Úvod

Základní údaje o škole
Název: Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy,
příspěvková organizace
Charakteristika: úplná základní škola, jejíž součástí je školní družina
Sídlo: Moravské náměstí 15, 569 02 Březová nad Svitavou
Zřizovatel školy: Město Březová nad Svitavou
Ředitelka školy: Mgr. Bohuslava Zelená
Telefon: 461 521 338
E-mail: reditel@zsbrezova.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: http://www.zsbrezova.cz
Školská rada: zřízena 5. 12. 2005, předseda Ing. Karel Adámek (6 členů)

Školní rok 2005/2006 ovlivňovala i nadále aplikace nového školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb.) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. S účinností od 1. 1. 2006 podléhá správnímu řízení přijetí žáka k základnímu vzdělávání, odklad povinné školní docházky a dodatečné odložení plnění povinné školní docházky, povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákovi s mimořádným nadáním, přestup žáka základní školy do jiné základní školy, povolení opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žákovi, který na konci druhého pololetí základní školy neprospěl nebo nemohl být hodnocen.

Ve školním roce 2005/2006 obdrželi vycházející žáci výstupní hodnocení, které je součástí přijímacího řízení na střední školy.

Pedagogičtí pracovníci školy pokračovali v tvorbě školního vzdělávacího programu. Jeho přípravě věnovali značnou část svého volného času.

Ekonomické podmínky školy jsou nadále závislé na výkonech. Prostředky ze státního rozpočtu jsou přidělovány podle počtu žáků na jednotlivých stupních školy. Počet pracovníků není limitován, škola však musí vystačit s přidělenými finančními prostředky.

Ke dni 5. 12. 2005 byla na základní škole ustanovena školská rada. Školská rada byla zřízena jako orgán umožňující účast rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele na správě školy. Sešla se 2 krát, projednala rozpočet školy, přípravu nového školního roku a schválila školní řád.