Výchovné poradenství

Volba stredni skoly - uvodni informace


Úvodní informace k volbě střední školy, či učiliště

 

Vážení rodiče, následujícími řádky se pokusím vám i vašim dětem pomoci v nelehké volbě budoucí střední školy a případně povolání.

V dnešní hektické době, kdy dřívější jistoty přestávají platit a svět kolem nás se mění rychlým tempem, není vždy jednoduché poradit, ale určité základní body platí pořád.

Takže, obecně žáci vycházejí ze základní školy v 9.ročníku (v řídkých případech někteří bohužel dřív) a případně v 5.ročníku.

 

Kam z 5. třídy?

V průběhu 5. třídy mohou rodiče s dětmi výborně prospívajících žáků po konzultaci s třídní učitelkou, či sami se sebou dojít k názoru, že bude dobré zkusit přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.

Přijímací řízení je většinou z českého jazyka a matematiky (jejich přehled je k dispozici u výchovného poradce). Krok je to ovšem velmi zásadní a náročný vzhledem k věku dítěte. Obecně se dá ����íci, že je po zralé úvaze vhodný pouze pro mimořádně nadané žáky. U žáků, kteří nejsou dostatečně zralí, se může studium na gymnáziu stát stresující zátěží.

Kam z 9. třídy?

Pokud mladí lidé vědí, co by chtěli v životě dělat a mají svůj životní cíl, je vyhráno. Někdy také sehrává svoji roli vzor z rodiny – rodiče mají např. soukromou firmu. Zde bývá snaha o pokračování tradice. Nejhorší stav je, když dítě neví, jakým směrem se má orientovat, a k čemu má vztah. Proto je dobré pečlivě zhodnotit jeho ambice, poradit se ve škole s třídní učitelkou, výchovným poradcem či učitelem spec. předmětu. Pokud máme možnost ovlivnit rozhodnutí, měli bychom uvažovat racionálně a s perspektivou.

O výběru dalšího vzdělávání dítěte je třeba začít přemýšlet již v 8. ročníku.

Údaje o všech středních školách v republice poskytuje Atlas středních škol rozdělený podle krajů. V papírové podobě ho žáci dostávají k dispozici pro školy Pardubického kraje. Pro ostatní kraje doporučujeme Atlas školství v elektronické podobě.

Další informace a poradenskou péči poskytuje Informační a poradenské středisko Úřadu práce Svitavy, kde odborní pracovníci poskytnou skupinové i individuální poradenství, test profesní orientace s vyhodnocením ap.

Jak si vybrat školu?

· Přemýšlejte především o tom, co byste rádi dělali, čeho chcete dosáhnout.

· Zhodnoťte své schopnosti a školní výsledky.

· Zvolte si odpovídající stupeň náročnosti přípravy na povolání (vyučení, vyučení s maturitou, maturita, vyšší odborná nebo vysokoškolská příprava).

· Odpovězte si na otázky: Jsem zdravý? Mám zdravotní potíže? Co mě baví a zajímá?

· Víte něco bližšího o vybraném povolání?

Odpovězte si: S čím budu pracovat? Jaký bude cíl mé práce? S jakými pracovními prostředky budu pracovat? V jakém prostředí se budu pohybovat?

· Znáte vzdělání a povolání rodičů, dalších příbuzných a známých?

· Je vybrané povolání vhodné pro chlapce i dívky?

UŽITEČNÉ ADRESY při výběru vhodné školy

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.ceskaskola.cz (aktuálně k dispozici archiv článků)

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Prijimaci-rizeni-na-SS

 

Pro případné další informace a pomoc mě neváhejte kontaktovat, rád pomůžu.

Mgr. Jaroslav Junek, výchovný poradce

 

 Atlas skolstvi Pardubicky kraj

2021_Celkova informace_prijimaci rizeni SS


Prijimaci rizeni 2021 2022

________________________________________________________________________________
Struktura Školního poradenského pracoviště pro školní rok 2019 / 2020

 

Vedoucí ŠPP – Mgr.Jaroslav Junek, výchovný poradce

 

Členové ŠPP

 

Ing. Aneta Klusáková, metodik prevence

Mgr.Hana Činčurová – speciální pedagog

 

 

 

 

 

 Konzultační hodiny členů ŠPP

Mgr.Jaroslav Junek, výchovný poradce

pondělí 10:50 – 11: 35

úterý 14:00 – 15:00

 

Ing.Aneta Klusáková, metodik prevence

středa 10:00 – 10:45

případně dle potřeby (po předchozí domluvě)

 

Mgr.Hana Činčurová, speciální pedagog

dle potřeby (po předchozí domluvě)