Zaměstnanci 2010/2011

Přehled zaměstnanců pro školní rok 2010/2011
Pedagogičtí pracovníci
Jméno
Zařazení
Odbornost
Praxe
Vyučuje
Úvazek
 Mgr. Bohuslava Zelená
ředitelka ZŠ
PF-Č, Ov
31
Č, Dv
100%
 Ing. Eva Opršalová
zást. ředitele
VŠZ-DPS
8
M, Zp, Ch, Př, PRv
100%
 Mgr. Jaroslava Jiráčková
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
25
5. třída, Hv
100%
 Mgr. Pavla Jandlová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
30
1. třída
100%
 Mgr. Lenka Kissová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
14
2. třída
100%
 Mgr. Zdeňka Drápelová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
24
3. třída, A
100%
 Mgr. Kateřina Macháňová
učitelka 1. st.
PF-1.-5. ZŠ
15
4. třída
100%
 Mgr. Oldřiška Štoudková
učitelka 2. st.
PF-R, Tv
30
Tv, F, N, SPA, ZTv, Zv
100%
 Sylva Ježová, DiS.
učitelka 2. st.
VOŠPg
11
A, Hv, Ak, Vv
100%
 Mgr. Jana Illová
učitelka 2. st.
PF-Č, D
9
Č, D, A, Ak
100%
 Ing. Hana Ettlová
učitelka 2. st.
VŠZ-DPS
28
M, Př, Ch, Ov, Hv, Pv
100%
 Mgr. Kollmannová Alena
učitel 2. st.
správce sítě
PF-M, Tp
13
M, Zp, Vv, Pv, F
100%
 Mgr. Radim Švancara
učitel 2. st.
PF-Č, N
1
Č, N, Z, Tv, Vv, SPA
100%
 Anna Monhartová
vých. poradce
PF-Př, Z
39
 
E
 PaedDr. Zd. Tenorová
učitelka 2. st.
PF-Ov, D, SpP
39
D
E
 Mgr. Dana Pražáková
učitelka 2. st.
PF – Č, Hv
24
SbZ
E
Pedagogičtí pracovníci na MD
 Mgr. Marcela Bartošová
učitelka 2. st
PF-A pro ZŠ
Vychovatelky školní družiny
  Ivana Pařilová
vychovatelka
SPgŠ
  Lenka Nečasová
vychovatelka
SPgŠ
 Eva Adámková
vychovatelka
SPgŠ
Provozní zaměstnanci
  Lenka Nečasová
účetní
  Jiří Hensl
školník, topič       
  Marie Škrancová
uklízečka
  Marie Vávrová
uklízečka