Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Zpráva o poskytování informací

Zpráva o poskytování informací

Při poskytování informací postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V období od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 bylo doručeno 5 písemných žádostí o poskytnutí informací: 2 se týkaly volných pracovních míst a 3 hodnocení žáků. Písemné žádosti byly vyřízeny.