Akce

Květen

 RECYKLOHRANÍ

Dne 24. 5. 2022 se žáci 6. třídy zúčastnili programu nazvaného Recyklohraní. Navštívily je dvě lektorky ze školního recyklačního programu, které se jim 5 hodin věnovaly. Na výběr byla různá témata týkající se životního prostředí, zákonitostí přírody a vlivů člověka na ni. Cílem těchto výjezdových programů je, aby si žáci uvědomili své chování vůči přírodě a snažili se o eliminaci zátěže, kterou jí způsobují. Jelikož je Březová nad Svitavou „město vody“ byla volba programu jasná. Žáci si vybrali modul „Recyklace a voda“.

Na začátku programu si ukazovali, jak se třídí odpad. Následně si sami zkusili odpad, který byl znázorněn na kartičkách, roztřídit.

Dalším tématem byla diskuze o recyklaci. Co to je. Co všechno lze recyklovat a kolikrát po sobě. Jak samotná recyklace probíhá... Jako příklad byla puštěna ukázka recyklace plastového autíčka na dálkové ovládání.

Před venkovním bádáním si žáci povídali o vodě. Jak vypadá. Kde všude ji můžeme najít. Proč ji nemáme znečišťovat, ale naopak chránit… V polovině 2. hodiny všichni vyrazili k řece. Dostali plastové nádobky a sítka a hledali živočichy, kteří by mohli ve vodě žít. Ve skupinkách potom žáci dle klíčů určovali jak se živočichové, které našli, nazývají. Mezi nálezy byly např. vodní blechy, splešťule bahnité, pijavky a berušky vodní.

Do školy si přinesli vodní rostliny a vodu z řeky k dalším pokusům. Rostliny pozorovali pod mikroskopy, u vody stanovovali pH.

Nakonec žáci vytvářeli koláže, které měly být promítnutím hlavních myšlenek z tohoto dne, a následně je prezentovali svým spolužákům.

283309886_1044197613178199_8420961809351363551_n.jpg283324776_376744601139568_7661040750611984956_n.jpg283771961_407260814634333_3620577095159096378_n.jpg