ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentySponzořiVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktGDPR
Škola dnes > Třídy > RV třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

Od 3. září 2018 zahájila na ZŠ Březová nad Svitavou provoz třída s rozšířenou výukou pod patronací SVĚTA VZDĚLÁNÍ 

a MENSY. V současné době ji navštěvuje 10 dětí. 6 žáků 2.třídy a 4 žáci 3. třídy pracují v hodinách společně za využití

specifických výukových metod vedoucích k samostatnosti a efektivnímu využívání získaných poznatků.

Učí se pracovat se zdroji (encyklopedie, PC, tablet, časopisy s naučnou tématikou,...) a informace zpracovávat a správně vyhodnocovat.

Výuka je rozšířena o hodiny ANGLICKÉHO JAZYKA (2. tř. 3 hodiny a 3. třída 6 hodin týdně), dále pak o hodinu LOGIKY a o hodinu OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE týdně. Z toho 2 hodiny AJ vždy žáci stráví s externím pedagogem a 1 hodinu s rodilým mluvčím.

MATEMATIKA je vyučována metodou prof. Hejného a vede žáky k samostatnému úsudku a logickému uvažování.

Formou PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ dochází k interakci mezi spolužáky rozdílného věku a k jejich spolupráci v procesu vzdělávání, což je přínosem pro obě pracovní skupiny.

    

Jednou z výukových metod ve třídě SVĚTA VZDĚLÁNÍ je souvislá práce na projektech na zadané téma. Žáci pracují buď ve skupinách, dvojicích nebo samostatně v závislosti na zadaném tématu. Učí se tím samostatnosti ve vyhledávání informací i spolupráci s jinými dětmi a odpovědnosti za odvedenou práci.

     Svůj projekt sestavují v průběhu delšího časového úseku ( týden, 14 dní, ..)

za využití sběru, analýzy a třídění dat. Žáci pracují s různými zdroji a materiály

( PC,tiskárna, encyklopedie, časopisy, mapy, naučná literatura, ...).

 

     V hodině PRVOUKY žáci vytvářeli projekt na téma PLÁN NAŠEHO MĚSTA.

V prvotní fázi pracovali v terénu. Procvičili určování světových stran pomocí

buzoly, zaměřili významné budovy a zakreslili cvičně do plánku ( prvouka).

Odhadovali a porovnávali vzdálenosti, procvičili délkové míry - metr, kilometr

( matematika).

V navazujících hodinách tvořili ve třídě svůj vlastní plán města a popisovali jej

( český jazyk - učivo: velká písmena v názvech ulic,..). Hledali ve vytištěném plánku obce místa, s kterými se seznámili v terénu ( práce s mapou) a vyznačili je). Do plánku jimi vytvořeného zakreslili náměstí s ulicemi a budovami (výtvarná výchova), stříhali a vlepovali fotografie významných míst ( pracovní

výchova).

      V září vznikly projekty dva. Druhý byl na téma TO JSEM JÁ. V něm žáci

podali výpověď o sobě a svých zájmech. Na snímcích v galerii vidíme tvůrce se svým dílem.

 

Projektové vyučování není samoúčelné. Je to forma výuky, při níž žáci získají mnoho nových poznatků a vědomostí, které si podvědomě zafixují a dokáží je využít i v jiných vyučovacích předmětech. Tím dochází k prolínání učiva a jeho praktickému využití. 

LOGIKA | 1. 10. 2018

     Třída s rozšířenou výukou nabízí žákům i vyučovací předmět LOGIKA.

Vyučování probíhá vždy 1 hodinu týdně. Cílem je naučit děti samostatně přemýšlet a logicky uvažovat.

     Hodiny  logiky rozvíjejí vyšší formy myšlení, prohlubují pracovní strategie a logické postupy. Naučí dítě samostatně se  rozhodnout, jaký postup zvolí, aby dosáhlo vytyčeného cíle. Procvičí úsudek a odhad, rozvine prostorovou              a názorovou představivost, tedy procvičí myšlenkovou cestu, která vede k daným závěrům.

Žáci zkoumají pravdivost výroků, zabývají se dokazatelností a vyvratitelností daných tvrzení, učí se způsobu vyvozování předpokladů a závěrů, posuzují objektivitu a podmínky správnosti.


     V praxi ve škole děti řeší různé typy hlavolamů (např. sirkové hlavolamy), dokážou pomocí obrázkových soustav rovnic řešit rovnice o mnoha neznámých.

Zkoumají záhady simulované detektivními příběhy a v neposlední řadě řeší logické slovní úlohy.

 

Na snímcích jsou žáci naší školy při práci v hodinách logiky a ukázky některých zadání.