Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Příloha č. 13 - Akce konané ve školním roce 2004/2005

Příloha č. 13 - Akce konané ve školním roce 2004/2005

Akce konané ve školním roce 2004/2005


Září:
20.9. Malá kopaná – obvodní kolo – Svitavy (8. a 9. třída)
30.9. Malá kopaná – obvodní kolo – Svitavy (6. a 7. třída)

Říjen:

14.10. Přehlídka středních škol – Svitavy (9. třída)
18.10. Tradice – Děti země – taneční vystoupení – Svitavy (6. třída)
19.10. Bezpečný prostor pro život – výchovný pořad – Chrast u Chrudimi – (2. stupeň)
22.10. Strašidelné putování – divadelní představení – Mor. Chrastová (1. – 7. třída)

Listopad:

2.11. Halová kopaná – obvodní kolo – Svitavy (6. a 7. třída)
12.11. Beseda o hudebních nástrojích (1. a 2. stupeň)
14.11. Harry Potter a vězeň z Azkabanu – filmové představení – Svitavy (1. – 3. třída)
29.11. „Láska ano, děti ještě ne“ – beseda – Svitavy (8. a 9. třída)

Prosinec:

1.12. Medvědí bratři – filmové představení – Svitavy (1. a 2. třída)
6.12. Florbal – obvodní kolo – Svitavy (8. a 9. třída)
7.12. Vánoce v muzeu – exkurze – Svitavy (3. třída)
7.12. Zimní koncert
8.12. Nuda v Brně – filmové představení – Svitavy (8. a 9. třída)
17.12. Vánoční kouzlení – výstava – Litomyšl (7. a 8. třída)
17.12. Pravěké období – exkurze – Polička (6. třída)

Leden:

3. - 9.1. LVZ – Špindlerův Mlýn (7. třída)
7.1. Matematická olympiáda – školní kolo
26.1. Matematická olympiáda – okresní kolo – Svitavy
28.1. Projektový den

Únor:

8.2. Vybíjená – obvodní kolo – Svitavy (2. a 3. třída)
15.2. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy
16.2. Pythagoriáda – školní kolo (6. a 7. třída)
17.2. CERMAT – testování žáků 9. tříd
22.2. Recitační soutěž – obvodní kolo – Svitavy
23.2. Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo – Svitavy

Březen:

2. 3. Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – Svitavy
17.3. Příroda kolem nás – výtvarná soutěž
18.3. Klokan 2005 – matematická soutěž (4. – 9. třída)
21.3. Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Svitavy
21. - 23.3. Zábavné dny
22.3. Horem pádem – filmové představení – Svitavy (8. a 9. třída)
29.3. Doba měst a hradů – výstava – Polička (7. třída)
31.3. Na silnici nejsi sám – výchovný program (1. – 6. třída)

Duben:

1.4. Sexuologická přednáška (8. a 9. třída)
1.4. Výcvik dravců (1. a 2. stupeň)
5.4. Coca cola Cup (2. stupeň)
7.4. Poznávání živočichů – obvodní kolo – Svitavy
8.4. Dopravní soutěž – jízda zručnosti (4. – 8. třída)
13.4. Přehlídka pěveckých sborů – krajské kolo – Pardubice
21.4. Dětská Kinderiáda – atletika – Pardubice (2. – 5. třída)
22.4. Den Země (1. a 2. stupeň)
26.4. Malování na sklo (1. a 2. stupeň)
28.4. Návštěva městské knihovny (2. třída)

Květen:

4.5. Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo – Svitavy
10.5. Mc Donalďs Cup – obvodní kolo – Svitavy (4. a 5. třída)
12.5. Zpíváme pro radost –přehlídka dětských pěveckých sborů – Svitavy
12.5. Pohár Českého rozhlasu – atletika – obvodní kolo – Svitavy
12.5. Návštěva městské knihovny (1. třída)
12.5. Jarní koncert
16.5. Dopravní akce s Policií ČR (6. třída)
18.5. Keramická dílna – DDM Svitavy (8. třída)
19.5. Nápady myšky Terezky – divadelní představení – Svitavy (1. stupeň)
25.5. Krizové centrum KROK – beseda – Svitavy (6. třída)
25.5. Branný den – STŠ MO Moravská Třebová (9. třída)
26.5. Návštěva městské knihovny (3. třída)
27.5. Dětský den (1. a 2. stupeň)
27.–28. 5. Plamen – hasičská soutěž – Sádek u Poličky (4. – 9. třída)
31.5. Hvězdárna M. Kopernika – exkurze – Brno (4. a 5. třída)

Červen:

1.6. Keramické dopoledne – DDM Svitavy (8. třída)
2.6. Školní výlet – ZOO Olomouc (1. – 3. třída)
2. – 3. 6. Školní výlet – Mladočov (6. třída)
2. – 3. 6. Školní výlet – Moravský kras (9. třída)
7. 6. Školní výlet – Suchý vrch (4. a 5. třída)
8. 6. Školní výlet – Jeseníky (7. a 8. třída)
10. 6. Školní olympiáda (2. stupeň)
14. 6. Velrybí svět – výtvarná soutěž (2. stupeň)
14. 6. Cirkus – vystoupení gymnastického kroužku (1. stupeň)
15. 6. Úklid okolí kapličky (6. třída)
16. 6. Školní olympiáda (1. stupeň)
17. 6. Projektový den (2. stupeň)
21. 6. Úžasňákovi – filmové představení – Svitavy (1. stupeň)
22. 6. Školní výlet – Polička (8. třída)
24. 6. Dětský sportovní den – Vítějeves (2. – 9. třída)
30. 6. Slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. tříd na MěÚ Březová nad Svitavou