ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Škola dnes > Třídy > 1B třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

2. září začal nový školní rok i pro žáky SVĚTA VZDĚLÁNÍ.

V Quidových třídách se letos sešlo 18 žáků. 6 z nich zasedlo do školních lavic vůbec poprvé – naši prvňáčci. Někteří nemohli dospat, jiní přicházeli s očekáváním dosud neznámého. Na všechny čekala krásná třída plná zajímavých pomůcek.

Spolu s prvňáky bude ve třídě pracovat i 6 třeťáků a 6 čtvrťáků. Výuka ve smíšené třídě využívá kromě specifických výukových metod i spolupráci mezi různě starými žáky – práci v heterogenní skupině.

Děti ve škole přivítali zástupci města a vedení naší základní školy. Popřáli všem žákům šťastný vstup do nového školního roku a radostnou práci ve třídě.

Říjen | 31.10.2019

Cimbálová muzika


Ve čtvrtek 10. října se žáci třídy Světa vzdělání účastnili výchovného koncertu hudební skupiny s názvem Cimbálová muzika Réva. Děti poznávaly hudební nástroje (housle, kontrabas, saxofon, klarinet a cimbál). Členové skupiny dětem dávali hádanky, za jejichž správné odpovědi byly děti odměněny drobnými cenami. Děti do rytmu tleskaly a kapelu tímto způsobem spontánně doprovodily.

 

Halloween

Ve středu 23. října prožili žáci 3. třídy Světa vzdělání neobvyklou hodinu anglického jazyka. Ve znamení svátku Halloween přišly v tento den v maskách, které si dokázaly samy pojmenovat. Děti se dozvěděly, kdy se tento svátek slaví a jakým způsobem. Zároveň si upevnily novou slovní zásobu a nakreslily halloweenské dýně.


Mobilní planetárium | 11.11.2019V pátek 1. 11. shlédli žáci tříd Světa vzdělání v tělocvičně program v mobilním planetáriu.

Dozvěděli se něco z astronomie pro děti. Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka. Které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné. Jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země. Čím se liší hvězda od planety. Co to je Alfa Centauri a jaká jsou nejznámější souhvězdí.

Prosinec | 05.12.2019
Vysvědčení | 30.01.2020Také 18 žáků Quidových tříd si odneslo 30. ledna své pololetní vysvědčení. Každý obdržel hned dvě. Jedno od své paní učitelky Zdeňky Drápelové a druhé od Světa vzdělání, na kterém byla známka z angličtiny a logiky. Pro 6 z nich bylo předávání obzvlášť významným okamžikem. Dostali totiž své úplně první školní vysvědčení. A hned dvě! A jedno bylo barevné! To bylo radosti! Samé jedničky jednu dívenku dokonce rozplakaly, ale byly to slzy radosti.

 

Přejeme našim prvňáčkům, ať jim jde učení tak pěkně jako doposud a ať jim přináší jen radost.

Únor | 03.02.2020

Výuka Aj s rodilým mluvčím

Vždy jedno páteční dopoledne v měsíci je v Quidových třídách SVĚTA VZDĚLÁNÍ věnováno výuce v Aj s rodilým mluvčím. V tomto školním roce k nám za dětmi dochází pí. lektorka Danuše Brichtová de Peralta a pí. lektorka Kateřina Jirůšková.

Výuka v AJ je oddělena – zvlášť pro prvňáčky, kteří se učí základům AJ pomocí obrázku a názoru a zvlášť pro pokročilé (3. a 4. tř.), kteří už zvládnou náročnější úkoly.

Rodilý mluvčí s dětmi hovoří výhradně anglicky, takže si děti už od útlého věku osvojí správnou výslovnost.

Žáci se na své lektorky velmi těší a ochotně s nimi v hodinách spolupracují. 

Návštěva divadelního představení

 

V pondělí 17. 2. 2020 žáci 4. třídy SVĚTA VZDĚLÁNÍ zhlédli divadelní představení zaměřené na prevenci proti šikaně s názvem O vílách a králi draků.

Úspěšné představení o mezilidských vztazích zahráli amatérští herci (převážně děti) z libereckého divadla F. X. Šaldy. Námět představení vycházel ze skutečné události – šikany před pěti lety v Liberci. Představení o šikaně, které jsme zhlédli, byl smyšlený příběh zasazený do světa fantazie, kdy král s vílami zasahovali do světa lidí a usměrňovali jejich špatná jednání. Viděli jsme i jak dopadnou situace, do nichž král a víly nezasáhnou. Obdivuhodný byl výkon dětských herců, kteří se dokázali vžít do svých rolí, i když to nebylo pro ně opravdu jednoduché. Závěr představení byl doplněn besedou se zvídavými otázkami diváků (jak představení vzniklo, jejich pocity a podobně).

Děti si uvědomily, že slova “Jinakost se neodpouští, jinakost se trestá“ nejsou správnou volbou v životě, ale že “Jinakost je originální“.

Představení bylo pro diváky velice emotivní. Žáky zaujalo a bylo velmi pozitivním přínosem pro jejich osobnostní rozvoj.Kavárna MATEMATIKY HEJNÉHO

20. února 2020 proběhla v Quidových třídách KAVÁRNA MATEMATIKY HEJNÉHO. Kavárny jsou ve třídách SVĚTA VZDĚLÁNÍ pořádány každoročně. Jejich cílem je seznámit rodiče s konceptem výuky nestandardní matematiky. Zejména s klíčovými principy a s praktickými příklady řešení některých základních úloh (prosté krokování, cesta autobusem či zvířatka Dědy Lesoně).

Pod vedením ředitele SVĚTA VZDĚLÁNÍ Ing. Tomáše Blumensteina si rodiče mohli vyzkoušet řešení a možné postupy, aby pak doma mohli v případě potřeby svým dětem pomoci. Sami projevili přirozenou hravost a ochotně se do počítání zapojili. Příjemnou atmosféru zpestřilo i podávané občerstvení.


Zlatý Ámos 2020

Letos probíhá 27. ročník Ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR. Také žáci Quidových tříd SVĚTA VZDĚLÁNÍ nominovali svou paní učitelku na Zlatého Ámose, což je nejvyšší ocenění pro pedagoga.

Regionální kolo se konalo 20. února v Praze v prostorách Senátu ČR. Tři žáci doprovázeli paní učitelku Zdeňku Drápelovou a jejich úkolem bylo obhájit její nominaci.

K této příležitosti žáci Quidových tříd složili báseň. Všichni přispěli svými verši, jež vystihovaly vlastnosti paní učitelky. Porota se tak dozvěděla, čeho si žáci na svém pedagogovi cení nejvíce.

Z Prahy si paní učitelka Drápelová odvezla certifikát s oceněním a symbolickou figurku Zlatého Ámose.Já nic, já muzikant


V pátek 28. února zhlédli žáci naší školy interaktivní hudební představení Ivana Urbánka.

Program byl postaven jako divadelní představení, kdy se dirigentovi a skladateli v jedné osobě nedostaví orchestr. Nástroje jsou na svých místech, ale muzikanti nikde.

Když má zaznít nová skladba „Karneval zvířat v lese“, musí chybějící muzikanty nahradit naši žáci. Hráli na flétny, ukulele, triangl, housle a trumpetu. Dokonce se podařilo zahrát na heligon. Nechyběly ani známé písničky, které si žáci zazpívali.

Žáci se dozvěděli o roli dirigenta v orchestru a seznámili se s prací hudebního skladatele. A také o tom, co značí italská terminologie v notovém zápisu.


 

 

Distanční výuka v Quidových třídách

 

Začátkem března se vlivem pandemie Coronaviru zavřely školy a žáci i učitelé si ze dne na den zvykali na nový způsob výuky. Výuka na dálku byla realizována prostřednictvím digitálních technologií.

Dětem z Quidových tříd byla práce zadávána denně prostřednictvím blogu. S paní učitelkou byly ve spojení přes aplikaci WhatsApp. Pro žáky byla založena e-mailová schránka, na kterou byly zasílány materiály ke stažení.

Několikrát týdně absolvovaly děti online výuku přes platformu Google Meet. Žáci 1.Q se online učili český jazyk, matematiku a prvouku. Žáci 3. a 4.Q absolvovali online výuku anglického jazyka, českého jazyka a matematiky.

Navíc několikrát týdně probíhala online výuka vedená Světem vzdělání – pro každou věkovou kategorii zvlášť – v oboru LOGIKA, EXTERNÍ ANGLICKÝ JAZYK.

Také byli žáci přihlášeni k online kurzu ABAKU, ve kterém mohli soutěžit i se spolužáky z jiných škol v republice.

V současné době probíhá prezenční výuka ve třídě a nadále pokračuje online výuka předmětů Světa vzdělání prostřednictvím digitálních technologií.

S výjimkou dvou žáků, kterým zdravotní důvody neumožnily nástup do školy, se prezenční formy výuky zúčastňují všichni.

Svoje domácí studijní úsilí žáci zdokumentovali formou fotografií, které najdete v galerii.