Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Příloha č. 7 - Zápis k povinné školní docházce

Příloha č. 7 - Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce


Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 1. 2. 2005. K zápisu se dostavilo 30 dětí. Na spádovou školu bylo přijato 25 žáků.

U 5 dětí rozhodla ředitelka školy podle § 37 odst. 1 školského zákona o odkladu povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádosti zákonných zástupců dítěte byly doloženy doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.