ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Škola dnes > Třídy > 1A třída > Akce a soutěže

Akce a soutěže naší třídy

2. září nastoupilo do 1. třídy 21 prvňáčků. Slavnostního zahájení se ujala paní ředitelka Bohuslava Zelená. Nové školáčky rovněž přivítal pan starosta Karel Adámek společně s panem Jaromírem Staňkem.

Děti i rodiče se seznámili s třídní učitelkou Lenkou Kissovou, asistentkou pedagoga Martinou Kubíkovou a vychovatelkou školní družiny Lenkou Nečasovou. Celý první týden probíhala výuka do 9:40 hod a poté jsme si hráli v družině. Naučili jsme se ranní pozdrav, pustili se do Živé abecedy, trénovali prstíky na psaní a počítání. Po práci nám vyhládlo, a tak jsme ocenili práci šikovných kuchařek v naší jídelně. Kdo neodešel po obědě s rodiči domů, pokračoval v pestrém programu školní družiny.

Přejeme všem školáčkům třídu plnou pohody a rodičům trpělivost, nadhled a pevné nervy.

Cimbálová muzika | 10.10.2019Ve čtvrtek 10. října se žáci 1. stupně účastnili výchovného koncertu hudební skupiny s názvem Cimbálová muzika Réva. Děti poznávaly hudební nástroje (housle, kontrabas, saxofon, klarinet a cimbál). Členové skupiny dětem dávali hádanky, za jejichž správné odpovědi byly děti odměněny drobnými cenami. Děti do rytmu tleskaly a kapelu tímto způsobem spontánně doprovodily.

Listopad | 01.11.2019

ČESKÝ JAZYK


 

V českém jazyce jsme úspěšně zdolali Živou abecedu a dostali Slabikář. Ovšem tomu

předcházela velká zkouška. Každý prvňáček musel přejít přes tři rybníky, kde postupně vylovil nejdříve písmenko, potom slabiku a nakonec celé slovo.

Pokud vše přečetl správně, získal slabikář. Musím všechny čtenáře pochválit, slabikář získali úplně všichni.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA


 

Během prvních tří měsíců jsme vytvořili spoustu výtvarných prací.

 

 

 

Mobilní planetárium


 

V pátek 1. 11. shlédli žáci 1. stupně v tělocvičně program v mobilním planetáriu.

Žáci 1. – 4. tříd se dozvěděli něco z astronomie pro děti. Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka. Které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné. Jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země. Čím se liší hvězda od planety. Co to je Alfa Centauri a jaká jsou nejznámější souhvězdí.

Žáci 5. tříd studovali původ života. Co víme o vzniku Země a jejím zvláštním postavení mezi ostatními tělesy ve Sluneční soustavě. Cesta vývojem naší planety i okolního vesmíru, Darwin a teorie evoluce, objev existence rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na dně oceánu a souostroví Galapágy.

Prosinec | 04.12.2019

Výtvarná dílna

Dne 4. 12. proběhla ve škole výtvarná dílna. Žáci vyráběli textilní placky – brože. Při práci používali permanentní akvarelové pastelky. Placky byly buď formou omalovánky nebo potiskem. Jedna dílna trvala 45 min. Žáci si odnesli pěkné výrobky.

Veselý Kopec


V rámci vzdělávacích programů paměťových institucí do škol navštívili žáci 1. stupně ZŠ Březové 5. 12. 2019 muzeum Betlém v Hlinsku a skanzen Veselý Kopec. Žáci se seznámili se životem na venkově v 18. století na vysočině, s podobou domů, jejich vybavením, co lidé dříve jedli, jak se oblékali a jak se pracovalo v tehdejší době. Prohlídka byla spojena s vánoční tématikou, a tak děti viděly, jaká byla tehdy vánoční výzdoba, dárky a vánoční zvyky v chudých i bohatších chalupách.

Děti měly možnost zakoupit si drobný vánoční dárky, které se vyráběly přímo v chalupách před jejich zraky. 

 

Výcvik psů


 

Žáci měli možnost 10. 12. 2019 vidět na školním dvoře výcvik psů. Kynolog pan Žák přišel se svými psy pětiletým NO Uranem a tříměsíčním štěnětem NO Chrisem. Společně předvedli, co všechno lze pejsky naučit, když víte jak na to. Nebylo to však pouze o ukázce povelů, ale také o poučení žáků o tom, jak je výchova pejska náročná. Dětem se akce velmi líbila a  dokonce si mohly zkusit i nějaké povely.

 

Filmové představení

 

V úterý 17. 12. jsme pro žáky celého 1. stupně naší školy připravili výlet do svitavského kina Vesmír. Děti si předvánoční čas zkrátily u krásné animované pohádky Příběh hraček 4 od společnosti Disney - Pixar. Dětem se dojemný příběh ze světa hraček líbil natolik, že některé děti inspiroval k namalování svých oblíbených hraček ve výtvarné výchově.

                                                                Vánoční dílna 

Poslední den před Vánoci děti vyráběly vánoční svíčky z jablíčka. Každý si ozdobil jablko dle vlastní fantazie. Jako materiál posloužily oříšky, rozinky, sušené ovoce, gumové bonbóny, mandle …

Vznikly krásné vánoční svícny. Den jsme zakončili zpíváním koled a rozdáváním dárečků u stromečku.

 

 

Leden | 30.01.2020

Vysvědčení

Poslední den před pololetními prázdninami dostali prvňáčci své první vysvědčení. Od rána netrpělivě čekali na ten důležitý okamžik. Většina dětí si odnesla samé jedničky, sem tam nějaká dvoječka. Všechny prvňáčky musíme moc pochválit za jejich úsilí a snahu dozvědět se něco nového. Přejeme všem hodně jedniček do dalšího pololetí.


 

Mgr. Lenka Kissová, Martina Kubíková

 

Únor | 28.02.2020

Já nic, já muzikant“


Hudební představení autora, herce, muzikanta a speciálního pedagoga Ivana Urbánka.

Představení je postaveno tak, aby ukázalo hudbu v celé její šíři. Nejde o pouhé předvádění hudebních nástrojů a zpívání písniček. Udržuje diváky v napětí a není úplně jisté co je a co není „divadlo“.

Skladateli a dirigentovi v jedné osobě se nedostaví orchestr.

Nástroje jsou na svých místech, muzikanti nikde….a to má zaznít zbrusu nová skladba “Karneval zvířat v lese”. Proto jsme využili čas na seznámení se s vystavenými nástroji a společné zpívání.

Pak jsme zjistili, že hudebníci nedorazí, děti je ale hravě nahradí.
Zahrály brilantně jak na housle, flétnu, tak i na heligon, triangl, činel, dudy, ukulele, harmoniku či trubku…

Uvědomily si a zkusily si v praxi plno věcí z hudebního života: na co jsou noty, jak se skládá hudba, jak se diriguje, jak se dělí nástroje, atd.

Zazpívaly si: „Šel tudy měl dudy“, „Komáři se ženili“ , „Já jsem muzikant“ a na závěr i “Holku modrookou”.

Dětem se v průběhu představení dostalo do podvědomí velké množství informací o hudbě, aniž si to uvědomily.

Co o představení napsal žák 4. třídy Vít Strnad?

Dne 28. února se v tělocvičně základní školy v Březové nad Svitavou uskutečnil hudební program. Velmi milý pán ukazoval přítomným žákům různé hudební nástroje a jak na ně hrát.

Mezi přítomné nástroje patřily: housle, trumpeta, flétna, činely a heligon.

Vystavené nástroje si mohli žáci i vyzkoušet. Já jsem si vyzkoušel hru na flétnu.

Připravený pořad se mi velmi líbil.

 

JAK JSME SE UČILI DOMA | 01.03.2020

 

JAK JSME SE UČILI DOMA

 

Po dobu uzavření škol probíhala u žáků distanční výuka. Všichni pracovali doma s pomocí

rodičů. Komunikace s rodiči probíhala pomocí emailu.

Práci jsem zadávala vždy na týden. Splněné úkoly mi rodiče zasílali ofocené zpět.

Spolupráce byla bez problémů, všichni plnili zadané úkoly včas a bez potíží.

 

Během práce z domova jsme vytvořili koronavirové tablo dětí 1. třídy.

Rodiče zaslali fotky dětí s rouškou, zadání znělo nejoriginálnější rouška. Fotky jsou krásné.

Vzhledem k tomu, že společné fotofrafování prvňáčků letos nebude, budou mít alespoň tuto

památku.

 

Další album bylo čarodějnické. Byly to fotografie z pálení čarodějnic. Opět jsme všechny

potěšili fotografiemi spolužáků.

 

A krásné album MOJE KNIHA – je vytvořeno z knih, které děti čtou.

 

Chtěla bych moc poděkovat rodičům za spolupráci. Jsem jim opravdu vděčná, že tento úkol

tak zodpovědně plnili. Zejména u prvňáčků je pomoc rodičů nepostradatelná.

Dětem děkuji za vytrvalou práci, i když chápu, že někdy se jim opravdu nechtělo.