Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2003/2004 > Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 
 
DVPP: září-prosinec 2003
 
               
   Jméno
Aprobace
Datum
Akce
Kursovné Cestovné  
   Illová Jana, Mgr. Č – D 2.-5.10. 2003 Tvorba – tvořivost – hra 600,- 442,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 10.10. 2003 Metodicko-jazyková příprava v jazyce anglickém 1 000,- 126,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 10.10. 2003 Metodicko-jazyková příprava v jazyce anglickém 0,- 128,-  
   Opršalová Eva, Ing. VŠZ 16.10. 2003 Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odb. způsob.   v elektrotechnice 500,- 76,-  
   Jiráčková Jaroslava, Mgr.
1.-5. ZŠ,Vv
5.11. 2003 Jak na to? – netradiční pojetí výuky na I. stupni ZŠ 250,- 0,-  
   Štoudková Oldřiška, Mgr. R – Tv 10.11. 2003 Gramatika hravou formou 300,- 166,-  
   Adámková Eva SPgŠ 19.11. 2003 To nejlepší ze školních družin – III 120,- 38,-  
   Štoudková Oldřiška, Mgr. R – Tv 19.11. 2003 Evropské jazykové portfolio – 4. díl 0,- 63,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 21.11. 2003 Metodicko-jazyková příprava v jazyce anglickém 0,- 128,-  
   Jiráčková Jaroslava, Mgr. 1.-5. ZŠ Vv 26.11. 2003 Dílna výtvarných technik – Vánoce 250,- 0,-  
   Blažková Drahomíra, Mgr. Vych. – Ekol. v. 26.11. 2003 Dílna výtvarných technik – Vánoce 250,- 0,-  
   Pařilová Ivana SPgŠ 26.11. 2003 Dílna výtvarných technik – Vánoce 250,- 0,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ Vv 10.12. 2003 Výroba svíček z včelího vosku 300,- 38,-  
   Jandlová Pavla, Mgr. 1.-5. ZŠ Hv 10.12. 2003 Výroba svíček z včelího vosku 300,- 38,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ Zapl. 1. pol. 2004 Přípravka v jazyce anglickém 1 000,- 0,-  
               
  Jazykové vzdělávání:        2 300,-  611,-  
  Celkem:        5 120,- 1 243,-  
               
 
SIPVZ - podzim 2003
 
               
   Jméno Aprobace Datum
Akce
Kursovné Cestovné  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 23.9., 25.9., 30.9., 2.10. 2003 SIPVZ kurz P1 2 000,- 117,-  
   Macháňová Kateřina, Mgr. 1.-5. ZŠ 23.9., 25.9., 30.9., 2.10. 2003 SIPVZ kurz P1 2 000,- 117,-  
   Blažková Drahomíra, Mgr. Vych. – Ekol. v. 23.9., 25.9., 30.9., 2.10. 2003 SIPVZ kurz P1 2 000,- 117,-  
   Monhartová Anna Př – Z 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10. 2003 SIPVZ kurz Z 2 100,- 171,-  
   llová Jana, Mgr. Č – D 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10. 2003 SIPVZ kurz Z 2 100,- 171,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ Vv 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10. 2003 SIPVZ kurz Z 2 100,- 191,-  
   Opršalová Eva, Ing. VŠZ 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10. 2003 SIPVZ kurz Z 2 100,- 194,-  
   Jandlová Pavla, Mgr. 1.-5. ZŠ Hv 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10. 2003 SIPVZ kurz Z 2 100,- 191,-  
   Štoudková Oldřiška, Mgr. R – Tv 1.10., 2.10., 8.10., 9.10., 15.10. 2003 SIPVZ kurz Z 2 100,- 194,-  
  Celkem:       18 600,- 1 463,-  
               
  Celkem na jazykové vzdělávání:
2 911,-
       
  Celkem na SIPVZ: 
20 063,-
       
  Celkem na DVPP:  
26 426,-
       
               
 
DVPP leden - červen 2004
 
               
  Jméno Aprobace Datum
Akce
Kursovné Cestovné  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 9. 1. 2004 Přípravka v jazyce anglickém 0,- 124,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 20. 1. 2004 Školní jídelna – součást školy III 160,- 40,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ, Vv 10. 2. 2004 Ubrousková technika – dekorace po celý rok I 300,- 35,-  
   Jandlová Pavla, Mgr. 1.-5. ZŠ, Hv 10. 2. 2004 Ubrousková technika – dekorace po celý rok I 300,- 35,-  
   Macháňová Kateřina, Mgr. 1.-5. ZŠ 10. 2. 2004 Ubrousková technika – dekorace po celý rok I 300,- 35,-  
   Macháňová Kateřina, Mgr. 1.-5. ZŠ 11. 2. 2004 Didaktické hry v matematice 250,- 40,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 13. 2. 2004 Přípravka v jazyce anglickém 0,- 48,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 17. 2. 2004 Motivace, tvořivý přístup a hra ve slohu a literární výchově I 380,- 98,-  
   Pařilová Ivana SPgŠ 10. 3. 2004 Dílny výtvarných technik – Velikonoce 250,- 0,-  
   Jiráčková Jaroslava, Mgr. 1.-5. ZŠ, Vv 10. 3. 2004 Dílny výtvarných technik – Velikonoce 250,- 17,-  
   Blažková Drahomíra, Mgr. Vych. – Ekol. v. 10. 3. 2004 Dílny výtvarných technik – Velikonoce 250,- 17,-  
   Jandlová Pavla, Mgr. 1.-5. ZŠ, Hv 23. 3. 2004 Ubrousková technika – dekorace po celý rok II – pro pokročilé 300,- 0,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ, Vv 23. 3. 2004 Ubrousková technika – dekorace po celý rok II – pro pokročilé 300,- 0,-  
   Pařilová Ivana SPgŠ 23. 3. 2004 Ubrousková technika – dekorace po celý rok II – pro pokročilé 300,- 0,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 26. 3. 2004 Přípravka v jazyce anglickém 0,- 120,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 20. 4. 2004 Právo pro každý den 440,- 124,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 21. 4. 2004 Právo pro každý den 0,- 125,-  
   Macháňová Kateřina, Mgr. 1.-5. ZŠ 6. 4. 2004 Country tance pro děti III 300,- 94,-  
   Kissová Lenka, Mgr. 1.-5. ZŠ, Vv 28. 4. 2004 Dyslexie – neštěstí nebo talent? 250,- 98,-  
   Illová Jana, Mgr. Č - D 28. 4. 2004 Dyslexie – neštěstí nebo talent? 250,- 98,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 28. 4. 2004 Jednání s lidmi a vyjednávání 250,- 20,-  
   Zelená Bohuslava, Mgr. Č – Ov 18. 5. 2004 Příprava a plnění úkolů škol a školských zařízení v oblasti ochrany obyvatelstva 0,- 42,-  
   Ježová Sylva, DiS. VOŠ 21. 5. 2004 Přípravka v jazyce anglickém 650,- 48,-  
   Illová Jana, Mgr. Č – D 26. 5. 2004 Motivace, tvořivý přístup a hra ve slohu a literární výchově II 380,- 82,-  
   Pražáková Dana, Mgr. Č - Hv 11.-18.7. 2004 Klub sbormistrů 440,- 0,-  
               
  Jazykové vzdělávání:       650,- 340,-  
  Celkem:       6 300,- 1 340,-  
               
  Celkem na jazykové vzdělávání: 990,-        
  Celkem na DVPP:   7 640,-        
     
  Hodnocení DVPP na škole:  
  Pedagogičtí zaměstnanci se zaměřili zejména na akce, jež si všímaly jazykových dovedností, estetické výchovy, výtvarné tvořivosti a projektového vyučování. Na  podzim se aktivně zapojili do probíhajícího projektu SIPVZ.  
       
  V Březové nad Svitavou dne 30. 6. 2004    
 
Mgr. Bohuslava Zelená, ředitelka školy