Závěr

Ve školním roce 2004/2005 jsme pokračovali zejména ve zlepšování technického stavu učebny výpočetní techniky. Aprobovanost výuky jsme drželi na solidní úrovni. Vědomosti žáků se jeví jako dobré, v matematice je zřejmý mírný pokles úrovně geometrických znalostí. V 5. třídě jsou žáci dostatečně prověřeni v testech Scio, v 9. třídě v testech CERMAT a v přijímacím řízení. I když se žáci zapojují do soutěží společenskovědních a sportovních, nedaří se vést je k větší snaze zapojit se i do soutěží fyzikálních a chemických. Zvláště žáci s výborným prospěchem nejeví o tyto soutěže zájem. První vlaštovkou se tak stala účast žáků v matematické olympiádě, Pythagoriádě a účast 4. – 9. třídy v celostátní matematické soutěži KLOKAN 2005.

V Březové nad Svitavou dne 29. 9. 2005

Výroční zprávu zpracovalo vedení školy:
Mgr. Bohuslava Zelená, ředitelka školy
Ing. Eva Opršalová, zástupce ředitele školy

Adresa pro dálkový přístup:
www.zsbrezova.cz
reditel@zsbrezova.cz

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript