ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Březová nad Svitavou

Novinky

Aktuality
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

z důvodu šíření onemocnění COVID-19, jsme nuceni přistoupit k opatřením nařízených vládou. Momentálně nebude umožněno do odvolání v prostorách školy vybírání za obědy.

Prosíme Vás, kteří mohou odeslat peníze za obědy na účet školy, aby tak učinili a to na:

-          č. účtu: 1283411399/0800

-          variabilní symbol: 1000

-          do zprávy pro příjemce dejte jméno strávníka.

Pokud však někteří z Vás nemohou poslat peníze z vážného důvodu na účet, musí se obrátit telefonicky na vedoucí školní jídelny a individuálně se s ní domluvit. Ti z Vás, kteří odesílali peníze zálohově, budou mít určitě přeplatky, a proto nebudou muset žádné peníze zasílat.

Veškeré informace Vám rádi zodpovíme na tel.: 734 231 227, nebo emailem: zsbrezovajidelna@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se vše brzy vyřeší.

S pozdravem Hana Paldusová, vedoucí školní jídelny.Informace o vydání krizových opatření ke dni 14. 10. 2020

Vláda zakazuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání. Škola přechází na distanční výuku dle upraveného rozvrhu pro jednotlivé třídy.

Provoz školní jídelny

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

·         Podepsaný obědník je nutno odevzdat do 8:30 hod na rampu přístupnou ze dvora.

·         Oběd bude možné vyzvednout opět na rampě od 11:00 hod.

Zajištění nezbytné péče

Ve správním obvodě Svitavy byla určena ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1. Tato škola bude zajišťovat nezbytnou péči v čase 8-16 hodin. V případě zájmu o využití této služby je nutné den předem zkontaktovat paní ředitelku ing. Alenu Vašákovou,  tel. 733735788.

Zajištění OČR

Škola nebude vydávat tiskopis Žádost o ošetřovné. Rodiče budou zaměstnavateli dokládat Čestné prohlášení o péči o dítě v době od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020. 

________________________________________________

Informace o vydání krizových opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

·         U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).

·         U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.

·         Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční vzdělávání.

 

Zajištění střídavé výuky na 2. stupni ZŠ Březová nad Svitavou

Týden od 12. do 16. 10. 2020

6. a 7. třída – distanční výuka

8. a 9. třída – prezenční výuka ve škole

Týden od 19. do 23. 10. 2020

6. a 7. třída – prezenční výuka ve škole

8. a 9. třída – distanční výuka

Distanční forma vzdělávání je pro žáky povinná.

 

Provoz školní jídelny

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

·         Podepsaný obědník je nutno odevzdat do 8:30 hod na rampu přístupnou ze dvora.

·         Oběd bude možné vyzvednout opět na rampě od 10:00 hod.

·         V pátek 23. 10. je jídelna v provozu (nebude vyhlášen volný den z organizačních důvodů).

Historie

Založení školy v Březové nad Svitavou

Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1909. Práce kráčely mílovými kroky, neboť už 2. 10. 1910 proběhlo slavnostní svěcení školy.