Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 > Příloha č. 13 - Umístění žáků v některých soutěžích

Příloha č. 13 - Umístění žáků v některých soutěžích

Sportovní soutěže
Obvodní kolo v malé kopané 5. místo starší žáci (8. a 9. třída)
Obvodní kolo v halové kopané 5. místo
5. místo
mladší žáci (6. a 7. třída)
starší žáci (8. a 9. třída)
Obvodní kolo ve florbalu 5. - 6. místo starší žáci (8. a 9. třída)
Mc Donalďs Cup, obvodní kolo 4. místo žáci 1. – 3. třídy
Coca cola Cup, obvodní kolo 2. místo starší žáci (8. a 9. třída)
Atletický trojboj 2. místo žáci 1. – 9. třídy
Dějepis
Dějepisná olympiáda, okresní kolo 8. místo
14. místo
Jiří Jiráček (8. třída)
Lenka Sedliská (9. třída)
Český jazyk
Recitace, oblastní kolo 3. místo Tereza Císařová (5. třída)
Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo 10. místo Lenka Sedliská (9. třída)
Kámen Mudrců aneb Zpátky ke knížkám 1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
Denisa Pásková (3. třída)
Jiří Macháň (3. třída)
Tereza Kissová (4. třída)
Petr Červinka (6. třída)
Jiří Jiráček (8. třída)
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo 16. místo Jiří Jiráček (8. třída)
Přírodopis
Přírodovědná soutěž, obvodní kolo 1. místo
7. místo
Zdeněk Kotoulek (7. třída)
Jiří Jiráček (8. třída)
Poznávání živočichů, obvodní kolo 1. místo
1. místo
Zdeněk Kotoulek (7. třída)
Jiří Jiráček (8. třída)
Poznávání rostlin, obvodní kolo 3. místo Petra Marková (8. třída)
Hudební výchova
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Holice zlaté pásmo Březováček
Matematika
Matematická olympiáda, okresní kolo 11. místo
11. místo
Lenka Sedliská (9. třída)
Pavel Mikolin (9. třída)
Pythagoriáda, okresní kolo 9. místo
12. místo
12. místo
14. místo
Jakub Friedl (6. třída)
Kateřina Vanclová (6. třída)
Karel Adámek (7. třída)
Filip Odehnal (7. třída)
Ve školním roce 2005/2006 se škola podílela na organizaci okresního kola Olympiády v českém jazyce.
Předsedkyní poroty byla Mgr. Bohuslava Zelená.