Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Podmínky pro pedagogickou práci

Podmínky pro pedagogickou práci

Škola si ve školním roce 2004/2005 stanovila cíle vycházející z objemu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu a z prostředků přidělených zřizovatelem.

Akce měly charakter menších oprav. V přízemí a v prvním patře budovy byly provedeny nové omyvatelné nátěry chodeb a došlo k vymalování první a šesté třídy. Ve třídách prvního stupně byly položeny koberce. Zakoupením projekční techniky, digitálního fotoaparátu a dvou nových počítačů se podstatně zkvalitnila počítačová síť. Vedení školy pokračovalo i v nákupu vhodných výukových programů. O celkovou údržbu sítě a opravy serveru se stará pan Robert Jiroušek.

V průběhu školního roku 2004/2005 jsme spojenými silami žáků a zaměstnanců přemístili do nových prostor další kabinety – jednalo se o kabinety zeměpisný, fyzikální a kabinet učebních pomůcek. Definitivní podobu získala i učitelská a žákovská knihovna a zejména posilovna, do níž byl zakoupen nový zátěžový koberec. O montáž a usazení posilovacích strojů se postaral pan František Schejbal.

V podzimních měsících se 8 pedagogů školy zúčastnilo školení tzv. počítačové gramotnosti Z1, úvodního modulu P1 a modulu PG1 – počítačová grafika a práce s digitálním fotoaparátem. Školení probíhalo jedenkrát týdně na OA a VOŠE ve Svitavách a bylo zakončeno v oblasti Z1 testem a v úvodním modulu P1 a modulu PG1 závěrečnou prací. Všichni účastníci získali certifikát o absolvování kurzu.

Vedení školy následně vypracovalo ICT plán školy a požádalo o poskytnutí účelových dotací. Na zajištění připojení školy k internetu jsme obdrželi 27 846,-Kč, na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení a na infrastrukturu nám bylo přiděleno 49 000,-Kč.