Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Příloha č. 1 - Učební plán školy 2004/2005

Příloha č. 1 - Učební plán školy 2004/2005


Učební plán školy 2004/2005

 

1. STUPEŇ:   1. - 5. třída OBECNÁ ŠKOLA

č. j. 12035/97-20

 

Předmět

1. třída

2. třída 3. třída 4. třída 5. třída
UČD. % ŠK. h. UČD. % ŠK. h. UČD. % ŠK. h. UČD. % ŠK. h. UČD. % ŠK. h.
Čj 29-36 B 27-35 B 32-39 10 26-34 8 25-33 8
Prv 9-13 E 9-13 E 16-20 3 - -    
Vl - C - C - - 15-19 2 14-18 2
- N  - N  -  - - 2   2
M 20-25 Á 18-23 Á 19-24 5 18-24 5 18-23 5
Tv 10-13   9-11   8-11 2  8-11 2 8-11 2
Hv 9-13  Š 8-12 Š 7-11 1 7-11 1 6-9 1
Vv 9-13 K 9-13  K 8-12 2 7-11 2 7-10 2
Dv, vol. d 5-8 O 12-17 O 4-6 - 4-6 - 3-5 -
CzJ - L - L - - 10-14 3 10-14 3
    A   A            
Celkem
hodin týdně
20 20 20 20 23 23 25 25 25 25
                     

Nepov.
předměty

- - - - - 1   1   1
                     

Dělené
hodiny

- - - - - - - 3   -
 
      UČD.- učební dokument
      Np - předměty nepovinné - Sborový zpěv, Náboženství, Zdravotní tělesná výchova
 

2. STUPEŇ - 6.-9. třída OBECNÁ ŠKOLA

č. j. 12035/97-20  

 
Předmět 6. třída

7. třída

8. třída 9. třída
UČD. ŠK. h. UČD. ŠK. h. UČD. ŠK. h. UČD. ŠK. h.
ČJ 4 4 4 4 4 4 4 4
Cj 3 3 3 3 3 3 3 3
M 4 4 4 4 4 4 4 4
Ov 2 2 2 2 2 2 2 2
Rv 1 1 1 1 2 2 2 2
Tv 2 2 2 2 2 2 2 2
Z 1 1 2 2 1 1 1 1
D 1 1 1 1 2 2 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1
Hv 1 1 1 1 1 1 1 1
Vv 2 2 2 2 1 1 1 1
F 1 1 1 1 2 2 1 1
Ch - - - - 1 1 2 2
Vol. p. 3 2 5 4 5 4 6 4
Ppv     1(D)     1(F)   1(Ch)   1(Z)
                  1(Př)

Celkem
hodin týdně

27 27 29 29 31 31 31 31
                 

Nepovinné
předměty

  3   -   -   -
                 
Dělené hodiny   -   -   3   -
                 


UČD. - učební dokument
Ppv - předměty prohloubeného výkladu
Vol. p. – předměty volitelné:
- Literární výchova - 6., 7., 8., 9. tř.,
- Matematické praktikum - 6., 7., 8., 9. tř.
- Pěstitelská výchova - 7. tř.
- Rýsování a technické kreslení - 9. tř.
- Výtvarné projekty - 8.tř.
Np-předměty nepovinné:
- Základy práce s počítačem - 6. tř.
- Vedení domácnosti a příprava pokrmů - 6., 7. tř.
- Dramatická výchova - 6., 7. tř.
Disponibilní dotace na:
- Integrace zeměpisu a přírodopisu-8. tř.
- Dějepis - 9. tř.