Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 > Příloha č. 4 - Přehled výuky předmětů z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti

Příloha č. 4 - Přehled výuky předmětů z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti

Přehled výuky předmětů
z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti

a) první stupeň

Třída Celkem hodin Pedagogická a odborná způsobilost
Ú % O % P % N %
1. 20 20 100            
2. 20 20 100            
3. 23 23 100            
4. 25 25 100            
5. 28 25 89         3 11
Celkem 1.stupeň 116 113 97         3 3

a) druhý stupeň

Předmět Celkem hodin Pedagogická a odborná způsobilost
Ú % O % P % N %
Český jazyk 160 16 100            
Anglický jazyk 12 6 50         6 50
Německý jazyk 3         3 100    
Matematika 16     8 50 8 50    
Občanská výchova 8 6 75     2 25    
Tělesná výchova 10 4 40     6 60    
Zeměpis 7 6 86     1 14    
Dějepis 7 7 100            
Přírodopis 6 6 100            
Hudební výchova 4             4 100
Výtvarná výchova 6             6 100
Fyzika 6         5 83 1 17
Chemie 4         4 100    
Rodinná výchova 6         6 100    
Praktické činnosti                  
Volitelné předměty:                  
Literární výchova 4 4 100            
Matematické praktikum 4     2 50 2 50    
Pěstitelská výchova 1 1 100            
Rýsování a tech. kreslení 1         1 100    
Výtvarné projekty 1             1 100
Základy práce s počítačem 1     1 100        
Konverzace v angl. jazyce 2 2 100            
Nepovinné předměty:                  
Základy práce s počítačem 1             1 100
Sport a pohybové aktivity 1             1 100
Celkem 2.stupeň 127 58 46 11 8 38 30 20 16
                   
Celkem ZŠ 243 171 70 11 5 38 16 23 9
Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti:
Ú - úplná
O - pouze odborná
P - pouze pedagogická
N - nevyhovující
Příjmení, jméno, titul Funkční zařazení Délka praxe let Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Vyuč. úvazek celkem
1) 2) Ú O P N
Zelená Bohuslava, Mgr. Ř   26 Č – Ov       Č, Ch 7
Opršalová Eva, Ing.   3   VŠZ DPS   M, Zp 11
Kissová Lenka, Mgr. U   9 1. -5. ZŠ       2. třída, Tv 22
Blažková Drahomíra, Mgr. U   9 Vych.- Ekol.v.       3. třída, Pv 22
Macháňová Kateřina, Mgr. U   10 1. – 5. ZŠ       4. třída 22
Jiráčková Jaroslava, Mgr. U   20 1. – 5. ZŠ       5. třída 22
Jandlová Pavla, Mgr. U   25 1. – 5. ZŠ       1. třída 20
Monhartová Anna VP,U   38 Př – Z       Př, Z, Ov, Rv 20
Štoudková Oldřiška, Mgr. U   25 R – Tv       Tv, F, N, M 22
Illová Jana, Mgr. U   4 Č – D       Č, Tv, Ch, D, RTk, Z 22
Ježová Sylva, DiS. U   6       VOŠ A, Vv, Zp, F, Hv, SPA 22
Hájíčková Klára, Mgr. U   0 A – D       A, Ak,D, Rv, Tv, Ov 22
Tenorová Zdenka, PaedDr. U E 38 Ov, D – Spec.p.       D, Rv 6
Pařilová Ivana U   16       SPgŠ Hv 3
Pražáková Dana U E 19 Č – Hv     SPgŠ SbZ 1Vysvětlivky:
1) funkční a pracovní zařazení (Ř - ředitel, ZŘ - zástupce ředitele, U - učitel, VP - výchovný poradce, ...)
2) E - externí pracovník
Zkratky uvedené ve sloupcích pedagogické a odborné způsobilosti:
Ú - úplná
O - pouze odborná
P - pouze pedagogická
N - nevyhovující