Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 > Příloha č. 3 - Přehled o pedagogických pracovnících školy

Příloha č. 3 - Přehled o pedagogických pracovnících školy

Přehled o pedagogických pracovnících školy

Ředitelka školy: Mgr. Zelená Bohuslava PF-Čj, Ov
Zástupce ředitelky: Ing. Opršalová Eva VŠZ
Výchovná poradkyně: Monhartová Anna VŠZ

Pedagogičtí pracovníci:

Učitelé:

Mgr. Jandlová Pavla PF - 1.-5. r. ZŠ, Hv
Mgr. Jiráčková Jaroslava PF - 1.-5. r. ZŠ, Vv
Monhartová Anna PF - Př, Z
Mgr. Štoudková Oldřiška PF - Rj, Tv, kurs Nj
Pařilová Ivana SPgŠ
Mgr. Blažková Drahomíra PF - Vych.- Ekol. v.
Mgr. Kissová Lenka PF - 1.-5. r. ZŠ, Vv
Mgr. Macháňová Kateřina PF - 1.-5. r. ZŠ
Mgr. Illová Jana PF - Č, D
Ježová Sylva, DiS. VOŠPg
PaedDr. Tenorová Zdenka PF - Ov, D, Spec. ped.
Mgr. Hájíčková Klára PF - Aj, D
Mgr. Pražáková Dana PF - Č, Hv

Předsedové předmětových komisí:

metodické sdružení I. stupně Mgr. Jandlová Pavla
přírodovědné předměty Monhartová Anna
společenskovědné předměty Mgr. Zelená Bohuslava