Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity
 
 
A.   Akce konané během školního roku 2003/2004
  Září:      
  22.9.   Malá kpaná (8. a 9. třída - Svitavy
  24.9.   Výchovný koncert (I., II. stupeň)
  26.9.   Evropský den jazyků
       
 
Říjen:
   
  2.10.   Přehlídka středních škol (9. třída) - Svitavy
  24.10.   Malujeme pro Afriku - výtvarná soutěž
       
 
Listopad:
   
  5.11.   Perníkový slavík - soutěž v sólovém zpěvu - Prdubice
  9.11.   Lampiónový průvod
  12.11.   Halová kopaná (8. a 9. třída) - Svitavy
  12.11.   Prasátko a jeho velký příběh - filmové představení - Svitavy (I. st.)
  13.11.   Taneční vystoupení TK Carmen
  19.11.   Zvířata naší přírody - obvodní kolo - Svitavy
  26.11.   Exkurze do výrobny skleněných ozdob - Trhová Kamenice (7. - 9. tř.)
       
 
Prosinec:
   
  9.12.   Zimní koncert
  10.12.   Halová kopaná (6. a 7. třídy) - Svitavy
  15.12.   Pupendo - filmové představení (8. a 9. tř.) - Svitavy
  16. - 20.12.   Výstava vánočních výrobků - Svitavy
  17.12.   Pravěké období - exkurze (6. tř.) - Polička
       
 
Leden:
   
  8.1.   Recitátoři a recitační kolektivy - školní kolo
  12.1.   Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
  12. - 16.1.   Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž - školní kolo
  14.1.   Hvězdárna - exkurze (4. a 5. tř.) - Hradec Králové
  15.1.   Florbal (4. a 5. tř.) - Svitavy
  29.1.   Projektový den
       
 
Únor:
   
  5.2.   Pythagoriáda - školní kolo
  14. - 21.2.   Lyžařský výcvikový kurz (7.tř.) - Pec pod Sněžkou
  17.2.   Recitátoři a recitační kolektivy - okresní kolo - Svitavy
  17.2.   Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Svitavy
  18.2.   Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - Svitavy
       
 
Březen:
   
  3.3.   Zlatý kos - oblastní kolo pěvecké soutěže - Moravská Třebová
  9.3.   Orion Florbal Cup 2004 - Moravská Třebová
  16.3.   Pohádka o líných strašidlech - divadelní představení - Svitavy
  17.3.   McDonald´s Cup (7. - 9. tř.)
  19.3.   Klokan 2003 - matematická soutěž
  23.3.   Vybíjená žactva (2. a 3. tř.) - Svitavy
  29.3.   Doba měst a hradů - výstava (7. tř.) - Polička
  31.3.   Škola naruby (5. tř.)
       
 
Duben:
   
  2.4.   Noc s Andersenem (2. - 4. tř.)
  2.4.   Noc ve škole (2. - 4. tř.)
  3.4.   Bělá show - pěvecká soutěž - Bělá nad Svitavou
  5. - 7.4.   Barevný týden (I., II. stupeň)
  7.4   Matematická olympiáda - okresní kolo - Litomyšl
  7.4   Želary - filmové představení (8. a 9. tř.) - Svitavy
  14.4.   Vybíjená žactva - obvodní kolo (5. tř.) - Svitavy
  14.4.   Přehlídka školních pěveckých sborů - krajské kolo - Ústí nad Orlicí
  16.4.   Dopravní soutěž
  20.4.   Dětská Kinderiáda (2.- 5. tř.) - Pardubice
  23.4.   Přehlídka dětských pěveckých sborů - Svitavy
  28.4.   Poznávání živočichů - obvodní kolo - Svitavy
  28.4.   Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž - Svitavy
       
 
Květen:
   
  3. - 7.5.   Den matek 2004 - výtvarná soutěž
  10.5.   McDonald´s Cup - obvodní kolo (4. - 5. tř.)
  12.5.   Poznávání živočichů - oblastní kolo - Svitavy
  13.5.   Pohár českého rozhlasu - atletika - obvodní kolo - Svitavy
  18.5.   Jarní koncert
  19.5.   Poznávání živočichů - okresní kolo - Litomyšl
  19.5.   Přehlídka pěveckých sborů Svitavska - Svitavy
  20.5.   Výlet 1. a 2. třídy - Westernové městečko Boskovice
  27.5.   Olympiáda I. stupeň
  27. - 28.5.   Výlet 9. třída - Mladočov
  28. - 29.5.   Hasičská soutěž
  31.5.   Námluvy s čertem - divadelní představení (I., II. st.) - Moravská Chrastová
       
 
Červen:
   
  1.6.   Výlet 6. a 7. třída - Liberec, Ještěd
  3. - 4.6.   Výlet 8. třída - Budislav, Toulcovy Maštale
  4.6.   Dětský den
  8.6.   Taneční vystoupení TK Carmen
  9.6.   Olympiáda II. stupeň - 10. ročník
  9.6.   Výlet pěveckých sborů - Nové Hrady, Košumberk
  10.6.   Výlet 3., 4. a 5. tř. - Bouzov, Javoříčko
  11.6.   Planetárium - exkurze (7. a 9. tř.) - Hradec Králové
  14.6.   Výchovný koncert (I., II. stupeň)
  15.6.   Projektový den (II. stupeň)
  23.6.   KROK CENTRUM - beseda (7. tř.) - Svitavy
  24.6.   EXPO 2005 AICHI - výtvarná soutěž
  24.6.   Hledá se Nemo - filmové představení (I. stupeň) - Svitavy
  30.6.   Slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. třídy na MěÚ Březová nad Svitavou
       
 
B. Účast a umístění v soutěžích
     
 
1. Školní soutěže:
Dětský den
    Školní olympiáda: skok z místa, běh na 60m, hod kriketovým míčkem, hod na cíl, závod štafet tříd 2. stupně
       
 
2. Celostátní soutěže:
 
       
  Olympiáda v ČJ: 12. místo v okresním kole Zeunerová Miroslava, 9. tř.
  Matematická olympiáda: účast v okresním kole Zeunerová Miroslava, 9. tř.
    účast v okresním kole Odstrčilová Monika, 9. tř.
    účast v okresním kole Sedliská Lenka, 7. tř.
    účast v okresním kole Mikolín Pavel, 7. tř.
    účast v okresním kole Jiráček Jiří, 6. tř.
  Pythagoriáda: 5 bodů v okresním kole Sedliská Lenka, 7. tř.
  Matematický klokan: účast  
  Poznávání živočichů: 2. místo v obvodním kole Fuchs Lukáš, 8. tř.
    4. místo v obvodním kole Odstrčil Jan, 8.tř.
    5. místo  v obvodním kole Jiráček Jiří, 6. tř.
    9. místo v obvodním kole Marková Petra, 6. tř.
    8. místo v okresním kole Fuchs Lukáš, 8. tř.
  Živočichové naší přírody: 2. místo v oblastním kole Kotoulek Zdeněk, 5. tř.
    3. místo v oblastním kole Marková Petra, 6. tř.
    7. místo v oblastním kole Adámek Karel, 5. tř.
    8. místo v oblastním kole Svěráková Kristýna, 6. tř.
  Dějepisná olympiáda 8. místo  v okresním kole Moravcová Jitka, 9. tř.
    22. místo v okresním kole Kořístek Jan, 9. tř.
  Soutěž v recitaci účast v oblastním kole Sekvardová Veronika, 6. tř.
      Kopecká Miroslava, 6.tř.
  Perníkový slavík 2. místo v krajském kole Jedlinský Petr, 1.tř.
  EXPO 2005 AICHI 1. místo v krajském kole Janků Tomáš, 4. tř.
       
  výtvarná soutěž    
  Malujeme pro Afriku 1. místo v celostátním kole Rösslerová Lucie, 3. tř.
       
  Přehlídka dětských pěveckých sborů stříbrné pásmo v krajském kole Melodie
    bronzové pásmo v krajském kole Březováček
  Zlatý kos 3. místo v krajském kole Müllerová Michaela, 9. tř
    čestné uznání v krajském kole Pospíšilová Helena, 9
  Pěvecká soutěž Bělá schow 1. místo (III. kategorie) Müllerová Michaela, 9. tř
    2. místo (III. kategorie) Vyhnánková Jindra, 9. tř.a Pospíšilová Helena, 9. tř.
    2. místo (II. kategorie) Volečková Markéta, 3. tř.
    3. místo (III. kategorie) Pospíšilová Helena, 9. tř.
       
  3. Sportovní soutěže:    
       
  Pohár Českého rozhlasu 4. místo v obvodním kole starší žáci
  McDonalďs Cup účast v obvodním kole starší žáci
  minikopaná 4. místo v obvodním kole mladší žáci
  Halová kopaná účast v obvodním kole žáci 8.a 9. tř.
    3. místo v obvodním kole žáci 6.a 7. tř.
  Malá kopaná 10. místo v obvodním kole žáci 8.a 9. tř.
  Hasičská soutěž 12. místo v krajském kole starší žáci
  Florbal 4. místo v obvodním kole žáci 4. a 5. tř.
  Orion florbal Cup 3. místo v okresním kole žáci 4. a 5. tř.
  Vybíjená žactva 3. místo v obvodním kole žáci 2. a 3. tř.
    6. místo v obvodním kole žáci 5. tř.
  Dětská Kinderiáda 25. místo v krajském kole žáci I. stupně