ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů


PLÁN TŘÍDNÍCH Schůzek

na školní rok 2018/2019

 

Náplň práce:

1.      Informace pro rodiče-prospěch a chování žáků, provoz školy, akce školy,…

2.      Řešení připomínek, přání, požadavků rodičů

3.      Informace o plnění Minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek “ŠKOLA BEZ DROG“

4.      Informace o volbě povolání ( v součinnosti s Úřadem práce Svitavy)

5.      Spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí

6.      Informace o práci Školního poradenského pracoviště

 

Termíny:

Pravidelné třídní schůzky (podle potřeb třídních učitelů a školy) budou svolány v těchto termínech:

 

6. 11. 2018 – 1. – 7. třída

13. 11. 2018 – 8. – 9. třída

8. 1. 2019

9. 4. 2019

4. 6. 2019

 

Podle potřeb provozu školy budou svolány mimořádné třídní schůzky.

Z třídních schůzek s rodiči bude proveden zápis.

 

plán pedagogických rad

na školní rok 2018/2019

 

Náplň práce:

1.      Zajištění provozu školy-plány práce, BOZP, řády a směrnice školy, pokyny k práci zaměstnanců školy, spolupráce pracovníků školy,…

2.      Hodnocení prospěchu a chování žáků

3.      Zprávy o práci výchovného poradce, školního protidrogového koordinátora a Školního poradenského pracoviště

4.      Zprávy o činnosti školní knihovny

5.      Hodnocení práce školy

6.      ŠVP

7.      Ochrana člověka za mimořádných situací

 

Termíny:

 

28. 8. 2018 – zahajovací ped. rada

20. 11. 2018 – čtvrtletní ped. rada

24. 1. 2019 – pololetní ped. rada (čtvrtek)

30. 4. 2019 – čtvrtletní ped. rada

20. 6. 2019 – závěrečná ped. rada (čtvrtek)

27. 6. 2019 – hodnotící ped. rada

 

Podle potřeb provozu školy budou zařazeny mimořádné pedagogické rady a pracovní porady.

Z každé rady a porady bude proveden zápis.