Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 > Výsledky kontrolní činnosti

Výsledky kontrolní činnosti

Kontrola Města Březová nad Svitavou
Dne 24. 10. 2005 za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Bohuslavy Zelené a účetní příspěvkové organizace paní Lenky Kalodové byla provedena kontrola příspěvkové organizace ZŠ. Předmětem kontroly bylo vedení knihy přijatých a vydaných faktur, čerpání mzdových prostředků, kontrola účetních dokladů, pokladny a přijatých příspěvků. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky, drobné chyby byly odstraněny v den kontroly. Opatření nebylo třeba ukládat.

Dne 13. 2. 2006 byla provedena finanční kontrola ve zkráceném rozsahu za rok 2005. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky.