Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou

 

3. Organizační struktura

Základní škola

Školní družina (2 oddělení)

Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy

Moravské náměstí 15

569 02 Březová nad Svitavou

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy

Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy

Moravské náměstí 15

569 02 Březová nad Svitavou

 

4.3 Úřední hodiny

v měsících leden – červen a září – prosinec

pondělí – pátek

7:30 – 15:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Základní škola:   461521338 (ředitelka, zást. ředitelky)

                           736629435 (ředitelka)

Školní jídelna:    734231227 (vedoucí školní jídelny)

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.zsbrezova.cz

 

4.6 Adresa podatelny

 

4.7 Adresa elektronické podatelny

reditel@zsbrezova.cz

 

4.8 Datová schránka

6ynhpia

 

5. Bankovní spojení

č. účtu: 1283411399   kód banky: 0800

6)

62032259

7) DIČ

Nejsme plátci DPH


8) Dokumenty

8.1) Seznam hlavních dokumentů – k nahlédnutí v ředitelně školy

Školní vzdělávací program

Zpráva ČŠI

8.2) Rozpočet

          Rozpočet 2021         

          Rozpočet 2020

9) Žádosti o informace

informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách

10) Příjem žádostí a dalších podání

příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně školy v úředních hodinách

11) Předpisy
 

11.1) Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

informace jsou poskytovány zdarma

 
13) Licenční smlouvy

Škola neuzavírá licenční smlouvy a neposkytuje žádné výhradní licence

14) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.