ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Březová nad Svitavou

Novinky

Aktuality


 

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

před přijímací zkouškou

·         Uchazeč doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provede sám ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

·         Škola vydá o výsledku testu doklad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k rotační výuce na 1. stupni ZŠ

od 12. dubna 2021

Výuka ve třídách

·         Lichý týden 1. tř., 2. A a 3. tř.

·         Sudý týden 2. B, 4. tř. a 5. tř.

·         Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

Testování žáků

·         Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ve třídách popř. ve školní družině. Pokud bude u žáka 1. – 3. ročníku přítomen zákonný zástupce, proběhne testování před tělocvičnou školy.

·         Pokud zákonný zástupce odmítne testování, nemůže se žák zúčastnit prezenční výuky.

Další informace

·         Školní družina i školní jídelna jsou v provozu.

·         Platí dosavadní hygienická opatření – chirurgické roušky, desinfekce.

·         Odkaz na použití samotestovacích sad (instruktážní video): jak na to ve škole | testování.edu.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022 proběhne v ZŠ Březová nad Svitavou, okres Svitavy ve dnech 20. a 27. 4. 2021 bez přítomnosti dětí. Na webových stránkách ZŠ Březová nad Svitavou je ke stažení  žádost o přijetí a žádost o odklad pro školní rok 2021/2022. Žádost o přijetí dítěte vyplňte a doručte do ZŠ Březová nad Svitavou těmito způsoby:

1.       Datovou schránkou – ID: 6ynhpia

2.       E-mailem – musí být opatřena elektronickým podpisem, e-mail: reditel@zsbrezova.cz

3.       Poštou na adresu – ZŠ Březová nad Svitavou, okres Svitavy, Moravské náměstí 15, 569 02 Březová nad Svitavou

4.       Osobně do ZŠ Březová nad Svitavou (v době od 7:30 – 16:00 hod)

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, je nutné vyplnit obě žádosti (přijetí i odklad) a doložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny (pedagogického centra) a vyjádření dětského lékaře.

 

Mgr. B. Zelená

ředitelka školy


Žádost o odklad povinné školní docházky 2021_22


Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání_2021


   

Historie

Založení školy v Březové nad Svitavou

Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1909. Práce kráčely mílovými kroky, neboť už 2. 10. 1910 proběhlo slavnostní svěcení školy.