ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Škola dnes > Třídy > 5 třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

A tak je to opět tady! Musíme po prázdninách usednout do školních lavic. Někteří kamarádi od nás odešli, ale jiní zase přibyli, tak je nás stále 24 ve třídě.  Nastupujeme do páté třídy, což znamená poslední rok na prvním stupni. Příští rok už se s námi nikdo mazat nebude. Ale pevně věříme, že naše třídní paní učitelka Aneta Mašláňová nám pomůže ještě doladit naše zapomínání a další nedostatky, aby všichni učitelé na druhém stupni s námi byli spokojení.

Cimbálová muzika | 10.10.2019Ve čtvrtek 10. října se žáci 1. stupně účastnili výchovného koncertu hudební skupiny s názvem Cimbálová muzika Réva. Děti poznávaly hudební nástroje (housle, kontrabas, saxofon, klarinet a cimbál). Členové skupiny dětem dávali hádanky, za jejichž správné odpovědi byly děti odměněny drobnými cenami. Děti do rytmu tleskaly a kapelu tímto způsobem spontánně doprovodily.

Mobilní planetárium | 01.11.2019

V pátek 1. 11. shlédli žáci 1. stupně v tělocvičně program v mobilním planetáriu.

Žáci 1. – 4. tříd se dozvěděli něco z astronomie pro děti. Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka. Které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné. Jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země. Čím se liší hvězda od planety. Co to je Alfa Centauri a jaká jsou nejznámější souhvězdí.

                Žáci 5. tříd studovali původ života. Co víme o vzniku Země a jejím zvláštním postavení mezi ostatními tělesy ve Sluneční soustavě. Cesta vývojem naší planety i okolního vesmíru, Darwin a teorie evoluce, objev existence rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na dně oceánu a souostroví Galapágy.

Prosinec | 05.12.2019

Veselý Kopec


 

V rámci vzdělávacích programů paměťových institucí do škol navštívili žáci 1. stupně ZŠ Březové 5. 12. 2019 muzeum Betlém v Hlinsku a skanzen Veselý Kopec. Žáci se seznámili se životem na venkově v 18. století na vysočině, s podobou domů, jejich vybavením, co lidé dříve jedli, jak se oblékali a jak se pracovalo v tehdejší době. Prohlídka byla spojena s vánoční tématikou, a tak děti viděly, jaká byla tehdy vánoční výzdoba, dárky a vánoční zvyky v chudých i bohatších chalupách.

Děti měly možnost zakoupit si drobný vánoční dárky, které se vyráběly přímo v chalupách před jejich zraky.

 

Návštěva Městské knihovny Svitavy

 


 

V pátek 13. prosince se žáci 5. třídy vydali ranním autobusem do Svitav. Nejeli však na divadelní ani filmové představení, ale jeli navštívit městskou knihovnu. Ta se nachází v krásných prostorách bývalé svitavské fabriky a podle ní má tato budova i název Fabrika.

Protože byl čas předvánoční, připravila si paní knihovnice pro děti program o Pipi dlouhé punčoše a jejích Vánocích. Děti se dozvěděly, jak se slaví Vánoce ve Švédsku, odkud Pipi pochází, a plnily při tom řadu úkolů. Zároveň si prohlédly knihovnu, viděly, jak jsou zde knihy uspořádané, jak je možné si je půjčovat a co dalšího si zde mohou zapůjčit. Někteří z nich si dokonce na místě založily čtenářský průkaz.

Návštěva knihovny byla velmi důležitá pro rozvoj dětské čtenářské gramotnosti, neboť někteří žáci dosud takto velkou knihovnu nikdy nenavštívili.

 

Výcvik psů


 

Žáci měli možnost 10. 12. 2019 vidět na školním dvoře výcvik psů. Kynolog pan Žák přišel se svými psy pětiletým NO Uranem a tříměsíčním štěnětem NO Chrisem. Společně předvedli, co všechno lze pejsky naučit, když víte jak na to. Nebylo to však pouze o ukázce povelů, ale také o poučení žáků o tom, jak je výchova pejska náročná. Dětem se akce velmi líbila a  dokonce si mohly zkusit i nějaké povely.

Filmové představení

 

V úterý 17. 12. jsme pro žáky celého 1. stupně naší školy připravili výlet do svitavského kina Vesmír. Děti si předvánoční čas zkrátily u krásné animované pohádky Příběh hraček 4 od společnosti Disney - Pixar. Dětem se dojemný příběh ze světa hraček líbil natolik, že některé děti inspiroval k namalování svých oblíbených hraček ve výtvarné výchově.

 

 

Dne 14. ledna 2020 se naše třída zúčastnila anglické přednášky pana Kocůrka. Přednáška byla poučná, dozvěděli jsme se  spoustu zajímavých informací o USA. Pro budoucí řidiče bylo zajímavé třeba to, že se v Česku platí za benzín o polovinu více než v Americe. Ve Spojených státech jsou také mnohem vyšší pokuty za dopravní přestupky než u nás. Když přestupek zopakujete třikrát, jdete do vězení. Takové pravidlo by bylo dobré zavést i u nás.

Pan Kocůrek mluvil plynule anglicky, takže jsme mu všichni dobře rozuměli. Také jsme se dozvěděli, že jsme jediný stát na světě, který překládá filmy z cizího jazyka do našeho vlastního, což je prý špatně. Proč? Protože kvůli tomu máme mnohem menší slovní zásobu z cizích jazyků.

Na interaktivní tabuli nám pak ukazoval zajímavé a krásné fotografie ze svých cest po USA. Porovnával, jak se žije v Americe a v České republice.Výhody pro žití v Americe jsou ty,že Amerika je levnější stát a má i lepší přírodní podmínky.V Česku je nevýhodou, že je zde draho a  zachovalých  přírodních lokalit je u nás méně.

 Na závěr se mohli žáci pana Kocůrka ptát na to, co je zajímalo o USA.

Únor | 28.02.2020

Divadelní představení

 

V pondělí 17. 2. 2020 žáci 4. a 5. ročníku zhlédli v divadle ve Svitavách divadelní představení zaměřené na prevenci proti šikaně s názvem O vílách a králi draků.

Úspěšné představení o mezilidských vztazích zahráli amatérští herci (převážně děti) z libereckého divadla F. X. Šaldy. Námět představení vycházel ze skutečné události šikany před pěti lety v Liberci. Představení o šikaně, které jsme zhlédli, byl smyšlený příběh zasazený do světa fantazie, kdy král s vílami zasahovali do světa lidí a usměrňovali jejich špatná jednání. Viděli jsme i jak dopadnou situace, do nichž král a víly nezasáhnou. Obdivuhodný byl výkon dětských herců, kteří se dokázali vžít do svých rolí, i když to nebylo pro ně opravu jednoduché. Závěr představení byl doplněn besedou se zvídavými otázkami diváků (jak představení vzniklo, jejich pocity a podobně).

Děti si uvědomily, že slova “Jinakost se neodpouští, jinakost se trestá“ nejsou správnou volbou v životě, ale že “Jinakost je originální“.

Představení bylo pro diváky velice emotivní. Žáky zaujalo a bylo velmi pozitivním přínosem pro jejich osobní rozvoj.

Oblastní kolo recitační soutěže


Ve středu 26. února 2020 proběhlo ve Svitavách v divadle Trám obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů. Pořadatelem bylo Středisko volného času Svitavy Tramtáryje ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy. Soutěž byla určena pro malé recitátory z prvního stupně, kteří byli rozděleni do 3 kategorií: 0.pro žáky 1.tříd, I. pro žáky 2.a 3. tříd, II. pro žáky 4. a 5. tříd. Recitátorské výkony hodnotila tříčlenná porota v čele s Markétou Světlíkovou, divadelní režisérkou z Ústí nad Orlicí.

Naši školu reprezentovali ve II. kategorii dva žáci z 5. třídy – Jan Hrdý a Veronika Řídká. Přestože se svými básněmi do dalšího kola nepostoupili, byla to pro ně velká zkušenost. Vyzkoušeli si, jaké to je překonat trému a vystupovat na pódiu opravdového divadla v oslnění reflektorů a před jevištěm plným neznámého publika. Na závěr si všichni vyslechli hodnocení poroty a byli oceněni ti nejlepší recitátoři, kteří zároveň také postoupili do okresního kola.

Já nic, já muzikant“


Hudební představení autora, herce, muzikanta a speciálního pedagoga Ivana Urbánka.

Představení je postaveno tak, aby ukázalo hudbu v celé její šíři. Nejde o pouhé předvádění hudebních nástrojů a zpívání písniček. Udržuje diváky v napětí a není úplně jisté, co je a co není „divadlo“.

Skladateli a dirigentovi v jedné osobě se nedostaví orchestr.

Nástroje jsou na svých místech, muzikanti nikde ... a to má zaznít zbrusu nová skladba “Karneval zvířat v lese”. Proto jsme využili čas na seznámení se s vystavenými nástroji a společné zpívání.

Pak jsme zjistili, že hudebníci nedorazí, děti je ale hravě nahradí.
Zahrály brilantně jak na housle, flétnu, tak i na heligon, triangl, činel, dudy, ukulele, harmoniku či trubku…

Uvědomily si a zkusily si v praxi plno věcí z hudebního života: na co jsou noty, jak se skládá hudba, jak se diriguje, jak se dělí nástroje, atd.

Zazpívaly si: „Šel tudy, měl dudy“, „Komáři se ženili“, „Já jsem muzikant“ a na závěr i “Holku modrookou”.

Dětem se v průběhu představení dostalo do podvědomí velké množství informací o hudbě, aniž si to uvědomily.

Co o představení napsal žák 4. třídy Vít Strnad?

Dne 28. února se v tělocvičně základní školy v Březové nad Svitavou uskutečnil hudební program. Velmi milý pán ukazoval přítomným žákům různé hudební nástroje a jak na ně hrát.

Mezi přítomné nástroje patřily: housle, trumpeta, flétna, činely a heligon. Vystavené nástroje si mohli žáci i vyzkoušet. Já jsem si vyzkoušel hru na flétnu.

Připravený pořad se mi velmi líbil.

Distanční výuka | 01.03.2020

Distanční výuka byla pro nás všechny nová zkušenost.

Učitelé museli najít nejefektivnější způsob komunikace s žáky, formu předávání informaci a získávání zpětné vazby od žáků. Myslím si však, že pro žáky toto období bylo velmi přínosné. Jelikož se museli naučit samostatnosti, zodpovědnosti a tvořit si harmonogram dne sami. Velké DÍK patří především rodičům, kteří se mnou komunikovali a pravidelně mi zasílali domácí úkoly svých dětí. Jsem však velmi ráda, že jsme se už mohli vrátit do školních lavic, protože osobní kontakt nic nenahradí.

Aneta Mašláňová