Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2003/2004 > Přehled pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců školy

Přehled pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců školy

Přehled pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců školy
ve školním roce 2003/2004
 
 
Vedení školy:
 
     
Ředitelka školy:  Mgr. Zelená Bohuslava PF-Čj, Ov
Zástupce ředitelky: Ing. Eva Opršalová (od 6. 1. 2003) VŠZ
Výchovná poradkyně: Monhartová Anna  
     
 
Pedagogičtí pracovníci:
 
Učitelé:    
  Mgr. Jandlová Pavla PF-1.-5. r. ZŠ, Hv
  Mgr. Jiráčková Jaroslava PF-1.-5. r. ZŠ, Vv
  Monhartová Anna PF-Př, Z
  Mgr. Štoudková Oldřiška PF-Rj, Tv, kurs Nj
  Pařilová Ivana SPgŠ
  Mgr. Drahomíra Blažková PF-Vych.-Ekol. v.
  Mgr. Kissová Lenka PF-1.-5. r. ZŠ, Vv
  Mgr. Macháňová Kateřina PF-1.-5. r. ZŠ
  Mgr. Illová Jana PF- Č, D
  Ježová Sylva, DiS. VOŠPg
  PaedDr. Tenorová Zdenka PF-Ov, D, Spec. ped.
  Stará Dana SPgŠ
  Mgr. Pražáková Dana PF- Č, Hv
Vychovatelky ŠD:    
  Adámková Eva vedoucí vych., SPgŠ
  Pařilová Ivana SPgŠ
Externí učitelé:    
  Šíra Pavel Nábož.(teol. f.)
     
 
Provozní zaměstnanci:
 
     
  Šudomová Jarmila THP
  Štolc Jiří  školník
  Štolc Jiří topič
  Cerhák Zbyněk školník (od 4. 11. 2003)
  Cerhák Zbyněk topič (od 6. 11. 2003)
  Hejlová Alena uklízečka
  Vávrová Marie uklízečka
  Juránová Zdeňka vedoucí kuchařka
  Gernešová Marta kuchařka
  Kopecká Dana kuchařka
     
 
Předsedové předmětových komisí:
 
     
  Mgr. Jandlová Pavla metodické sdružení I. stupně
  Monhartová Anna přírodovědné předměty
  Mgr. Zelená Bohuslava společenskovědné předměty