Dokumenty

Dokumenty > Zaměstnanci > Zaměstnanci 2012/2013

Zaměstnanci 2012/2013

 Přehled zaměstnanců pro školní rok 2012/2013


Pedagogičtí pracovníci
Jméno
Zařazení
Odbornost
Praxe
Vyučuje
Úvazek
 Mgr. Bohuslava Zelená
ředitelka ZŠ
PF-Č, Ov
33
Č, Dv
100%
 Ing. Eva Opršalová
zást. ředitele
VŠZ-DPS
10
M, Zp, Ch, Př
100%
 Mgr. Jaroslava Jiráčková
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
27
2. třída
100%
 Mgr. Pavla Jandlová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
32
3. třída
100%
 Mgr. Lenka Kissová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
16
4. třída, Pv
100%
 Mgr. Zdeňka Drápelová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
26
5. třída, Ak, Hv
100%
 Mgr. Kateřina Macháňová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
17
1. třída
100%
 Mgr. Oldřiška Štoudková
učitelka 2. st.
PF-R, Tv
32
Tv, F, N, ZTv, Zv,
100%
 Mgr. Romana Kozáková
učitelka 2. st.
PF-M, Ch
18
A, Ak, Vv, Č
100%
 Mgr. Jana Illová
učitelka 2. st.
PF-Č, D
11
Č, D, A, Vv
100%
 Ing. Hana Ettlová
učitelka 2. st.
VŠZ-DPS
30
M, Př, Ch, Ov, Hv, Pv
100%
 Mgr. Kollmannová Alena
učitel 2. st.
správce sítě
PF-M, Tp
15
M, Zp, F, A, Vv, Pv
100%
 Mgr. Radim Švancara
učitel 2. st.
PF-Č, N
3
Č, N, Z, Tv, SPA, Vl, Ov
100%
 Anna Monhartová
vých. poradce
PF-Př, Z
41
Z
27%
 PaedDr. Zd. Tenorová
učitelka 2. st.
PF-Ov, D, SpP
41
D
E
 Mgr. Dana Pražáková
učitelka 2. st.
PF – Č, Hv
26
SbZ
E

Pedagogičtí pracovníci na MD
 Mgr. Sylva Ježová
učitelka 2. st
PF- 1.-5. ZŠ

Vychovatelky školní družiny
  Ivana Pařilová
vychovatelka
SPgŠ
  Lenka Nečasová
vychovatelka
SPgŠ

Provozní zaměstnanci
  Lenka Nečasová
účetní
  Jiří Hensl
školník, topič       
  Marie Škrancová
uklízečka
  Marie Vávrová
uklízečka
  Hana Paldusová
vedoucí školní jídelny
  Miroslav Trnka
vedoucí kuchař
  Zdenka Dudová
kuchařka
  Radoslava Svobodová
kuchařka