Akce

Slavkovské Memento 2021

Už několik let se žáci ZŠ Březová nad Svitavou účastní literárně – historické soutěže Slavkovské Memento, kterou pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. ve spolupráci s Klubem autorů literatury faktu a Československou obcí legionářskou. Ke zpracování se nabízela dvě témata, a to „Války – neválky“ a „100. výročí vzniku Československé obce legionářské“. Mladí autoři si mohli zvolit libovolný stylistický útvar. Navzdory distanční výuce porota obdržela k hodnocení celkem 35 prací ze 13 škol.

Naši školu reprezentoval žák 9. ročníku Josef Cupal s prací Jaký je smysl válek? Za svou práci obdržel čestné uznání poroty a hodnotný věcný dar. Vzhledem k protiepidemickým opatřením nemohlo proběhnout tradiční vyhlášení v prostorách Zámku Slavkov. Předání proto proběhlo v prostorách školy.

Za opakovanou a úspěšnou reprezentaci školy chceme Josefu Cupalovi poděkovat a přejeme mu mnoho dalších úspěchů na střední škole.