ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Škola dnes > Třídy > 4 třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

Milí žáci,

vítám Vás v novém školním roce 2019/2020 a věřím v dobrou vzájemnou  spolupráci.

Změnila se Vám nejen učebna, ale i třídní učitelka, kterou je p. uč. Sylva Ježová. Budeme se setkávat v hodinách českého jazyka, vlastivědy, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Matematiku a tělesnou výchovu bude vyučovat p. uč. Oldřiška Štoudková, anglický jazyk     p. uč. Alena Kollmannová a přírodovědu p. uč. Pavla Jandlová.

                                               Přeji Vám úspěšný a radostný vstup do nového školního roku!

Cimbálová muzika | 10.10.2019Ve čtvrtek 10. října se žáci 1. stupně účastnili výchovného koncertu hudební skupiny s názvem Cimbálová muzika Réva. Děti poznávaly hudební nástroje (housle, kontrabas, saxofon, klarinet a cimbál). Členové skupiny dětem dávali hádanky, za jejichž správné odpovědi byly děti odměněny drobnými cenami. Děti do rytmu tleskaly a kapelu tímto způsobem spontánně doprovodily.

Mobilní planetárium | 01.11.2019

V pátek 1. 11. shlédli žáci 1. stupně v tělocvičně program v mobilním planetáriu.

Žáci 1. – 4. tříd se dozvěděli něco z astronomie pro děti. Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka. Které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné. Jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země. Čím se liší hvězda od planety. Co to je Alfa Centauri a jaká jsou nejznámější souhvězdí.

                Žáci 5. tříd studovali původ života. Co víme o vzniku Země a jejím zvláštním postavení mezi ostatními tělesy ve Sluneční soustavě. Cesta vývojem naší planety i okolního vesmíru, Darwin a teorie evoluce, objev existence rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na dně oceánu a souostroví Galapágy.

Prosinec | 04.12.2019

Veselý Kopec


V rámci vzdělávacích programů paměťových institucí do škol navštívili žáci 1. stupně ZŠ Březové 5. 12. 2019 muzeum Betlém v Hlinsku a skanzen Veselý Kopec. Žáci se seznámili se životem na venkově v 18. století na vysočině, s podobou domů, jejich vybavením, co lidé dříve jedli, jak se oblékali a jak se pracovalo v tehdejší době. Prohlídka byla spojena s vánoční tématikou, a tak děti viděly, jaká byla tehdy vánoční výzdoba, dárky a vánoční zvyky v chudých i bohatších chalupách.

Děti měly možnost zakoupit si drobný vánoční dárky, které se vyráběly přímo v chalupách před jejich zraky. 

 

Výcvik psů


 

Žáci měli možnost 10. 12. 2019 vidět na školním dvoře výcvik psů. Kynolog pan Žák přišel se svými psy pětiletým NO Uranem a tříměsíčním štěnětem NO Chrisem. Společně předvedli, co všechno lze pejsky naučit, když víte jak na to. Nebylo to však pouze o ukázce povelů, ale také o poučení žáků o tom, jak je výchova pejska náročná. Dětem se akce velmi líbila a  dokonce si mohly zkusit i nějaké povely.

 

Filmové představení

 

V úterý 17. 12. jsme pro žáky celého 1. stupně naší školy připravili výlet do svitavského kina Vesmír. Děti si předvánoční čas zkrátily u krásné animované pohádky Příběh hraček 4 od společnosti Disney - Pixar. Dětem se dojemný příběh ze světa hraček líbil natolik, že některé děti inspiroval k namalování svých oblíbených hraček ve výtvarné výchově.

 

Leden | 14.01.2020

Beseda o USA

 

V úterý 14. ledna 2020 jsme přivítali milou návštěvu. Se svými bohatými zážitky se přijel podělit cestovatel, hudebník a pedagog, Mgr. Karel Kocůrek. Pro žáky si připravil poutavé 45minutové pásmo, které vycházelo z jeho 7 návštěv Spojených států.

Žáci se tak ocitli v New Yorku a Chicagu, seznámili se s původními obyvateli Severní Ameriky a jejich kulturou a následně s přírodními krásami USA, přírodními parky, zvířaty a rostlinami.

 

Pololetní vysvědčení

            Ve čtvrtek 30. ledna obdrželi žáci vysvědčení za první pololetí. Všech 12 žáků prospělo, z toho 9 s vyznamenáním. Následoval den pololetních prázdnin a od 3. února začalo druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Únor | 17.02.2020

Divadelní představení


V pondělí 17. 2. 2020 žáci 4. a 5. ročníku zhlédli v divadle ve Svitavách divadelní představení zaměřené na prevenci proti šikaně s názvem O vílách a králi draků.

Úspěšné představení o mezilidských vztazích zahráli amatérští herci (převážně děti) z libereckého divadla F. X. Šaldy. Námět představení vycházel ze skutečné události šikany před pěti lety v Liberci. Představení o šikaně, které jsme zhlédli, byl smyšlený příběh zasazený do světa fantazie, kdy král s vílami zasahovali do světa lidí a usměrňovali jejich špatná jednání. Viděli jsme i jak dopadnou situace, do nichž král a víly nezasáhnou. Obdivuhodný byl výkon dětských herců, kteří se dokázali vžít do svých rolí, i když to nebylo pro ně opravu jednoduché. Závěr představení byl doplněn besedou se zvídavými otázkami diváků (jak představení vzniklo, jejich pocity a podobně).

Děti si uvědomily, že slova “Jinakost se neodpouští, jinakost se trestá“ nejsou správnou volbou v životě, ale že “Jinakost je originální“.

Představení bylo pro diváky velice emotivní. Žáky zaujalo a bylo velmi pozitivním přínosem pro jejich osobní rozvoj.

 

 

Hudební představení

28. 2. 2020


      1.  

V  pátek 28. února 2020 k nám zavítal hudebník, autor, herec a speciální pedagog pan Ivan Urbánek. Ve svém představení „Já nic, já muzikant“ ukázal žákům hudbu v celé její šíři.

Dirigentovi se nedostaví orchestr. Nástroje jsou připraveny, ale chybí hudebníci. Nahradili je žáci, kteří si tak mohli zahrát na housle, flétnu, triangl, činely, heligon, dudy, ukulele, harmoniku či trubku, společně si zazpívali, vyzkoušeli si v praxi plno věcí z hudebního života - na co jsou noty, jak se diriguje, jak se dělí nástroje a jak se skládá hudba. Zábavnou a hravou formou se jim dostalo do podvědomí velké množství informací o hudbě.

 

Co o představení napsal žák 4. třídy Vít Strnad?

Dne 28. února se v tělocvičně základní školy v Březové nad Svitavou uskutečnil hudební program. Velmi milý pán ukazoval přítomným žákům různé hudební nástroje a jak na ně hrát.

Mezi přítomné nástroje patřily: housle, trumpeta, flétna, činely a heligon. Vystavené nástroje si mohli žáci i vyzkoušet. Já jsem si vyzkoušel hru na flétnu.

Připravený pořad se mi velmi líbil.

 

 

Distanční výuka | 01.03.2020

Distanční výuka

      Od března letošního roku jsme se museli potýkat s nepředvídatelnou situací. Školy byly pro všechny žáky uzavřeny a museli jsme se naučit pracovat distančně. Informace jsme si předávali elektronicky, učivo jsme vysvětlovali telefonicky, situace to byla mnohdy velmi komplikovaná a náročná. Zejména rodičům přibyla nová funkce. Byli nuceni nahradit učitele a museli být mnohem více nápomocni svým dětem při studiu.

      Chtěla bych všem poděkovat za trpělivost, úsilí a snahu, kterou jste vynaložili pro zvládnutí nastalé situace. Doufám, že se v novém školním roce setkáme v lepších časech        a v běžném školním režimu.