Významné aktivity školy

1. Zimní koncert
Každý, kdo si chtěl vychutnat počínající adventní období, zavítal v úterý 6. prosince 2005 do Obecního domu v Březové nad Svitavou.
Překvapivý úvod koncertu obstaraly děti z 1. stupně. S nejnovějšími módními trendy se diváci seznámili během přehlídky příznačně nazvané Módním krokem celým rokem. Flétnový soubor ZUŠ nastudoval skladby starých mistrů. Pěvecké sbory Březováček a Melodie vedené paní učitelkou Danou Pražákovou odvály posluchače do zasněžené zimní krajiny. Zádumčivé tóny však nepůsobily mrazivě. Pozvolna a něžně rozehřívaly nitra přítomných.
Raketový obrat tklivé nálady přineslo vystoupení kroužku aerobiku. Moderně a svižně pojaté Rolničky roztancovaly celý sál. Sváteční nálada vklouzla do myslí současně s pěveckým sdružením Sluníčko, které řídí paní učitelka Ivana Pařilová. Podvečer vyvrcholil společným zpěvem k Vánocům neodmyslitelně patřících koled Narodil se Kristus Pán a Tichá noc.
Slavnostní rozpoložení si návštěvníci koncertu odnášeli nejen v srdcích, ale i v perníčcích, jež napekly paní učitelky z 1. stupně a nazdobila děvčata z 9. třídy.

2. Vánoční noc
Děti z I. stupně prožily dne 20. prosince 2005 vánoční noc ve školní družině.
První nedočkavci se shromažďovali před školou již po 17. hodině. Jakmile přišly všechny přihlášené děti, vydaly se se svými vychovatelkami na procházku vánočně vyzdobenou Březovou nad Svitavou. Kdo zaslechl v tento den na náměstí po 18. hodině zpěv vánočních koled, nemýlil se. To se rozezpívaly pod vánočním stromem naše děti. Poté již spěchaly přivítat Ježíška. Že ho ještě nikdy nikdo neviděl? Zeptejte se jich. Vždyť od něj získaly nejen plné pytle hraček, ale i vizitky s vlastnoručním podpisem. Při následné slavnostní večeři teklo proudem dětské šampaňské. Na závěr vánočního večera přečetla paní vychovatelka pohádku a pak se už malí nocležníci ubírali do krajiny snů.
Poděkování patří maminkám, které pro své (a nejen své) ratolesti připravily sladké pohoštění.

3. Projektový den
Wolfgang Amadeus Mozart. Kdo by neznal "geniální dítě"? Jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 2. poloviny 18. století, který by v měsíci lednu oslavil 250. narozeniny?
A tak v úterý 31. 1. 2006 si žáci základní školy zavzpomínali na tohoto hudebního génia všech dob. Žáci VIII. a IX. třídy nejprve zhlédli film režiséra Miloše Formana AMADEUS. Poté ve skupinách zpracovávali projekty na zadané téma.
I žáci nižších ročníků si z různých knih a médií připravili informace týkající se nejen hudebních skladatelů, ale i nejznámějších českých spisovatelů. Významným pomocníkem při shromažďování údajů jim byl i internetový server. Každý, kdo v tento den navštívil základní školu, se mohl zaposlouchat do zajímavých příběhů, jež prožívali "vybraní velikáni ", a zaposlouchat se nejen do melodií W. A. Mozarta a L. van Beethowena, ale i do literárních ukázek českých prozaiků. Vypracované projekty si žáci vystavili ve třídách.

4. Zápis s večerníčkem
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl na ZŠ 7. 2. 2006.
Přicházející předškoláky vítal ve vstupních dveřích Večerníček, který podával důležité informace zejména rodičům. Mávnutím kouzelného proutku se děti přenesly do Večerníčkových pohádek. U krtečka se prověřily matematické dovednosti, u víly Amálky rozumové vazby a u Křemílka a Vochomůrky grafomotorické předpoklady budoucích žáčků.
Za zodpovědné plnění předkládaných úkolů obdrželi nastávající prvňáčci od pohádkových postaviček pochvalná razítka a byli odměněni rozličnými výrobky od svých příštích kolegů.

5. Napříč Austrálií
Austrálií – jedním z nejmenších světadílů – putovali žáci 2. stupně 7. 3. 2006 v rámci přednášky konané v Základní umělecké škole v Březové nad Svitavou.
Za neodmyslitelného přispění manželů Špillarových "projížděli" západním územím Austrálie a postupně vstřebávali místní pestrou faunu a flóru. Jednotlivé ukázky pro nás exotického prostředí cestovatelé doplňovali poutavým výkladem. Neopomněli žáky upozornit na zdejší buš, v níž byl natočen dnes již klasický film Krokodýl Dundee.
V závěru přednášky byli žáci pozváni na další zeměpisné toulky neznámými krajinami.

6. Noc s Andersenem
Ze čtvrtka 30. 3. na pátek 31. 3. 2006 se většina 6. třídy zúčastnila akce Noc s Andersenem.
Třináct nadšenců nocovalo ve školní družině za doprovodu paní učitelky Jany Illové a paní ředitelky Bohuslavy Zelené. Před půl šestou odpoledne se žáci začali shromažďovat před budovou školy a toužebně očekávali, vybaveni spacími pytli, karimatkami, batohy a nejbáječnějšími pochutinami, kdy se otevřou dveře do světa pohádek.
Nejprve si přítomní společně osvětlili jméno Hanse Christiana Andersena. Do tvorby projektů, které zachycovaly život a dílo dánského spisovatele, se vrhli s nelíčeným elánem. Při náročném zpracovávání se žáci inspirovali pohádkou Malá mořská víla. Po několika hodinách společné činnosti vytvořili mladí "pohádkologové" ucelený obraz velikánova života i jeho uměleckého díla. Nejzdařilejší práce příští den věnovali Knihovně v Březové nad Svitavou.

7. Hvězdárna
Dne 5. května 2006 se žáci 4. a 5. třídy rozjeli na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
V první části bohatého programu zhlédli návštěvníci film o vzniku vesmíru, o Slunci, Zemi a jiných planetách. Nečekanou odměnou za vzorné chování bylo promítnutí krátké vtipné pohádky "Kráva na Měsíci". Poté se děti ocitly pod noční oblohou a mohly pozorovat hvězdy, souhvězdí a naučit se orientaci na obloze. Největším zážitkem se však stalo pozorování planety Venuše obrovským dalekohledem v kopuli Planetária.

8. Planeta Země 3000
Žáci 2. stupně zavítali 22. 5. 2006 do kina Vesmír ve Svitavách, aby si prostřednictvím vzdělávacího programu o Indonésii obohatili své vědomosti v oblasti geografie. Cestovatelé z České republiky provedli vnímavé diváky nejkrásnějšími ostrovy Dálného východu a přiblížili jim neznámé pojmy týkající se života v této odlehlé části zeměkoule. Příroda a společnost zachycené videoprojekcí byly doplněny živým vystoupením protagonistů projektu.

9. Jarní besídka
Jako každý rok i letos příchod teplých dnů uvítala ZŠ Jarní besídkou.
Program dne 23. 5. 2006 započal recitací básní Michala Černíka Nejkratší pohádky v podání žáků 1. třídy. Flétnový kroužek dokázal, že mladí hudebníci posunuli hranici vepsaného talentu o úctyhodný kus výše. Skladby z repertoáru pěveckého sboru Březováček a Tanec harlekýna, který zahrála na zobcovou flétnu Eva Kašparová z 5. třídy, se blížily profesionálním uměleckým výkonům. Jako autorka básní a recitátorka se projevila Ester Loukotová z 6. třídy, jež se svou básní Sluníčko a škola sklidila nemalý úspěch. Lukáš Prokop ze stejného ročníku završil chvilku poezie básní Šípková růže od Jaroslava Seiferta. Hity hudební skupiny Chinaski, s nimiž vystoupili členové formace Prorock Junior, i známé filmové songy zazpívané a pohybově ztvárněné sborem Sluníčko roztleskaly na závěr Jarní besídky celý sál.

10. Dětský den
V pátek 2. června 2006 si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky program, jenž byl oslavou svátku dětí. Rozpoznávání osobností, pohádkových bytostí, rostlin, zvířat, hod na cíl, zásady 1. pomoci, poslech hudby a přelézání po laně patřily k úkolům, které na jednotlivých stanovištích zpestřily vytrvalostní běh.
Každý účastník byl za odvedené vědomosti i dovednosti obodován a odměněn.

11. Školní olympiáda
Ve zdravém těle – zdravý duch. V tomto pojetí se nesl 12. ročník Školní olympiády, v němž se žáci 1. i 2. stupně snažili dosáhnout co nejlepších sportovních výsledků.
Dne 9. 6. a 12. 6. 2006 se školní hřiště zaplnilo mladšími i staršími sportovci. Ti v duchu fair – play mezi sebou soutěžili nejen ve skoku do dálky, v běhu na 60 m a 200 m, v hodu na cíl, ale také v hodu kriketovým míčkem. Vyvrcholením olympiády byl štafetový běh 5., 6., 7. a 8. třídy.

12. Dětský sportovní den ve Vítějevsi
Dne 16. června 2006 si sportovci ze ZŠ Březová nad Svitavou, Moravská Chrastová, Radiměř a Vítějeves přeměřili své síly v atletických disciplínách.
V atletickém trojboji, který pořádala ZŠ Vítějeves, reprezentovalo naši školu 16 žáků z 1. a 2. stupně. I přes tropická vedra žáci podávali skvělé sportovní výkony ve sprintu na 50 m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem, či granátem. Na závěr sportovního dne byly vyhlášeny výsledky a předány ceny nejlepším závodníkům.

Články informující o nejvýznamnějších akcích školy byly převzaty ze školního časopisu Školní kurýr, který je vydáván 1 krát za měsíc.