Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Příloha č. 14 - Umístění žáků v některých soutěžích

Příloha č. 14 - Umístění žáků v některých soutěžích

 
  Sportovní soutěže:    
  Obvodní kolo v halové kopané 6. místo mladší žáci (6. a 7. třída)
  Obvodní kolo ve florbalu 3. místo mladší žáci (4. a 5. třída)
    6. místo starší žáci (8. a 9. třída)
  Obvodní kolo ve vybíjené 3. místo žáci 2. a 3. třídy
  Coca cola Cup, obvodní kolo 2. místo starší žáci (8. a 9. třída)
       
  Dějepis:    
  Dějepisná olympiáda, okresní kolo 9. místo Lenka Sedliská (8. třída)
       
  Český jazyk:    
  Recitace, oblastní kolo 2. místo Jiří Macháň (2. třída)
    3. místo Petr Jedlinský (3. třída)
  Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo 14. místo Tomáš Jílek (9. třída)
       
  Zeměpis:    
  Zeměpisná olympiáda, okresní kolo 7. místo Lenka Sedliská (8. třída)
       
  Přírodopis:    
  Poznávání živočichů, obvodní kolo 1. místo Jiří Jiráček (7. třída)
    2. místo Jan Odstrčil (9. třída)
  Poznávání rostlin, obvodní kolo 1. místo Petra Marková (7. třída)
    4. místo Kristýna Svěráková (7. třída)
       
  Hudební výchova:    
  Perníkový slavík, krajské kolo 2. místo Petr Jedlinský (3. třída)
  Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Pardubice stříbrné pásmo Březováček
    stříbrné pásmo Melodie
       
  Dopravní výchova:    
  Dopravní soutěž mladých cyklistů, okresní kolo 8. místo mladší žáci (5. a 6. třída)
    6. místo starší žáci (7. a 8. třída)
       
  Matematika:    
  Matematická olympiáda, okresní kolo 25. místo Markéta Lišková (9. třída)
       
  Pythagoriáda, okresní kolo 10. místo Lukáš Heger (6. třída)
    6. místo Kristýna Svěráková (7. třída)
   
Ve školním roce 2004/2005 se škola podílela na organizaci okresního kola Olympiády v českém jazyce. Předsedkyní poroty byla Mgr. Bohuslava Zelená.