Dokumenty

Dokumenty > Zaměstnanci > Zaměstnanci 2015/2016

Zaměstnanci 2015/2016

Přehled zaměstnanců pro školní rok 2015/2016

Pedagogičtí pracovníci

Jméno

Zařazení

Odbornost

Praxe

Vyučuje

Úvazek

 Mgr. Bohuslava Zelená

ředitelka ZŠ

PF-Č, Ov

36

Č, Vv

100%

 Ing. Eva Opršalová

zást. ředitele

VŠZ-DPS

13

M, Zp, Ch, Př

100%

 Mgr. Jaroslava Jiráčková

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

30

5. třída, Hv, Př

100%

 Mgr. Pavla Jandlová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

35

1. třída

100%

 Mgr. Lenka Kissová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

19

3. třída, Pv

100%

 Mgr. Zdeňka Drápelová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

28

4.A, A

100%

 Mgr. Kateřina Macháňová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

18

2. třída

100%

 Mgr. Sylva Ježová

učitelka 1. st.

PF-M, Ch, A

12

4.B

45%

 Mgr. Oldřiška Štoudková

učitelka 2. st.

PF-R, Tv

35

Tv, F, N, ZTv, Zv, Vv, SPA

100%

 Mgr. Jana Illová

učitelka 2. st.

PF-Č, D

14

Č, D, A, Zp, Vv, Tv

100%

 Ing. Hana Ettlová

učitelka 2. st.

VŠZ-DPS

33

M, Př, Ch, Ov, Hv, Pv, Vv

100%

 Mgr. Alena Kollmannová

učitel 2. st.

správce sítě

PF-M, Tp

18

M, Zp, F, Pv

100%

 Mgr. Radim Švancara

učitel 2. st.

PF-Č, N

6

Č, N, Z, Tv, Vl, SPA

100%

 Mgr. Jaroslav Junek

vých. poradce

PF-Č, D, A

15

A, Ak, D

100%

 Ivana Pešlová

ped. asistent

 

 

1. třída

75%

Vychovatelky školní družiny

 Ivana Pařilová

vychovatelka

SPgŠ

 Mgr. Sylva Ježová

vychovatelka

PF

Provozní zaměstnanci

 Marie Švancarová

účetní

 Jiří Hensl

školník, topič       

 Marie Škrancová

uklízečka

 Marie Vávrová

uklízečka

 Hana Paldusová

vedoucí školní jídelny

 Zdenka Dudová

kuchařka

 Radoslava Svobodová

kuchařka

 Olga Kalodová

pomocné práce v ŠJ

 Radka Houserová

pomocné práce v ŠJ

 Petra Lišková

osobní asistent