ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktGDPR
Škola dnes > Třídy > 6 třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

                Nejoblíbenější část roku většiny žáků rychle utekla a v pondělí  3.září jsme vstoupili do nového školního roku. Pro žáky 6.třídy to mimo jiné znamená přechod na II. stupeň, změnou je například častější  střídání vyučujících na jednotlivé předměty, nová třídní učitelka  nebo stěhování  do vyššího patra budovy. Stejný zůstává počet žáků ve třídě ( 20), i když došlo ke změně v poměru chlapců a dívek ( 9 a 11 ),  protože jeden chlapec se odstěhoval a místo něj přibyla jedna dívka , která opakuje loňský  6.ročník.

                Do školního roku 2018/19 přeji všem žákům a žákyním, stejně tak i kolegyním a kolegům spoustu energie a chuti do zvládání všech školních povinností a doufám, že společně vše úspěšně zvládneme.

                                                                                                              Mgr. Petra Štoudková, třídní učitelka   


Exkurze do Strážnice | 17. 9. 2018Hned na začátku třetího týdne nového školního roku čekala 5. a 6. třídu první exkurze v rámci projektu Paměťové instituce. V pondělí 17.9. jsme tedy vyrazili autobusem do menšího městečka jihovýchodní Moravy  - Strážnice.

            Po příjezdu na parkoviště jsme se přesunuli k přístavišti, odkud jsme vypluli na výletní plavbu po Baťově kanále. Cestou jsme se na lodi dozvěděli od paní průvodkyně zajímavosti z historie i současnosti tohoto kanálu. Po návratu na pevninu jsme se přemístili procházkou zámeckým parkem do kempu Strážnice, kde byl zajištěn oběd.     

            Odpoledne nás pak čekala návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. V tomto skanzenu byl pro žáky připraven zajímavý program s názvem "Podzim na dědině". Ve dvou skupinách postupně obešli různá stanoviště, kde si mohli prohlédnout a někde dokonce vyzkoušet, jaký byl kdysi život na vesnici. Každé stanoviště se věnovalo jinému tématu: vyorávání brambor, plody podzimu, hody, podlistníky, vaření brambor, šlapání zelí, dětské hry, lámání a drhnutí konopí, lisování moštu, dušičkové pečivo.  Nechyběly ani ochutnávky toho, co se tehdy vypěstovalo či uvařilo.

            Po skončení programu jsme se ještě cestou na náměstí zastavili na prohlídku místní synagogy a židovského hřbitova. Po krátkém rozchodu na náměstí a osvěžení zmrzlinou jsme se vrátili do autobusu a vydali na cestu domů.  

                                                                                              Mgr. Petra Štoudková

Zeměpisná přednáška | 11. 10. 2018

Dalším zajímavým programem byla ve čtvrtek 11.10. zeměpisná přednáška nám velmi známého cestovatele a dobrodruha Tomáše Kubeše, který ze svých cest vždy přiveze poutavé fotografie a ještě poutavější vyprávění s neobvyklým pohledem, odlišným od běžných reportáží. Tentokrát si pro žáky 6. a 7. třídy připravil téma TAM NA VÝCHODĚ a seznámil je s životem v  zemích jako např. Moldávie či Ukrajina.  

Divadélko pro školy | 16. 10. 2018

          

 
Kromě běžné výuky jsme se v říjnu ve škole zúčastnili dvou zajímavých programů. V úterý 16.10. k nám zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové, které vystoupilo v tělocvičně ZŠ pro žáky 2.stupně s vlastní tvorbou výukového pořadu Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století. Vtipnou formou, zapojením žáků do děje a hudebním doprovodem se podařilo této herecké dvojici dostatečně zaujmout obecenstvo a všichni se dobře nejen bavili, ale doufejme, že si i zapamatovali znalosti z oblasti divadelní historie období od vzniku samostatného Československa až po současnost. Šlo o  soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů jako např. J.Voskovce a J.Wericha, K.Čapka, J.Suchého a J.Šlitra, atd.      

Listopad | 14. 11. 2018

Exkurze do Národního zemědělského muzea

 

Dne 14.9. se celý druhý stupeň ZŠ Březové nad Svitavou vydal do hlavního města Prahy na exkurzi do Národního zemědělského muzea. V muzeu jsme se rozdělili na skupiny. Prošli jsme výstavu LESNÍKŮV ROK, kde ukazovali, co dělá lesník během roku.

Další výstava byla o RYBNÍKÁŘSTVÍ. Dostali jsme pracovní listy, které jsme vyplňovali. Následující výstava byla o VODSTVU ČR. I zde jsme si vyplňovali pracovní listy a dozvěděli se spoustu zajímavého.

Krásný zážitek byl výhled ze střechy muzea. Byly tam lavičky a rostla tam tráva. Cestou zpátky jsme se zastavili na jídlo v Mc'Donald.

                                                                                                          Julie Novotná

 

Memento

 

V pátek 30.11.2018 jsme zhlédli v ZŠ Březová nad Svitavou divadelní představení podle knižní předlohy Radka Johna s názvem Memento.

Divadelní hra pojednává o chlapci, který začal užívat drogy a stal se na nich velice závislý. Po nějaké době začal se svou přítelkyní krást peníze a léky, a tím se dostal do životní situace, ze které se již těžko hledá cesta ven. Jednoho dne se předávkoval a skončil v ústavním léčení.

Příběh nám ukázal, jak nebezpečné drogy jsou a jak můžou zničit náš život.

 

Hynek Jukl

Prosinec | 1. 12. 2018

Den otevřených dveří 1.12.2018


     Vše se konalo v ZŠ Březové nad Svitavou. Rodiče, sourozenci i další příbuzní dětí se mohli podívat, jak jejich dítě pracuje a jak se mu daří v různých předmětech. Dále se mohli nechat občerstvit dobrotami našich kuchařek. Také si zde mohli zakoupit vánoční výrobky svých dětí. V hodinách si mohli procvičit i své znalosti, případně se něčemu novému přiučit.

 

 

Rozsvícení vánočního stromečku 2.12.2018

    Tato akce se konala na náměstí odpoledne od 16:00 hod. Třídy se sešly před školou a poté seřadily před stromeček v parku, kde společně zazpívaly vánoční koledy a  stromeček byl slavnostně rozsvícen. Děti si mohly zakoupit horký čaj, nebo nějaké dobroty. Pro ty nejmenší tam pak byla blikátka, která svými barevnými světélky velmi lákala ke koupi.      

                                                                                                                            Tadeáš Moravec

 

Vánoční besídka


      Poslední den školy před vánočními prázdninami 20.12. jsme se rozloučili třídní besídkou, kde jsme si rozdávali dárky, tančili a hráli hry.

      Všichni jsem si to užili. Po nadílce u stromečku jsme si dali občerstvení, které nám přinesla paní učitelka. Potom jsme hráli hru s názvem Městečko Palermo, kde jde o to, že mafie chce zabít celé město.

      Já osobně jsem dostal hodně hezký dárek. Na závěr jsme si popřáli hezké Vánoce a šli jsme domů.

                                                                                                                                 Hynek Jukl