Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2003/2004 > Údaje o výsledcích vzdělávání

Údaje o výsledcích vzdělávání

Údaje o výsledcích vzdělávání
 
Přehled tříd a třídních učitelů
 
 
Třída:
Počet žáků:
Chlapců:
Dívek:
Třídní učitelka:
  1. 19 10 9 Mgr. Drahomíra Blažková
  2. 19 7 12 Mgr. Kateřina Macháňová
  3. 25 13 12 Mgr. Jaroslava Jiráčková
  4. 20 14 6 Mgr. Pavla Jandlová
  5. 22 15 7 Mgr. Lenka Kissová
 
I. stupeň
105 59 46
 
           
  6. 18 6 12 Sylva Ježová, DiS.
  7. 23 10 13 Anna Monhartová
  8. 20 11 9 Mgr. Jana Illová
  9. 22 12 10 Mgr. Oldřiška Štoudková
 
II. stupeň
82 39 44  
           
 
I.  odděl. ŠD
24 14 10 Ivana Pařilová
 
II. odděl. ŠD
24 11 13 Eva Adámková
 
ŠD celkem:
48 25 23  
           
  Škola celkem:        188 žáků
   
 
Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2003/2004
     
  Třída
Počet žáků
Prospěch - 1. pololetí
Prospěch - 2. pololetí
 
  1.pol. 2.pol. V P N V P N  
  1. 19 20 --- 19 0 --- 18 2  
  2. 19 19 --- 19 0 --- 19 0  
  3. 26 25 --- 26 0 --- 24 1  
  4. 20 20 --- 20 0 --- 20 0  
  5. 22 22 8 14 0 9 13 0  
  6. 20 20 5 14 1 4 16 0  
  7. 23 22 7 14 2 7 15 0  
  8. 20 20 4 16 0 4 16 0  
  9. 22 22 7 14 1 6 16 0  
     
  Poznámka:   V - prospěli s vyznamenáním, P - prospěli, N - neprospěli  
   
 
Pochvaly udělené žákům na konci školního roku
   
  1. třída: Kateřina Šebelová – pochvala  za výborný prospěch a vzorné chování
    Ondřej Mrázek – pochvala  za výborný prospěch a práci pro třídu
       
  2. třída: Petr Jedlinský – pochvala za výborný prospěch
    Lucie Adámková – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy
    Dominika Dufková – pochvala za výborný prospěch
    Tereza Kissová – pochvala za výborný prospěch
    Nikola Pavlasová – pochvala za výborný prospěch
    Cristiano Musto – pochvala za výborný prospěch 
       
  3. třída: Markéta Volečková – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy
    Nela Bauerová – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy
    Adéla Sántová – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy
    Filip Kučera – pochvala za pomoc třídnímu učiteli a pěkné chování
       
  4. třída: Dominik Zábrž – pochvala  za výborný prospěch
    Sára Rumlová – pochvala za reprezentaci školy
    Kateřina Vanclová – pochvala za reprezentaci školy
    Lukáš Prokop – pochvala za  četbu
       
  5. třída: Karel Adámek – pochvala za výborný prospěch
    Jana Lidmilová – pochvala za výborný prospěch
       
  6.třída: Jiří Jiráček – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy
    Petra Marková – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy
    Kristýna Svěráková – pochvala za výborný prospěch a reprezentaci školy
       
  7. třída: Lenka Sedliská – pochvala za výborný prospěch a vzornou reprezentaci školy
       
  8. třída: Tomáš Jílek – pochvala za výborný prospěch
    Lukáš Fuchs – pochvala za vzornou reprezentaci školy
    Jan Odstrčil – pochvala za vzornou reprezentaci školy
    Lukáš Zelený – pochvala za pomoc třídnímu učiteli
       
  9.  třída: Jindra Vyhnánková – pochvala za vzornou reprezentaci školy
    Helena Pospíšilová – pochvala za vzornou reprezentaci školy
    Michaela Müllerová – pochvala za vzornou reprezentaci školy
    Jitka Moravcová – pochvala za vzornou reprezentaci školy
    Miroslava Zeunerová – pochvala za výborný prospěch
    Lukáš Brückner – pochvala za pomoc třídnímu učiteli
       
 
Prospěchově nejlepší žáci
       
  1. třída: Václav Hnát, Matěj Holek, Jiří Macháň, Ondřej Mrázek, Monika Dvořáčková, Anna Friedlová, Denisa Pásková, Lucie Šafářová, Kateřina Šebelová, Kateřina Štoudková
  2. třída:
Petr Jedlinský, Lucie Adámková,Dominika Dufková, Tereza Kissová, Nikola Pavlasová, Cristiano Musto
  3. třída: Markéta Volečková, Nela Bauerová, Adéla Sántová, Martin Procházka
  4. třída: Dominik Zábrž, Jakub Friedl
  5. třída:
Karel Adámek, Jana Lidmilová, Denis Sánta, Filip Odehnal, Petra Lišková, Lucie Štoudková, Zdeněk Kovařík, Zdeněk Kotoulek, Monika Pásková
  6. třída: Jiří Jiráček, Kristýna Svěráková, Tomáš Sedliský, Petra Marková
  7. třída:
Lenka Sedliská, Zuzana Ježová, Pavel Mikolin, Dominika Tapšíková, Martina Kašparová, Markéta Lidmilová, Veronika Klemšová
  8. třída: Tomáš Jílek, Jitka Kolbábková, Kateřina Kotoulková, Markéta Lišková
  9. třída:
Miroslava Zeunerová, Jitka Moravcová,  Monika  Odstrčilová, Jindra Vyhnánková, Jan Kořístek