Konzultační hodiny

Škola dnes > Konzultační hodiny

 

plán pedagogických rad

na školní rok 2023/2024

 

Náplň práce:

1.      Zajištění provozu školy-plány práce, BOZP, řády a směrnice školy, pokyny k práci zaměstnanců školy, spolupráce pracovníků školy,…

2.      Hodnocení prospěchu a chování žáků

3.      Zprávy o práci výchovného poradce, školního protidrogového koordinátora a Školního poradenského pracoviště

4.      Zprávy o činnosti školní knihovny

5.      Hodnocení práce školy

6.      ŠVP

7.      Ochrana člověka za mimořádných situací

 

 

Termíny:

 

29. 8. 2023 – zahajovací ped. rada

21. 11. 2023 – čtvrtletní ped. rada

24. 1. 2024 – pololetní ped. rada (středa)

23. 4. 2024 – čtvrtletní ped. rada

20. 6. 2024 – závěrečná ped. rada (čtvrtek)

27. 6. 2024 – hodnotící ped. rada

 

Podle potřeb provozu školy budou zařazeny mimořádné pedagogické rady a pracovní porady.