Akce

Školní olympíáda

Školní olympíáda


V úterý 22. června 2021, po vydatném pondělním dešti a bouřce, čekala na mladší žáky školní (sportovní) olympiáda. Děti byly rozděleny podle věku a pohlaví do 4 kategorií. První z nich tvořily dívky z 1. a 2. třídy, druhou dívky ze 3. a 4. třídy. Stejně tak i u chlapců. Děti soutežily v těchto disciplínách:

-hod kriketovým míčkem

-skok do dálky

-běh 60 m

-běh 200 m

Někteří opoustěli hřiště s medailí na krku. Těm, kteří se sportu věnují i ve svém volném čase, se na krku houpalo medailí i několik. Všechny děti olympiádu zvládly a užily si krásné dopoledne plné sportu.

Sportu zdar!

Mgr. Lenka Kissová