Poskytování informací

Přehled o poskytovaných informacích

Ve školním roce 2003/2004 bylo podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podáno celkem 83 informací - z toho 37 v roce 2003, 46 v 1. pololetí roku 2004.

Jednalo se o informace zveřejněné zejména na úřední desce školy a ve školních novinách.