Zaměstnanci 2011/2012

Přehled zaměstnanců pro školní rok 2011/2012

Pedagogičtí pracovníci

Jméno

Zařazení

Odbornost

Praxe

Vyučuje

Úvazek

 Mgr. Bohuslava Zelená

ředitelka ZŠ

PF-Č, Ov

32

Č, Dv

100%

 Ing. Eva Opršalová

zást. ředitele

VŠZ-DPS

9

M, Zp, Ch, Př

100%

 Mgr. Jaroslava Jiráčková

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

26

1. třída

100%

 Mgr. Pavla Jandlová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

31

2. třída

100%

 Mgr. Lenka Kissová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

15

3. třída, Vv

100%

 Mgr. Zdeňka Drápelová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

25

4. třída, A, Ak, Hv

100%

 Mgr. Kateřina Macháňová

učitelka 1. st.

PF-1.-5. ZŠ

16

5. třída, Tv

100%

 Mgr. Oldřiška Štoudková

učitelka 2. st.

PF-R, Tv

31

Tv, F, N, SPA, ZTv, Zv, Vv

100%

 Mgr. Sylva Ježová, DiS.

učitelka 2. st.

PF-1.-5. ZŠ

12

A, Ak, Vv, Č

100%

 Mgr. Jana Illová

učitelka 2. st.

PF-Č, D

10

Č, D, A, Pv

100%

 Ing. Hana Ettlová

učitelka 2. st.

VŠZ-DPS

29

M, Př, Ch, Ov, Hv, Pv, Vv

100%

 Mgr. Kollmannová Alena

učitel 2. st.

správce sítě

PF-M, Tp

14

M, Zp, Vv, F

100%

 Mgr. Radim Švancara

učitel 2. st.

PF-Č, N

2

Č, N, Z, Tv, Vv, SPA, Př, Vl, Pv

100%

 Anna Monhartová

vých. poradce

PF-Př, Z

40

Z

E

 PaedDr. Zd. Tenorová

učitelka 2. st.

PF-Ov, D, SpP

40

D

E

 Mgr. Dana Pražáková

učitelka 2. st.

PF – Č, Hv

25

SbZ

E

Pedagogičtí pracovníci na MD

 Mgr. Marcela Bartošová

učitelka 2. st

PF-A pro ZŠ

Vychovatelky školní družiny

  Ivana Pařilová

vychovatelka

SPgŠ

  Lenka Nečasová

vychovatelka

SPgŠ

Provozní zaměstnanci

  Lenka Nečasová

účetní

  Jiří Hensl

školník, topič       

  Marie Škrancová

uklízečka

  Marie Vávrová

uklízečka