ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Škola dnes > Třídy > 3 třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do 3. třídy 18 žáků, 7 chlapců a 11 dívek. Třídní učitelkou je Mgr. Pavla Jandlová a asistentkou pedagoga je Petra Pallová. Dětem se změnila třídní učitelka i umístění třídy, ale určitě je čeká školní rok plný nových zajímavých poznatků a událostí.

Cimbálová muzika | 10.10.2019


Ve čtvrtek 10. října se žáci 1. stupně účastnili výchovného koncertu hudební skupiny s názvem Cimbálová muzika Réva. Děti poznávaly hudební nástroje (housle, kontrabas, saxofon, klarinet a cimbál). Členové skupiny dětem dávali hádanky, za jejichž správné odpovědi byly děti odměněny drobnými cenami. Děti do rytmu tleskaly a kapelu tímto způsobem spontánně doprovodily.

Mobilní planetárium | 01.11.2019

V pátek 1. 11. shlédli žáci 1. stupně v tělocvičně program v mobilním planetáriu.

Žáci 1. – 4. tříd se dozvěděli něco z astronomie pro děti. Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka. Které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné. Jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země. Čím se liší hvězda od planety. Co to je Alfa Centauri a jaká jsou nejznámější souhvězdí.

                Žáci 5. tříd studovali původ života. Co víme o vzniku Země a jejím zvláštním postavení mezi ostatními tělesy ve Sluneční soustavě. Cesta vývojem naší planety i okolního vesmíru, Darwin a teorie evoluce, objev existence rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na dně oceánu a souostroví Galapágy.

Prosinec | 04.12.2019

Výtvarná dílna

Dne 4. 12. proběhla ve škole výtvarná dílna. Žáci vyráběli textilní placky – brože. Při práci používali permanentní akvarelové pastelky. Placky byly buď formou omalovánky nebo potiskem. Jedna dílna trvala 45 min. Žáci si odnesli pěkné výrobky.

Veselý Kopec


V rámci vzdělávacích programů paměťových institucí do škol navštívili žáci 1. stupně ZŠ Březové 5. 12. 2019 muzeum Betlém v Hlinsku a skanzen Veselý Kopec. Žáci se seznámili se životem na venkově v 18. století na vysočině, s podobou domů, jejich vybavením, co lidé dříve jedli, jak se oblékali a jak se pracovalo v tehdejší době. Prohlídka byla spojena s vánoční tématikou, a tak děti viděly, jaká byla tehdy vánoční výzdoba, dárky a vánoční zvyky v chudých i bohatších chalupách.

Děti měly možnost zakoupit si drobný vánoční dárky, které se vyráběly přímo v chalupách před jejich zraky. 

 

Výcvik psů


 

Žáci měli možnost 10. 12. 2019 vidět na školním dvoře výcvik psů. Kynolog pan Žák přišel se svými psy pětiletým NO Uranem a tříměsíčním štěnětem NO Chrisem. Společně předvedli, co všechno lze pejsky naučit, když víte jak na to. Nebylo to však pouze o ukázce povelů, ale také o poučení žáků o tom, jak je výchova pejska náročná. Dětem se akce velmi líbila a  dokonce si mohly zkusit i nějaké povely.

 

Filmové představení

 

V úterý 17. 12. jsme pro žáky celého 1. stupně naší školy připravili výlet do svitavského kina Vesmír. Děti si předvánoční čas zkrátily u krásné animované pohádky Příběh hraček 4 od společnosti Disney - Pixar. Dětem se dojemný příběh ze světa hraček líbil natolik, že některé děti inspiroval k namalování svých oblíbených hraček ve výtvarné výchově.

 

Únor | 28.02.2020

Hudební představení autora, herce, muzikanta a speciálního pedagoga Ivana Urbánka.


Představení je postaveno tak, aby ukázalo hudbu v celé její šíři. Nejde o pouhé předvádění hudebních nástrojů a zpívání písniček. Udržuje diváky v napětí a není úplně jisté co je a co není „divadlo“.

Skladateli a dirigentovi v jedné osobě se nedostaví orchestr.

Nástroje jsou na svých místech, muzikanti nikde….a to má zaznít zbrusu nová skladba “Karneval zvířat v lese”. Proto jsme využili čas na seznámení se s vystavenými nástroji a společné zpívání.

Pak jsme zjistili, že hudebníci nedorazí, děti je ale hravě nahradí.
Zahrály brilantně jak na housle, flétnu, tak i na heligon, triangl, činel, dudy, ukulele, harmoniku či trubku…

Uvědomily si a zkusily si v praxi plno věcí z hudebního života: na co jsou noty, jak se skládá hudba, jak se diriguje, jak se dělí nástroje, atd.

Zazpívaly si: „Šel tudy měl dudy“, „Komáři se ženili“ , „Já jsem muzikant“ a na závěr i “Holku modrookou”.

Dětem se v průběhu představení dostalo do podvědomí velké množství informací o hudbě, aniž si to uvědomily.

Co o představení napsal žák 4. třídy Vít Strnad?

Dne 28. února se v tělocvičně základní školy v Březové nad Svitavou uskutečnil hudební program. Velmi milý pán ukazoval přítomným žákům různé hudební nástroje a jak na ně hrát.

Mezi přítomné nástroje patřily: housle, trumpeta, flétna, činely a heligon.

Vystavené nástroje si mohli žáci i vyzkoušet. Já jsem si vyzkoušel hru na flétnu.

Připravený pořad se mi velmi líbil.

Třetí třída v čase koronaviru

Do distanční výuky se ve třetí třídě zapojili všichni žáci, ti pracovali a ještě pracují přes třídní e-mail a WhatApp.

Některým tento způsob výuky prospěl, protože rodiče pečlivě kontrolovali a dohlíželi na kvalitu zasílaných úkolů.

Všem děkuji za spolupráci, poslané fotografie, trpělivost a čas, který domácí výuce a dětem věnovali.

Další poděkování patří paní asistence Anetě Koudelkové za rozesílání informací a zadání úkolů po celou dobu krizové situace.

Všichni se už těšíme, že se v září vrátíme k běžnému rozvrhu a setkáme se se všemi spolužáky.

                                                                                                                        P. Jandlová

                                                                                                                             tř. uč.