Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Příloha č. 4 - Přehled výuky předmětů z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti

Příloha č. 4 - Přehled výuky předmětů z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti

Přehled výuky předmětů
 z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti

   
  a) první stupeň
   
 

Třída

Celkem
hodin
Pedagogická a odborná způsobilost
  Ú % O % P % N %
  1. 20 20 100            
  2. 20 20 100            
  3. 23 23 100            
  4. 28 22 78     3 11 3 11
  5. 25 22 88         3 12
 

Celkem 1.stupeň

116 107 93     3 2 6 5
   
  b) druhý stupeň
   
 

Předmět

Celkem
 hodin

Pedagogická a odborná způsobilost

  Ú % O % P % N %
    Český jazyk 16 16 100         12 100
    Anglický jazyk 12         3 100    
    Německý jazyk 3     8 50 8 50    
    Matematika 16                
    Občanská výchova 8 8 100            
    Tělesná výchova 8 6 75     2 25    
    Zeměpis 7 6 86     1 14    
    Dějepis 7 7 100            
    Přírodopis 6 6 100            
    Hudební výchova 4         1 25 3 75
    Výtvarná výchova 6         3 50 3 50
    Fyzika 6         6 100    
    Chemie 4         4 100    
    Rodinná výchova 6         6 100    
    Praktické činnosti -                
                     
    Volitelné předměty                  
    Literární výchova 4 4 100            
    Matematické praktikum 4     2 50 2 50    
    Pěstitelská výchova 1 1 100     1 100    
    Rýsování a tech. kreslení 1         1 100    
    Výtvarné projekty 1                
    Základy práce s počítačem 1     1 100        
                     
    Nepovinné předměty                  
    Základy práce s počítačem 1             1 100
    Vedení domácnosti 1         1 100    
    Dramatická výchova 1         1 100    
                     
 

  Celkem 2. stupeň:

124 54 44 11 9 40 32 19 15
                     
    ZŠ celkem 240 161 67 11 5 43 18 25 10
                     
  Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze pedagogická, N - nevyhovující
                     
    Příjmení, jméno, titul Funkční
 zařazení
  Délka
praxe
Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje
předmětům
Vyuč.
úvazek
  1) 2) let Ú O P N celkem
  Zelená Bohuslava, Mgr. Ř   25 Č –Ov       Č, Ch 7
  Opršalová Eva, Ing.   2 VŠZ       M, Zp 11
  Kissová Lenka, Mgr. U   8 1. -5. ZŠ       1. třída 20
  Blažková Drahomíra, Mgr. U   8 Vych.-Ekol.v.       2. třída, Pv 22
  Macháňová Kateřina, Mgr. U   9 1. – 5. ZŠ       3. třída 22
  Jiráčková Jaroslava, Mgr. U   19 1. – 5. ZŠ       4. třída 22
  Jandlová Pavla, Mgr. U   24 1. – 5. ZŠ       5. třída 22
  Monhartová Anna VP,U   37 Př – Z       Př, Z, Ov 20
  Štoudková Oldřiška, Mgr. U   24 R – Tv       Tv, F, N, Rtk, M 22
  Illová Jana, Mgr. U   3 Č – D       Č, D, Z, Hv 22
  Ježová Sylva, DiS. U   5       VOŠ A, Vv, Zp 22
  Šedivá Michaela, Mgr. U   4     UP   M, Vv, Rv, Tv, Dv, Vd 22
  Tenorová Zdenka, PaedDr. U E 37 Ov, Spec.p.       D 4
  Pařilová Ivana U   15       SPgŠ Hv 3
  Pražáková Dana U E 18 Č – Hv       SbZ 1Vysvětlivky:
1) funkční a pracovní zařazení (Ř - ředitel, ZŘ - zástupce ředitele, U - učitel, VP - výchovný poradce, ...)
2) E - externí pracovník

Zkratky uvedené ve sloupcích pedagogické a odborné způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze pedagogická, N - nevyhovující