ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Březová nad Svitavou

Novinky

Aktuality


 

                  Ředitelka ZŠ Březová nad Svitavou

 

vyhlašuje

 

na 10. a 27. 9. 2021

volné dny z  organizačních důvodů.

 

 

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

 

Každá osoba (žák, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem.

 

Pokud žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení,  tzn. i ve třídě při výuce.

Umístění  tříd  školní rok
  2021/2022

 

                     1., 2., 4. a 6. třída            přízemí

                     3. a 5. třída                      1. podlaží

                     7., 8. a 9. třída                 2. podlaží

                    

 

1. třída         Aneta Mašláňová                                                                

2. třída         Mgr. Kateřina Macháňová – asistent ped. Mgr. Hana Havlíčková 

3. třída         Mgr. Lenka Kissová – asistent ped. Marcela Vraspírová  

4. třída         Mgr. Jaroslava Jiráčková – asistent ped. Pavlína Houserová          

5. třída         Mgr. Petra Junková – asistent ped. Aneta Koudelková, Martina Kubíková                                                                                                                  

6. třída         Ing. Aneta Klusáková – asistent ped. Ivana Pešlová

7. třída         Mgr. Radim Švancara – Mgr. Hana Činčurová

8. třída         Mgr. Alena Kollmannová – asistent ped. Bc. Michaela Juránková

9. třída         Mgr. Petra Štoudková

 

VYUČOVÁNÍ V DOBĚ OD 2. 9. DO 3. 9. 2021

1. stupeň – 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40)

 

 

i nadále přistupujeme k opatřením, které jsou nařízena vládou. Prosíme Vás, kteří mohou odeslat peníze za obědy na účet školy, aby tak učinili a to na:

č. účtu: 1283411399/0800

variabilní symbol: 1000

do zprávy pro příjemce uveďte jméno strávníka.

Pokud však někteří z Vás nemohou poslat peníze na účet z vážného důvodu, musí se obrátit telefonicky na vedoucí školní jídelny a individuálně se s ní domluvit. 

Prosíme rodiče, kterým nastupují děti do první třídy, aby se zastavili kvůli přihlášce již před začátkem školního roku za vedoucí školní jídelny. Ti z Vás, kteří to nestihnou, mohou přihlásit děti během prvních dnů. Děti, které jsou již přihlášené, si mohou obědy zadávat přes internet. Nezapomeňte si již odesílat platby za obědy na září. 

Vedoucí školní jídelny bude 1. 9. 2021 od 10.00 hod.

Veškeré informace Vám rádi zodpovíme na tel.: 734 231 227, nebo emailem: zsbrezovajidelna@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Hana Paldusová, vedoucí školní jídelny.

 

 

 

    

Historie

Založení školy v Březové nad Svitavou

Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1909. Práce kráčely mílovými kroky, neboť už 2. 10. 1910 proběhlo slavnostní svěcení školy.