Akce

Březen

 Plavecký výcvik

Od 7. února 2023 začala jezdit 1.- 4. třída na plavecký výcvik do Svitav. Výcvik se skládá z 10-ti 1,5 hodinových lekcí pod vedením zkušených učitelů plavání.

Úterní brzké ráno je určeno pro 1. a 2. třídu, které vyrážejí plavat jako první. Svá tělíčka smáčí ve vodě již krátce po 8 hodině. V 9.45 h je střídají žáci z 3. a 4. třídy.

Na úvodní hodině si plavčíci rozdělili žáky do dvou skupin: 1. Plavci a částeční plavci, 2. Neplavci. Tyto skupiny se během výcviku nemění. Přijde-li nějaký žák po nemoci poprvé, je nejprve prozkoušen z plaveckých dovedností a teprve poté je přiřazen do jedné ze skupin.

Ve skupině neplavců se žáci nejprve seznámili s vodou. Mohli cákat, dovádět, prostě si vodu užívat. Poté dostali pomůcky (plavecký pás, destičku, někteří rukávky) a učili se ve vodě pohybovat.

Ve skupině plavců a částečných plavců je již seznamování se s vodou minimalizováno a pozornost je věnována osvojení si a upevnění si správných návyků plavání (zvládnutí určitých prvků či stylů plavání). I tato skupina samozřejmě využívá při výuce rozmanité pomůcky (destičky apod.).

Ke konci každé lekce mají žáci cca 10 min na volnou hru ve vodě s množstvím pomůcek na dovádění.

Po sprše, důkladném osušení vlasů a obléknutí se, čeká natěšené plavce vytoužená svačinka ve vestibulu bazénu. Tato část “výcviku“ je velmi oblíbená. K velké oblibě beze sporu přispívá místní bufet, kde si děti velmi rády kupují všemožné sladkosti. Tyto si však mohou koupit až po snězení svačinky od maminky .

Plavecký výcvik končí v úterý 18. dubna.

t_20230321_083506-(1).jpgt_20230321_084025-(1).jpgt_20230321_084332-(1).jpgt_20230404_091017-(1).jpgt_20230404_091219-(1).jpgt_1679519368500.jpgt_1679519368516.jpgt_1679519368528.jpgt_1679519368540.jpgt_1679519368553.jpgt_1679519368566.jpgt_1679519368578.jpgt_1679519368604.jpgt_1679519368616.jpgt_1679519368628.jpg
 

 


VIVAT KOMENSKÝ!

V letošním roce se konal již 21. ročník literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež „Komenský a my“. Pořadatelem této soutěže je Základní škola Jana Ámose Komenského v Brandýse nad Orlicí, vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Tato celostátní soutěž je zaměřena na život, dílo a myšlenkový odkaz Učitele národů, Jana Ámose Komenského. Soutěž je otevřena i dětem a mládeži z dalších evropských zemí. Smyslem celé této akce je rozvíjet odkaz J. A. Komenského a navazovat na něj ve všech oblastech našeho života.

V literární kategorii, tedy kategorii B, má soutěž dvě kola. V prvním, školním kole napíší žáci slohovou práci. V letošním 21. ročníku bylo téma úvahy „Co znamená cítit se v bezpečí?“. Soutěžní práce byly poslány ke schválení komisi. Ta vybrala asi 30 nejlepších prací. Jejich tvůrci postoupili do celorepublikového finále, kde se mezi sebou utkali ve znalostním testu o životě Komenského. V loňském jubilejním ročníku se vítězem znalostního testu stal žák, tehdy 8. třídy, Lukáš Moravec. I v letošním roce se do soutěže chtěl přihlásit, přestože ho čekají přijímací zkoušky a jen několik dní před finále reprezentoval školu i v krajském kole dějepisné olympiády. Jeho slohová práce byla opět kvalitně zpracována a Lukáš postoupil do finálového znalostního testu. Ten se letos konal ve čtvrtek 30. 3. 2023 v Praze v Národní pedagogické knihovně a muzeu J. A. Komenského. Slavnostní vyhlašovací ceremoniál se konal v pátek 31. 3. 2023 na zámku v Brandýse nad Orlicí. A my můžeme s pýchou a hrdostí oznámit, že i letošní 21. ročník soutěže „Komenský a my“ vyhrál žák 9. třídy ZŠ Březová nad Svitavou, Lukáš Moravec. Tento milý a skromný chlapec se tak opakovaně stal nejlepším znalcem života Jana Ámose Komenského mezi žáky základních škol z celé republiky. Jeho obdivuhodné znalosti z oblasti historie vyrazily dech i komisi celé soutěže.

Vzhledem k tomu, že v příštím školním roce už Lukáš bude studovat na střední škole, můžeme mu jen popřát hodně štěstí do dalšího studia i života a poděkovat mu za vzornou reprezentaci nejen základní školy, ale i celé Březové nad Svitavou.

t_cestne-uznani.jpgt_diplom.jpgt_IMG-20230331-WA0020(1).jpgt_IMG-20230331-WA0021(1).jpg