Významné aktivity školy

1. Zimní koncert


Dne 7. prosince 2004 se konal v místním Kulturním domě tradiční Zimní koncert, na němž se představili žáci 1. a 2. stupně a pěvecké sbory Březováček a Melodie pod vedením paní učitelky Dany Pražákové.

V úvodní části slavnostního koncertu vystoupili členové obou pěveckých těles. Březováček a Melodie předvedly hlasově náročné party prodchnuté zimní tesklivou náladou i vřelým člověčenstvím. Sborová vystoupení byla vhodně proložena sóly, pěveckým duem, či triem. Největší potlesk však sklidila skladba Mám malý stan.

Základní škola představila svůj pečlivě komponovaný program v následující části svátečního podvečera. Děti z 1. třídy si připravily pásmo básniček – Zimní den, Sníh, Les v zimě. Poslední zmiňovanou básničku doprovázely nápadité obrázky zvířat. Žáci 2. třídy vystoupili s pohybovým ztvárněním písně Banány. Potlesk publika provázel taneční prvky i kroky žlutých banánů až do zdařilého finále. Zpívanou scénkou Mach a Šebestová a nádhernými, téměř uměleckými kostýmy se uvedli žáci 3. třídy. Žáci 4. třídy zaujali scénkami Taškáři a Čarodějný mlýnek.

Závěr koncertu patřil vystoupení žáků 2. stupně, kteří pod vedením paní učitelky Ivany Pařilové zazpívali nejznámější vánoční koledy. Navodili tak neodolatelnou atmosféru pomalu přicházejících nejkrásnějších svátků v roce.

2. Vánoční kouzlení


Vánoční kouzlení je název výstavy, kterou 17. prosince 2004 uspořádala Střední zahradnická škola a SOU zahradnické v Litomyšli u příležitosti blížících se vánočních svátků. Expozice studentských výrobků, která zaujala nejen naše žáky 6. a 8. třídy, byla vystavena v budově Střední zahradnické školy i v areálu zámeckého pivovaru.

Žáci se podivovali nad tím, co všechno je možné vytvořit ze suchých květin, plodů a dalších přírodních materiálů. A tak jsme byli svědky nezapomenutelné atmosféry, kterou vytvořily nejen adventní věnce, vánoční stromečky z proutí, šišek, svícny, ale zejména pohoda a radost vyzařující ze vstřícného chování návštěvníků výstavy.

Exkurzi jsme završili návštěvou Regionálního muzea v Litomyšli, kde jsme zhlédli výstavu nazvanou Putování za betlémskou hvězdou, a prohlídkou vánoční Litomyšle.

Náměty z výstavy jsme využili při vánoční výzdobě školní budovy.

3. Projektový den


Dne 28. ledna 2005 navštívil naši školu amatérský astronom PaedDr. Jaroslav Chloupek. Žákům 2. stupně přednášel zejména o zatmění Slunce, ale též o své cestě po USA a Mexiku.

V úvodu zajímavého povídání popsal strastiplnou cestu, kterou podnikl s 19 spolupracovníky v roce 1991. Žáky seznámil s historií a památkami některých významných měst – Los Angeles, Las Vegas. Poutavý výklad byl doplněn promítáním diapozitivů, které byly pořízeny během objevné výpravy.

Poté nám pan Chloupek přiblížil proces úplného zatmění Slunce, jež pozoroval 11. 7. 1991 v Mexiku. Po ukončení přednášky následoval malý kvíz, kterého se zúčastnili tři žáci z každé třídy. Hlavní cenou pro vítěze byla Astronomická nabídka učitele žákům, kterou vyhráli Jiří Jiráček (7. třída) a Julie Sršňová (9. třída).

4. Zábavné dny


I letos se na naší škole v týdnu před velikonočními prázdninami uskutečnily zábavné dny.

V pondělí 21. března 2005 byl vyhlášen MODRÝ DEN.

Co se skrývá pod tímto názvem? Každý kdo přišel do školy, musel být oblečený do svršků modré barvy. Cílem neotřelého nápadu bylo, aby se po škole pohybovalo co nejvíce modře oblečených žáků a zaměstnanců školy.

Nebyl to však poslední den zábavy. V úterý 22. března 2005 následoval ČEPICOVÝ DEN. Všichni jsme kroutili hlavami nad zajímavými a netradičními pokrývkami hlav našich kamarádů. Soutěž vyhrála paní Jarmila Šudomová, která se představila jako kanadský zálesák.

Ve středu 23. března 2005 jsme si do školy přinesli svou nejoblíbenější plyšovou hračku, a tak jsme zábavné dny završili PLYŠÁKOVÝM DNEM

5. Dějepisná exkurze


Dne 29. března 2005 jsme se vydali do Poličky, abychom navštívili místní Městské muzeum.

To si připravilo výstavu exponátů, které nás na chvíli zavedly do doby středověku. Oblékli jsme si drátěné košile a dámské dobové šaty, jejichž nedílnou součástí byly pokrývky hlavy.

Někteří chlapci neodolali pokušení a vyzkoušeli si husitské zbraně – naštěstí nedošlo ke krvavým bitvám, které byly charakteristické pro toto období.

Naše dějepisné vědomosti jsme si procvičili v testu, jenž byl pro nás připraven na zavěšené magnetické tabuli. Na závěr exkurze jsme zhlédli film s husitskou tématikou.

6. Jarní koncert


V úterý dne 17. května 2005 jsme se v Kulturním domě v Březové nad Svitavou sešli na Jarním koncertu.

Úvod slavnostního podvečera obstarali žáci 2. třídy recitací krátkých básniček. Po tanečním vystoupení Mazurka žáků 1. třídy se představil s novým repertoárem pěvecký sbor Březováček. Vystoupení nápaditě skloubilo pozvolnější sólová čísla s kolektivními rytmickými melodiemi. Vtipnou a bouřlivým potleskem odměněnou scénku Super Star 2004 nastudovali žáci 4. třídy.

Melancholický podvečer okořenili originálními cviky členové gymnastiky z 1. stupně, kteří předvedli Holky z naší školky. Setkání s březovskou veřejností vyvrcholilo vystoupením Melodie a pohybově ztvárněným pásmem z lidové poezie Kdo nevěří, ať tam běží žáků 6. třídy.


7. Keramická dílna


Ve středu 18. května 2005 si žáci 8. třídy vyzkoušeli práci keramiků. Tuto nezapomenutelnou zkušenost jim umožnil Dům dětí a mládeže ve Svitavách ve své keramické dílně.
Poněvadž si každý z žáků mohl vytvořit vlastní výrobek z keramické hlíny, zjistili jsme, že je tato umělecká činnost velmi namáhavá.

Na závěr si žáci své keramické prvotiny vypálili.


8. Dětský den


Na Farském kopci se dne 27. května 2005 konal Dětský den, na kterém naši žáci prokázali spoustu znalostí a dovedností v následujících okruzích: poznávání zvířat, osobností a dopravních značek, určování potravin dle smyslů, v orientaci na mapě, ve schopnosti přeručkování lana, v otázkách první pomoci.

Zápolení probíhalo vždy mezi dvěma třídami. Na 1. stupni soupeřily 4 členné hlídky a na 2. stupni probíhal souboj jednotlivců. Závěr dne patřil vyhodnocení výsledků a vyhlášení nejlepších kolektivů i jednotlivců, kteří si odnesli děkovné diplomy a drobné věcné ceny.

9. Školní olympiáda


V červnu se konal již 11. ročník školní olympiády. Dne 10. června 2005 na hřišti TJ Sokol Březová nad Svitavou změřili své síly žáci 2. stupně a 16. června 2005 se v novém sportovním areálu utkali i žáci 1. stupně.


Sportovci 1. stupně změřili své síly a bojovnost v běhu na 60m a 300m, ve skoku z místa a hodu kriketovým míčkem. Olympionici 2. stupně zápolili v běhu na 60m a 300m, ve skoku z místa, hodu kriketovým míčkem a štafetovém běhu.

Všichni borci chtěli vyniknout, a tak o skvělé výsledky nebyla nouze. Olympiáda vyvrcholila předáváním diplomů a čokoládových medailí nejlepším sportovcům.

Těší nás, že nad sportovním zápolením bděl spravedlivý olympijský duch a jednotlivé aktéry neopouštěl ani ve sportovních okamžicích.

10. Úklid okolí kapličky


Žáci 6. třídy se dne 15. června 2005 vydali do obce Muzlov. Cílem celodenní výpravy bylo zkulturnění okolí muzlovské kapličky.

Žáky příjemně překvapil „muzlovský skřítek“, který nevzhledné místo zčásti uklidil. I tak měli nadšenci plné ruce práce. Vytrhávali trávu, odnášeli ořezané větve stromů a nepotřebné předměty, které tu odhodila lidská lhostejnost.

Odměnou za 100% odvedenou práci byl pohled na upravené okolí kapličky.

11. Projektový den


Dne 17. června 2005 proběhl na 2. stupni Projektový den věnovaný ochraně životního prostředí. Po 2 hodinovém bloku o odpadovém hospodářství den vyvrcholil prohlídkou březovského vodovodu. V podzemních prostorách se žáci zajímali nejen o jeho historii, ale též o současnost. Dnes využívají vodu přiváděnou tímto vodovodem obyvatelé Brna.

Pan Jiří Válka a pan Jaroslav Šperka zavedli žáky i do unikátní štoly. Zde mohli ochutnat vodu, která splňuje parametry vody kojenecké.

12. Dětský sportovní den ve Vítějevsi


Základní škola Vítějeves uspořádala dne 24. června 2005 Dětský sportovní den, kterého se zúčastnili nejen žáci z Moravské Chrastové a Vítějevsi, ale i reprezentanti naší školy.Soutěž byla rozdělena na 4 kategorie. Každý účastník musel projít všemi atletickými disciplínami (běh na 60m, hod granátem, skok do dálky). Výkony sportovců byly průběžně bodovány a na závěr Dětského dne byly sečteny. Na jejich základě bylo vyhlášeno pořadí jednotlivců. Naši žáci se s 1525 body umístili na 2. místě o chloupek za vítěznou Vítějevsí.

13. Ochrana člověka za mimořádných situací


Dne 27. června 2005 proběhla celoškolní akce zaměřená na nácvik evakuace školy při požáru, na zásady chování v případě povodní a v případě havárie s únikem nebezpečných látek a na poskytování první pomoci.

Články informující o nejvýznamnějších akcích školy byly převzaty ze školního časopisu Školní kurýr, který je vydáván 1 krát za měsíc.