Možné varovné signály šikanování Vašeho dítěte

Škola dnes > Signály šikany pro rodiče

Co je to kyberšikana

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližují takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Kyberšikana je například:

 • Hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu.
 • Zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové stránce.
 • Zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím komunitních sítí.
 • Zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem. Co pro své dítě můžete udělat vy?
 • Zajímejte se, co Vaše dítě doma na internetu dělá.
 • Naučte své dítě chránit svou identitu, včetně soukromí rodiny.
 • Přijměte fakt, že život ve virtuálním světě k Vašim dětem patří.
 • Pokud se v něm naučíte pohybovat, porozumíte lépe Vašemu dítěti.
 • Dejte dítěti najevo, že za Vámi může přijít s jakýmkoliv problémem.
 • Sledujte, jak se dítě chová při elektronické komunikaci, všímejte si varovných a neobvyklých znaků, včetně reakcí na Vaši přítomnost.
 • Zjistěte, jaké existují technické možnosti ochrany Vašeho dítěte (uzamknutí některých stránek…).
 • Uvědomte si, že technické vymoženosti za kyberšikanu nemohou – nemá smysl je dětem zakazovat.
 • Na druhou stranu děti, které žijí ve virtuálním světě více než v tom reálném, jsou více ohroženy – podporujte u dětí i jejich reálné aktivity.
 • Vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika – vybírejte s nimi bezpečné internetové prostředí.
 • Pokud se o kyberšikaně dozvíte, uložte nebo vytiskněte maily, SMS… - mohou posloužit jako důkazní materiál.
 • Kontaktujte poskytovatele serveru, ze kterého agresor šikanuje, a požádejte ho, aby útočníkovi zamezil přístup.
 • Zkuste zjistit, kdo je agresor (podle výzkumu je 78% agresorů ze stejné školy jako oběť).
 • Pokud zjistíte, že agresor je ze školy dítěte, kontaktujte zástupce školy.
 • Ujistěte se, že škola, do které chodí Vaše dítě, chrání Vaše dítě na internetu.
 • V případě podezření na trestný čin kontaktujte Policii České republiky.
 • Uvědomte si, že kyberšikana často úzce souvisí se šikanou tváří v tvář, ptejte se svého dítěte,
 • zda mu někdo neubližuje i jinak než v kyberprostoru.

Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy

Moravské náměstí 15

569 02 Březová nad Svitavou

Možné varovné signály šikanování Vašeho dítěte

Co je to šikanování
Za šikanování se považuje, když silnější žák nebo skupina žáků pro vlastní potěšení často a opakovaně ubližují druhým.
Zpočátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých „legrácek“ a „žertíků“ (strkání, nadávání, schovávání věcí, …) případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se znepříjemňování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí, například bití, krádeže a poškozování věcí.

 

Signály šikany:

 • Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád.
 • Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole.
 • Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní.
 • Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu.
 • Před odchodem do školy nebo při příchodu ze školy si dítě stěžuje na zdravotní problémy.
 • Dítě často navštěvuje lékaře - má zvýšenou absenci, někdy i neomluvené hodiny.
 • Do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit i za školu.
 • Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.
 • Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fiktivní školní pomůcky a neplatí obědy.
 • Dítě může domů chodit hladové, přestože dostává svačiny a má zajištěné obědy ve škole.
 • Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění.
 • Nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se nedají uspokojivě vysvětlit.
 • Je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má často smutnou náladu, působí nešťastně a ustrašeně, stává se uzavřeným.
 • Dítě trpí poruchami soustředění, je smutné či apatické nebo se projevují výkyvy nálad.
 • Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.
 • Je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, může projevovat zlobu i vůči rodičům.

Školní program proti šikanování

Vážení rodiče,
ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování.
Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem naše škola vytvořila program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce učitelů s rodiči.
Prosíme Vás o pomoc.
Pokud budete mít podezření, že je Vašemu dítěti ve škole ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele či na kteréhokoliv pedagoga naší školy.
Situaci budeme řešit.
V případě šikanování budou do školy vždy pozváni rodiče agresora i oběti.
Děkujeme za Vaši podporu.
Metodik školní prevence Ing. Aneta Klusáková