Konzultační hodiny

Škola dnes > Konzultační hodiny

 

Plán pedagogických rad

na školní rok 2022/2023

 

Náplň práce:

  1. Zajištění provozu školy-plány práce, BOZP, řády a směrnice školy, pokyny k práci zaměstnanců školy, spolupráce pracovníků školy,…

  2. Hodnocení prospěchu a chování žáků

  3. Zprávy o práci výchovného poradce, školního protidrogového koordinátora a Školního poradenského pracoviště

  4. Zprávy o činnosti školní knihovny

  5. Hodnocení práce školy

  6. ŠVP

  7. Ochrana člověka za mimořádných situací

 

 

Termíny:

 

26. 8. 2022 – zahajovací ped. rada

22. 11. 2022 – čtvrtletní ped. rada

24. 1. 2023 – pololetní ped. rada

25. 4. 2023 – čtvrtletní ped. rada

22. 6. 2023 – závěrečná ped. rada (čtvrtek)

29. 6. 2023 – hodnotící ped. rada

 

Podle potřeb provozu školy budou zařazeny mimořádné pedagogické rady a pracovní porady.

Z každé rady a porady bude proveden zápis.