ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktGDPR
Škola dnes > Třídy > RV třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

Od 3. září 2018 zahájila na ZŠ Březová nad Svitavou provoz třída s rozšířenou výukou pod patronací SVĚTA VZDĚLÁNÍ 

a MENSY. V současné době ji navštěvuje 10 dětí. 6 žáků 2.třídy a 4 žáci 3. třídy pracují v hodinách společně za využití

specifických výukových metod vedoucích k samostatnosti a efektivnímu využívání získaných poznatků.

Učí se pracovat se zdroji (encyklopedie, PC, tablet, časopisy s naučnou tématikou,...) a informace zpracovávat a správně vyhodnocovat.

Výuka je rozšířena o hodiny ANGLICKÉHO JAZYKA (2. tř. 3 hodiny a 3. třída 6 hodin týdně), dále pak o hodinu LOGIKY a o hodinu OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE týdně. Z toho 2 hodiny AJ vždy žáci stráví s externím pedagogem a 1 hodinu s rodilým mluvčím.

MATEMATIKA je vyučována metodou prof. Hejného a vede žáky k samostatnému úsudku a logickému uvažování.

Formou PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ dochází k interakci mezi spolužáky rozdílného věku a k jejich spolupráci v procesu vzdělávání, což je přínosem pro obě pracovní skupiny.

    

Jednou z výukových metod ve třídě SVĚTA VZDĚLÁNÍ je souvislá práce na projektech na zadané téma. Žáci pracují buď ve skupinách, dvojicích nebo samostatně v závislosti na zadaném tématu. Učí se tím samostatnosti ve vyhledávání informací i spolupráci s jinými dětmi a odpovědnosti za odvedenou práci.

     Svůj projekt sestavují v průběhu delšího časového úseku ( týden, 14 dní, ..)

za využití sběru, analýzy a třídění dat. Žáci pracují s různými zdroji a materiály

( PC,tiskárna, encyklopedie, časopisy, mapy, naučná literatura, ...).

 

     V hodině PRVOUKY žáci vytvářeli projekt na téma PLÁN NAŠEHO MĚSTA.

V prvotní fázi pracovali v terénu. Procvičili určování světových stran pomocí

buzoly, zaměřili významné budovy a zakreslili cvičně do plánku ( prvouka).

Odhadovali a porovnávali vzdálenosti, procvičili délkové míry - metr, kilometr

( matematika).

V navazujících hodinách tvořili ve třídě svůj vlastní plán města a popisovali jej

( český jazyk - učivo: velká písmena v názvech ulic,..). Hledali ve vytištěném plánku obce místa, s kterými se seznámili v terénu ( práce s mapou) a vyznačili je). Do plánku jimi vytvořeného zakreslili náměstí s ulicemi a budovami (výtvarná výchova), stříhali a vlepovali fotografie významných míst ( pracovní

výchova).

      V září vznikly projekty dva. Druhý byl na téma TO JSEM JÁ. V něm žáci

podali výpověď o sobě a svých zájmech. Na snímcích v galerii vidíme tvůrce se svým dílem.

 

Projektové vyučování není samoúčelné. Je to forma výuky, při níž žáci získají mnoho nových poznatků a vědomostí, které si podvědomě zafixují a dokáží je využít i v jiných vyučovacích předmětech. Tím dochází k prolínání učiva a jeho praktickému využití. 

LOGIKA | 1. 10. 2018

     Třída s rozšířenou výukou nabízí žákům i vyučovací předmět LOGIKA.

Vyučování probíhá vždy 1 hodinu týdně. Cílem je naučit děti samostatně přemýšlet a logicky uvažovat.

     Hodiny  logiky rozvíjejí vyšší formy myšlení, prohlubují pracovní strategie a logické postupy. Naučí dítě samostatně se  rozhodnout, jaký postup zvolí, aby dosáhlo vytyčeného cíle. Procvičí úsudek a odhad, rozvine prostorovou              a názorovou představivost, tedy procvičí myšlenkovou cestu, která vede k daným závěrům.

Žáci zkoumají pravdivost výroků, zabývají se dokazatelností a vyvratitelností daných tvrzení, učí se způsobu vyvozování předpokladů a závěrů, posuzují objektivitu a podmínky správnosti.


     V praxi ve škole děti řeší různé typy hlavolamů (např. sirkové hlavolamy), dokážou pomocí obrázkových soustav rovnic řešit rovnice o mnoha neznámých.

Zkoumají záhady simulované detektivními příběhy a v neposlední řadě řeší logické slovní úlohy.

 

Na snímcích jsou žáci naší školy při práci v hodinách logiky a ukázky některých zadání.1. listopadu 2018 žáci 2., 3., 4. a 5. třídy naší školy absolvovali exkurzi do Zemědělského muzea v Praze v rámci projektu VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL. Jedná se o edukační programy v muzeích a památnících.

V několika hodinovém bloku se žáci seznámili s historií zemědělství od pravěku po dnešek. Prohlédli si zemědělské stroje našich předků i nádoby k ukládání obilí a vypěstovaných plodin.

Součástí expozice bylo i rybářství, kde bylo možné obeznámit se s funkcí přehrad a chovem různých druhů sladkovodních ryb u nás.

Oddělení lesnictví poskytlo ucelenou představu o významu lesa pro celý ekosystém.

Na modelech si žáci mohli vyzkoušet např. hospodaření s vodou v domácnosti, mletí obilovin, jak pracuje pila apod.Celá expozice vzbudila u žáků velký zájem.

Prosinec | 1. 12. 2018

VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI


 

4. 12. navštívili žáci 1. – 4. třídy v rámci vzdělávacího programu "Paměťové instituce" Veselý Kopec u Hlinska.

V několika staveních jsme se seznámili s tradicemi, které v minulosti provázely zimní období.

Počasí bylo deštivé a nevlídné, o to příjemnější byla atmosféra chaloupek, kde sálalo teplo z kachlových kamen.

Usedlost u Pilných nás lákala na ukázku výroby perníků tlačených do dřevěných forem. Hájenka z Kozojed nabízela krásné, ručně vyráběné korálkové ozdoby, svíčky a další dárkové předměty, které jsme si mohli ihned zakoupit. V další chalupě probíhala ukázka malování skleněných ozdob a jejich prodej. Zaujal nás také mlýn s velkým mlýnským kolem, vodní pila, loutkářská maringotka, kolářská dílna či muzeum starých zemědělských strojů.

Nakoupili jsme si pěkné dárky a odjížděli jsme velmi spokojeni.

Následoval oběd v Pekle Čertovina. V pohádkovém prostředí jsme se cítili skvěle a jídlo bylo pekelně dobré.

Našlo se ale bohužel dost dětí, které nic nebaví, nic nepotěší, nic nepřekvapí

a které si krátily dlouhou chvíli svým vlastním (pro ostatní nepochopitelným) programem.

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA


 

5. 12. navštívil mladší školáky Mikuláš s andělem a čertem.

Všechny děti 1. – 4. třídy musely prokázat, že se ve škole něco naučily, že se umí slušně chovat a mají dobré srdce. Neobešlo se to bez básniček, písniček, domlouvání a slibování.

Mikuláš s andělem děti obdarovali a čert, který se tolik těšil, že si odnese pomocníky do pekla, nakonec odešel s prázdným pytlem.

 

NÁVŠTĚVA FILMOVÉHO PŘEDSTAVENÍ

 

Před vánočními prázdninami v pátek 7. 12. si děti z prvního stupně naší ZŠ zpříjemnily očekávání na příchod vytouženého Ježíška návštěvou kina ve Svitavách.

Film, který všechny náramně pobavil, se jmenoval Hotel Transylvánia 3 - Příšerózní dovolená. V tomto animovaném příběhu se děti setkaly s jejich oblíbenou rodinkou strašidel a vydaly se s ní na výletní parník, kde Drákula a jeho doprovod zažívají spoustu dobrodružství. Napínavý příběh skončil šťastně, proto nálada na konci představení byla skvělá a těšení se na Vánoce o to příjemnější.

 

TANEČNÍ VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ SCARLET

 

Poslední den před prázdninami 20. 12. 2018 žáci 1. stupně naší školy zhlédli ve Svitavách ve Fabrice vánoční vystoupení soukromé taneční školy Scarlet ze Svitav.

V hodinovém představením jsme v různých choreografiích viděli scénický výrazový tanec od nejmladších po nejstarší tanečníky. Výběr písní byl vkusně sladěn s kostýmy a pohyby tanečníků. Všechny choreografie byly laděny vánočními motivy a atmosférou. Byly ztvárněny koledy, vánoční písně a melodie. V choreografiích jsme mohli zhlédnout andílky a narození Ježíška. Emotivní byla vystoupení s využitím světýlek, která podtrhla vánoční atmosféru. Tečku za pěkným vystoupením udělala choreografie na píseň „Vánoční“ doprovázené světýlky, kde se se svým zpěvem zapojili i naši žáci.

Vystoupení se dětem líbilo a naladilo všem nadcházející vánoční atmosféru a těšení na Ježíška.

 

 

 

Leden | 21. 1. 2019

HUDEBNÍ POŘAD

Žáci 1. -5. třídy navštívili 21.1.2019 kulturní program plný písniček Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře a Petra Skoumala.

Průvodcem "televizního vysílání" televize Věž, byla neohrožená moucha CC a její hosté (např. pes Čmuchal, žabák Fred, Chilli papričák a robotek).

Během "živého vysílání" jsme byli i svědky šťastného shledání dvou zamilovaných mimozemšťanů.

 

 

ŠKOLA V POHYBU

Žáci 1. -3. třídy se zapojili 29.1.2019 do projektu Škola v pohybu.

Cílem je dopřát dětem radost z pohybu, probudit v nich emoce, nadšení a zážitky z her.

Pohyb podporuje v dětech dobrou náladu, zlepšuje vztahy ve skupině, podporuje přátelství

a zlepšuje spolupráci dětí.

Pravidelná pohybová aktivita žáků je výbornou prevencí proti obezitě, kardiovaskulárním problémům, zlepšuje kondici, silovou připravenost a výkonnost.

Děti si vyzkoušely 1 hodinu TV pod vedením zkušeného trenéra mládeže. Hodina byla velmi dynamická, plná zajímavých her a aktivit (míčová průprava, honičky, kruhový trénink...). Využívalo se velké množství pomůcek (míče, malé míčky, branky, mety, obruče, tréninkový žebřík, guma) i nářadí (lavička, velké žíněnky).

Děti si hodinu velmi užily a pro pedagogy to byla skvělá inspirace do další práce.