Zaměstnanci 2008/2009

Přehled zaměstnanců pro školní rok 2008 / 2009

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Zařazení Odbornost Praxe Vyučuje Úvazek
  Mgr. Bohuslava Zelená ředitelka ZŠ PF-Č,Ov 29 Č, Dv 100%
  Ing. Eva Opršalová zást. ředitele VŠZ-DPS 6 M, Zp, Ch 100%
  Mgr. Jaroslava Jiráčková učitelka 1. st. PF-1.-5. ZŠ 23 3. třída, Hv 100%
  Mgr. Pavla Jandlová učitelka 1. st. PF-1.-5. ZŠ 28 4. třída 100%
  Mgr. Lenka Kissová učitelka 1. st. PF-1.-5. ZŠ 12 5. třída 100%
  Mgr. Zdeňka Drápelová učitelka 1. st. PF-1.-5. ZŠ 22 1. třída 100%
  Mgr. Kateřina Macháňová učitelka 1. st. PF-1.-5. ZŠ 13 2. třída 100%
  Mgr. Oldřiška Štoudková učitelka 2.st. PF-R, Tv 28 Tv, F, M, Zv, RTk, N, SPA 100%
  Sylva Ježová, DiS. učitelka 2. st. VOŠPg 9 A, Vv, Hv 100%
  Mgr. Jana Illová učitelka 2. st. PF-Č,D 7 Č, D, A 100%
  Ing. Hana Ettlová učitelka 2. st. VŠZ-DPS 26 M, Př, Ch, Z, Ov, Rv, Vd, Pv 100%
  Mgr. Drahomíra Blažková učitelka 2. st. PF-Vych, ekol. vych. 12 Ov, Vv, Hv, SPA 77%
  Milena Řezníčková učitelka 2. st. PF-M, F Absol. M, F 50%
  Anna Monhartová učitelka 2. st.
vých.poradce
PF-Př,Z 39 Př,Z 41%
  PaedDr. Zd. Tenorová učitelka 2. st. PF-Ov,D,SpP 39 D 27%
  Mgr. Dana Pražáková učitelka 2. st. PF-Č,Hv 22 SbZ 5%

Pedagogičtí pracovníci na MD

  Mgr. Alena Kollmannová učitelka 2. st. PF-M,Tch.v
  Mgr. Marcela Bartošová učitelka 2. st. PF-A, pro ZŠ
  Mgr. Alena Kubínová učitelka 1. st. PF-1.-5. ZŠ

Vychovatelky školní družiny

  Iva Pařilová vychovatelka SPgŠ
  Lenka Nečasová vychovatelka SPgŠ

Provozní zaměstnanci

  Lenka Nečasová účetní
  Jiří Hensl školník, topič
  Marcela Polčíková uklízečka
  Marie Vávrová uklízečka