Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP: září-prosinec 2004

 
               
   Jméno

Aprobace

Datum

Akce

Kursovné Cestovné  
   Šedivá Michaela, Mgr. andragogika 5.10. 2004 Citová výchova od narození až do puberty 270,- 0,-  
 

 Opršalová Eva, Ing.

VŠZ 12.10.2004 ICT  FORUM  2004 297,50 112,-  
 

 Šedivá Michaela, Mgr.

andragogika 21.-22.10. 2004 Rozumět médiím 500,- 0,-  
   Šedivá Michaela, Mgr. andragogika říjen 2004
 květen 2005
Anglický jazyk – intenzivní jazykový kurz (4 hodiny týdně) 1 951,- 0,-  
   Šedivá Michaela, Mgr. andragogika 26.10. 2004 Nápady nejen pro ŠD - podzim 250,- 0,-  
 

 Illová Jana, Mgr.

Č – D 15.11. 2004 Přednes – součást literární výchovy 400,- 52,-  
 

 Kissová Lenka, Mgr.

1.-5. ZŠ Vv 23.11. 2004 Nápady nejen pro ŠD - Vánoce 250,- 0,-  
 

 Jandlová Pavla, Mgr.

1.-5. ZŠ Hv 23.11. 2004 Nápady nejen pro ŠD - Vánoce 250,- 0,-  
 

 Zelená Bohuslava, Mgr.

Č – Ov 24.11. 2004 Cílové kompetence základní školy ve vzdělávacím programu školy 220,- 42,-  
   Šedivá Michaela, Mgr. andragogika 30.11. 2004 Efektní výtvarné techniky – Malované a voňavé svíčky 300,- 0,-  
   Šedivá Michaela, Mgr. andragogika 1.12. 2004 Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 7 -15 let 250,- 0,-  
 

 Illová Jana, Mgr.

Č – D 1.12. 2004 Soužití národů, zejména Čechů a Němců, na území českého státu od počátku do současnosti 200,- 108,-  
 

 Ježová Sylva, DiS.

VOŠ 8.12. 2004 Svátky a významná výročí v anglicky hovořících zemích 400,- 171,-  
               
  Jazykové vzdělávání:        2 351,-  171,-  
  Celkem:        5 538,50 505,-  
               
 

SIPVZ - podzim 2004

 
               
   Jméno Aprobace Datum

Akce

Kursovné Cestovné  
 

 Šedivá Michaela, Mgr.

andragogika 20.9., 23.9., 27.9., 30.9. 4.10.  2004 SIPVZ kurz Z1 2 100,- 0,-  
   Blažková Drahomíra, Mgr. Vych. – Ekol. v. 22.9., 29.9., 6.10., 8.10., 13.10., 15.10. 2004 SIPVZ kurz PG1 2 000,- 116,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 22.9., 29.9., 6.10., 8.10., 13.10., 15.10. 2004 SIPVZ kurz PG1 2 000,- 130,-  
   Macháňová Kateřina, Mgr. 1.-5. ZŠ 22.9., 29.9., 6.10., 8.10., 13.10., 15.10. 2004 SIPVZ kurz PG1 2 000,- 130,-  
 

Štoudková Oldřiška, Mgr.

R – Tv 7.10.,11.10., 14.10.,15.10. 18.10., 22.10. 2004 SIPVZ kurz P1 2 000,- 137,-  
   llová Jana, Mgr. Č – D 7.10.,11.10., 14.10.,15.10. 18.10., 22.10. 2004 SIPVZ kurz P1 2 000,- 199,-  
   Opršalová Eva, Ing. VŠZ 7.10.,11.10., 14.10.,15.10. 18.10., 22.10. 2004 SIPVZ kurz P1 2 000,- 159,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ Vv 7.10.,11.10., 14.10.,15.10. 18.10., 22.10. 2004 SIPVZ kurz P1 2 000,- 117,-  
  Celkem:       16 100,- 988,-  
               
 

DVPP leden - červen 2005

 
               
  Jméno Aprobace Datum

Akce

Kursovné Cestovné  
 

 Zelená Bohuslava, Mgr.

Č – Ov 27. 1. 2005 Školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících 890,- 79,-  
   Blažková Drahomíra, Mgr. Vych. – Ekol. v. 2. 3. 2005 Zelený balíček 200,- 58,-  
 

 Šedivá Michaela, Mgr.

andragogika 7. 3. 2005 Diagnostika žáka a třídy 520,- 238,-  
   Opršalová Eva, Ing. VŠZ 13. 4. 2005 Jak ve třídě vytvářet příznivé klima – Skupinová atmosféra ve třídě 320,- 96,-  
 

 Štoudková Oldřiška, Mgr.

R – Tv 13. 4. 2005 Práce se slovní zásobou v jazyce německém 420,- 166,-  
 

 Jandlová Pavla, Mgr.

1.-5. ZŠ Hv 14. 4. 2005 Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku – Škola hrou 300,- 38,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ Vv 14. 4. 2005 Zábavné vyučování nejen v 1. ročníku – Škola hrou 300,- 38,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 15. 4. 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 350,- 100,-  
   Opršalová Eva, Ing. VŠZ 15. 4. 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 350,- 100,-  
   Opršalová Eva, Ing. VŠZ 27. 4. 2005 Školský zákon a související prováděcí  podzákonné normy pro základní vzdělávání 100,- 249,-  
 

 Zelená Bohuslava, Mgr.

Č – Ov 27. 4. 2005 Školský zákon a související prováděcí  podzákonné normy pro základní vzdělávání 100,- 245,-  
 

 Štoudková Oldřiška, Mgr.

R – Tv 3. 5. 2005 Deutsche Grammatik leicht und verständlich machen 520,- 238,-  
   Opršalová Eva, Ing. VŠZ 4. 5. 2005 Pop – up geometrie 320,- 0,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 11. 5. 2005 Úvod do nového správního řádu 500/2004 Sb. 1000,- 258,-  
 

 Šedivá Michaela, Mgr.

andragogika 14.-15. 5. 2005 Tisk na textilu, leptání textilu a batika 700,- 682,-  
 

 Šedivá Michaela, Mgr.

andragogika 19.-21. 5. 2005 Kurz GO 50,- 0,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ Vv 24. 5. 2005 Projektové vyučování I. – IV. – Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát! 350,- 20,-  
   Macháňová Kateřina, Mgr. 1.-5. ZŠ 24. 5. 2005 Projektové vyučování I. – IV. – Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát! 350,- 20,-  
               
  Jazykové vzdělávání:       940,- 404,-  
  Celkem:       7 140,- 2 625,-