Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 > Příloha č. 12 - Akce konané ve školním roce 2005/2006

Příloha č. 12 - Akce konané ve školním roce 2005/2006

Září
15. 9. Hudebně vzdělávací pořad (3. – 9. třída)
Říjen
  3. 10. Malá kopaná – obvodní kolo – Svitavy (8. a 9. třída)
18. 10. Návštěva roubenky (8. a 9. třída)
26. 10. Čertovské pohádky – divadelní představení – Svitavy (1. a 2. třída)
Listopad
  9. 11. Den otevřených dveří na ZŠ Březová nad Svitavou
10. 11. Víte, co je muzeum? – exkurze – Pardubice (2. stupeň)
16. 11. Naučná stezka údolím řeky Svitavy – přírodovědná vycházka (1. a 2. stupeň)
23. 11. Keramické dopoledne – DDM Svitavy (8. třída)
30. 11. Pečení perníčků (výtvarný kroužek)
Prosinec
  1. 12. Halová kopaná – obvodní kolo – Svitavy (8. a 9. třída)
  6. 12. Zimní koncert
  8. 12. Přírodovědná soutěž – poznávání živočichů – Svitavy
  8. 12. Vánoční Praha – exkurze (8. a 9. třída)
  9. 12. Vánoční betlém – Dům s pečovatelskou službou Březová nad Svitavou (3. třída)
13. 12. Malování na keramiku – DDM Svitavy (8. třída)
19. 12. Polární expres – filmové představení – Svitavy (1. stupeň)
20. 12. Vánoční noc (školní družina)
Leden
2. – 8. 1. LVZ – Špindlerův Mlýn (7. třída)
25. 1. Tajemství stříbrného plátna – komponovaný pořad – Svitavy (8. třída)
25. 1. Matematická olympiáda – okresní kolo – Svitavy
26. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy
28. 1. Projektový den
30. 1. Florbal – obvodní kolo – Svitavy (8. – 9. třída)
Únor
  1. 2. CERMAT – testování žáků 9. tříd
  7. 2. Zápis s Večerníčkem
13. 2. Čert a Káča – divadelní představení – Svitavy (1. stupeň)
22. 2. Recitační soutěž – obvodní kolo – Svitavy
24. 2. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – Svitavy
Březen
  6. 3. Jak se zachraňuje země – divadelní představení – Svitavy (3. – 5. třída)
  7. 3. Napříč Austrálií – přednáška (2. stupeň)
20. 3. Klokan 2005 – matematická soutěž (2. – 9. třída)
21. 3. Doba měst a hradů – exkurze – Polička (7. třída)
23. 3. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo - Svitavy
30. 3. Noc s Andersenem (6. třída)
30. 3. Poznávání živočichů – obvodní kolo – Svitavy
Duben
11. 4. Přehlídka pěveckých sborů – krajské kolo – Pardubice
12. 4. Úklid parku
19. 4. Medvídek Ťupínek – divadelní představení – Svitavy (1. a 2. třída)
19. 4. Pythagoriáda – okresní kolo – Svitavy
19. 4. Coca cola Cup (2. stupeň)
22. 4. Den Země
26. 4. Dopravní soutěž – jízda zručnosti (5. – 8. třída)
Květen
  2. 5. Mc Donalďs Cup – obvodní kolo – Svitavy (1. – 3. třída)
3. - 19. 5. Dopravní výchova s Policií ČR (1. stupeň)
  5. 5. Den osvobození
  5. 5. Hvězdárna – exkurze – Hradec Králové (4. a 5. třída)
12. 5. Přehlídka pěveckých sborů – Svitavy
17. 5. Poznávání rostlin – obvodní kolo – Svitavy
22. 5. Indonésie – vzdělávací program – Svitavy (2. stupeň)
23. 5. Jarní besídka
23. 5. Školní výlet – Bouzov (3. a 4. třída)
24. 5. Školní výlet – Sloupsko-Šošůvské jeskyně (6. a 7. třída)
24. 5. Branný den – STŠ MO Moravská Třebová (9. třída)
26. 5. Návštěva dětí z MŠ
26. 5. Hledání klíče k prázdninám (školní družina)
30. 5. Anděl Páně – filmové představení – Svitavy (1. stupeň)
31. 5. Školní výlet – Mikulov (8. třída)
Červen
  2. 6. Dětský den
  6. 6. Školní výlet – ZOO Dvůr Králové nad Labem (5. třída)
  6. 6. Školní výlet – Westernové městečko Boskovice (1. a 2. třída)
  7. 6. Školní výlet – Brno (9. třída)
  9. 6. Školní olympiáda (1. stupeň)
12. 6. Školní olympiáda (2. stupeň)
16. 6. Dětský sportovní den – Vítějeves (2. – 9. třída)
29. 6. Praktické cvičení (1. a 2. stupeň)
30. 6. Slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. třídy na MěÚ Březová nad Svitavou
Celoročně Školení mladých zdravotníků (1. stupeň)