Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Zpráva o hospodaření školy

Zpráva o hospodaření školy

Základní škola Březová nad Svitavou je škola s právní subjektivitou, hospodaří jako příspěvková organizace (IČO: 62 03 22 59).

Škola dostává státní příspěvek od Krajského úřadu Pardubického kraje a příspěvek od obce Březová nad Svitavou, která je zřizovatelem školy. Škola sdružuje základní školu s kapacitou 240 žáků a školní družinu s kapacitou 50 žáků. Další prostředky získává škola rozvíjením doplňkové činnosti (pronájem tělocvičny a výtvarné učebny). Finance slouží k zabezpečení provozu a rozvoje školy.

Podrobnější informace o hospodaření školy jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.