Akce

Září

Adaptační dopoledne

Dne 9. září. 2021 se žáci 6. třídy zúčastnili programu zaměřeného na adaptaci žáků a celkově na zlepšení klima ve třídě. Po dobrých zkušenostech z minulých let byla oslovena SVP Tramtáryje Svitavy. Pod vedením p. Šmerdové a p. Waltové jsme zažili zábavné dopoledne plné her. Aktivity byly zaměřené na týmovou práci, postřeh, rychlost a komunikaci. Všichni jsme odcházeli s úsměvem na tváři a příjemnými zážitky.


 

Technohrátky


 

Dne 15. září 2021 se žáci 8. třídy zúčastnili akce s názvem Technohrátky na SOU Svitavy.

SOU Svitavy je jedinou školou v České republice, která vyučuje unikátní obor mechanik plastikářských strojů. Výše měsíčních firemních stipendií pro studenty dosahuje až pět tisíc korun a spolupracuje s více než třemi desítkami předních zaměstnavatelů v regionu. Právě tyto benefity přivedly naše osmáky do Středního odborného učiliště Svitavy, kde se sešlo 121 žáků z devíti škol. Učiliště se na tuto oblíbenou a zábavnou seznamku se strojírenskými profesemi výborně připravilo.

V dopolední manuální části na šesti speciálních pracovištích žáci poznali základy učebních i maturitních oborů obráběč kovů, nástrojař, strojní mechanik, mechanik seřizovač a mechanik plastikářských strojů. Jednotlivá stanoviště dokonale prověřila jejich šikovnost i kreativitu. Při každé zastávce museli splnit soutěžní úkol bodovaný učiteli odborného výcviku. Atraktivní pro ně bylo především seznámení s CNC stroji, hydraulikou a pneumatikou. Čekala je například montáž dvouramenného stahováku na čas, měření koncových měrek pomocí digitálního posuvného měřítka, sestavení uchopovače výlisku, sestavení jednoduchého hydraulického okruhu na čas nebo skládání puzzle s tématem soustružení i samotné soustružení šachové figurky z plastu. Nakonec v kině Vesmír absolvovali vědomostní kvíz Hej ty, víš to?!, ve kterém obsadili 2. místo.

Akce se všem velmi líbila a možná, že se na učiliště někdo z žáků vrátí už jako jeho student.