Dokumenty

Dokumenty > Zaměstnanci > Zaměstnanci 2009/2010

Zaměstnanci 2009/2010

Přehled zaměstnanců pro školní rok 2009 / 2010
Pedagogičtí pracovníci
Jméno
Zařazení
Odbornost
Praxe
Vyučuje
Úvazek
 Mgr. Bohuslava Zelená
ředitelka ZŠ
PF-Č, Ov
30
Č, Dv
100%
 Ing. Eva Opršalová
zást. ředitele
VŠZ-DPS
7
M, Zp, Ch, Př
100%
 Mgr. Jaroslava Jiráčková
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
24
4. třída
100%
 Mgr. Pavla Jandlová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
29
5. třída
100%
 Mgr. Lenka Kissová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
13
1. třída
100%
 Mgr. Zdeňka Drápelová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
23
2. třída, A
100%
 Mgr. Kateřina Macháňová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
14
3. třída, Tv, SPA
100%
 Mgr. Oldřiška Štoudková
učitelka 2. st.
PF-R, Tv
29
Tv, F, N, Vv, SPA, ZTv
100%
 Sylva Ježová, DiS.
učitelka 2. st.
VOŠPg
10
A, Hv, Ak
100%
 Mgr. Jana Illová
učitelka 2. st.
PF-Č, D
8
Č, D, A, Vv, Pv
100%
 Ing. Hana Ettlová
učitelka 2. st.
VŠZ-DPS
27
M, Př, Ch, Ov, Hv, Pv
100%
 Mgr. Jiřina Sirková
učitel 2. st.
PF-M, Inf
8
M, Zp, Zv, Vv, Rv
77%
 Mgr. Radim Švancara
učitel 2. st.
PF-Č, N
Absol.
Č, N, Z, Tv, Vv
77%
 Anna Monhartová
učitelka 2. st.
vých. poradce
PF-Př, Z
39
Ov, Z
27%
 PaedDr. Zd. Tenorová
učitelka 2. st.
PF-Ov, D, SpP
39
D
18%
Pedagogičtí pracovníci na MD
  Mgr. Alena Kollmannová
učitelka 2. st.
PF-M, Tch.v.
 Mgr. Marcela Bartošová
učitelka 2. st
PF-A pro ZŠ
Vychovatelky školní družiny
  Ivana Pařilová
vychovatelka
SPgŠ
  Lenka Nečasová
vychovatelka
SPgŠ
Provozní zaměstnanci
  Lenka Nečasová
účetní
  Jiří Hensl
školník, topič       
  Marie Škrancová
uklízečka
  Marie Vávrová
uklízečka