Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Příloha č. 3 - Přehled o pedagogických pracovnících

Příloha č. 3 - Přehled o pedagogických pracovnících

 
  Ředitelka školy: Mgr. Zelená Bohuslava PF-Čj, Ov
   
  Zástupce ředitelky: Ing. Opršalová Eva VŠZ
  Výchovná poradkyně:  Monhartová Anna  
   
  Pedagogičtí pracovníci:
  Učitelé: Mgr. Jandlová Pavla PF-1.-5. r. ZŠ, Hv
    Mgr. Jiráčková Jaroslava PF-1.-5. r. ZŠ, Vv
    Monhartová Anna PF-Př, Z
    Mgr. Štoudková Oldřiška PF-Rj, Tv, kurs Nj
    Pařilová Ivana  SPgŠ
    Mgr. Blažková Drahomíra PF-Vych.-Ekol. v.
    Mgr. Kissová Lenka PF-1.-5. r. ZŠ, Vv
    Mgr. Macháňová Kateřina PF-1.-5. r. ZŠ
    Mgr. Illová Jana PF- Č, D
    Ježová Sylva, DiS. VOŠPg
    PaedDr. Tenorová Zdenka PF-Ov, D, Spec. ped.
    Mgr. Šedivá Michaela PF - andragogika
    Mgr. Pražáková Dana PF- Č, Hv
       
  Předsedové předmětových komisí:
       
  - metodické sdružení I. stupně Mgr. Jandlová Pavla  
  - přírodovědné předměty Monhartová Anna  
  - společenskovědné předměty Mgr. Zelená Bohuslava