ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Únor | 05.02.2020

Festival vědy a techniky pro děti a mládež


Dne 5. února 2020 se v kulturním domě v Lanškrouně uskutečnilo okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež.

Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji XIII. ročník
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2019/2020 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje, XIII. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Cílem soutěže je:

Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.

Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Naši školu reprezentovala Pavla Řídká z 8. třídy s projektem K čemu lidé používají mobilní telefon. Do krajského kola sice nepostoupila, ale získala cenné zkušenosti.

Divadelní představení


V pondělí 17. února 2020 žáci 4 a 5. ročníku zhlédli v divadle ve Svitavách divadelní představení zaměřené na prevenci proti šikaně s názvem O vílách a králi draků.

Úspěšné představení o mezilidských vztazích zahráli amatérští herci (převážně děti) z libereckého divadla F. X. Šaldy. Námět představení vycházel ze skutečné události šikany před pěti lety v Liberci. Představení o šikaně, které jsme zhlédli, byl smyšlený příběh zasazený do světa fantazie, kdy král s vílami zasahovali do světa lidí a usměrňovali jejich špatná jednání. Viděli jsme i jak dopadnou situace, do nichž král a víly nezasáhnou. Obdivuhodný byl výkon dětských herců, kteří se dokázali vžít do svých rolí, i když to nebylo pro ně opravu jednoduché. Závěr představení byl doplněn besedou se zvídavými otázkami diváků (jak představení vzniklo, jejich pocity a podobně).

Děti si uvědomily, že slova “Jinakost se neodpouští, jinakost se trestá“ není to správná volba v životě, ale že “Jinakost je originální“.

Představení bylo pro diváky, velice emotivní, všem se líbilo a bylo velmi pozitivní.

received_214205433088185.jpeg

 

 

Okresní kolo Olympiády z angličtiny

 

Dne 18. února 2020 se na 3. ZŠ Litomyšl konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Jako už tradičně, soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, na mladší žáky, tedy žáky 6. a 7. ročníku, a starší žáky, žáky 8. a 9. ročníku.

V mladší kategorii soutěžilo 15 žáků, ZŠ Březová nad Svitavou zastupoval Daniel Švancara ze 7. třídy, který se umístil na velmi pěkném 6. místě.

Ve starší kategorii nás reprezentoval Štěpán Kolář z 9. třídy, kterému v konkurenci 22 soutěžících uteklo postupové 3. místo o jeden bod z celkového počtu 100 možných bodů. Je to škoda, ale zároveň vynikající výsledek.

Oběma soutěžícím patří dík za reprezentaci školy.

The Onlines

 

18. února 2020 žáci 8. a 9. ročníku shlédli ve Fabrice Svitavy divadelní představení The Onlines.

Takřka po roce jsme si zopakovali zážitek anglického divadla s minimem češtiny. Na žáky čekalo činoherní anglicko – české divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka, ve kterém vystupoval Milan z neúplné rodiny, jeho přítelkyně Zuzka, pes a další postavy. Inscenace v anglickém jazyce je o světě, ve kterém není všechno tak, jak vypadá, o lajcích, smajlících, o přikrášlené realitě a o tom, že hledat štěstí ve virtuálním prostoru je jako hledat smysl života v hromadě špinavých ponožek. Příběh o Milanovi, Zuzce a Márovi, o lákavém tajemném hlase, o představách a skutečnosti. On, ona, oni – online vždy a všude. Existuje ještě vůbec život offline? A odváží se Miloš oslovit Zuzku?

Představení je v souladu s obsahem školních osnov a maximálně využívá slovní zásoby a frází z každodenního života.


Zlatý Ámos 2020


 

Letos probíhá 27. ročník Ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR. Také žáci Quidových tříd SVĚTA VZDĚLÁNÍ nominovali svou paní učitelku na Zlatého Ámose, což je nejvyšší ocenění pro pedagoga.

Regionální kolo se konalo 20. února 2020 v Praze v prostorách Senátu ČR. Tři žáci doprovázeli paní učitelku Zdeňku Drápelovou a jejich úkolem bylo obhájit její nominaci.

K této příležitosti žáci Quidových tříd složili báseň. Všichni přispěli svými verši, jež vystihovaly vlastnosti paní učitelky. Porota se tak dozvěděla, čeho si žáci na svém pedagogovi cení nejvíce.

Z Prahy si paní učitelka Drápelová odvezla certifikát s oceněním a symbolickou figurku Zlatého Ámose.

 

Oblastní kolo recitační soutěže


Ve středu 26. února 2020 proběhlo ve Svitavách v divadle Trám obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů. Pořadatelem bylo Středisko volného času Svitavy Tramtáryje ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy. Soutěž byla určena pro malé recitátory z prvního stupně, kteří byli rozděleni do 3 kategorií: 0.pro žáky 1.tříd, I. pro žáky 2.a 3. tříd, II. pro žáky 4. a 5. tříd. Recitátorské výkony hodnotila tříčlenná porota v čele s Markétou Světlíkovou, divadelní režisérkou z Ústí nad Orlicí.

Naši školu reprezentovali ve II. kategorii dva žáci z 5. třídy – Jan Hrdý a Veronika Řídká. Přestože se svými básněmi do dalšího kola nepostoupili, byla to pro ně velká zkušenost. Vyzkoušeli si, jaké to je překonat trému a vystupovat na pódiu opravdového divadla v oslnění reflektorů a před jevištěm plným neznámého publika. Na závěr si všichni vyslechli hodnocení poroty a byli oceněni ti nejlepší recitátoři, kteří zároveň také postoupili do okresního kola.

20200226_103336-(1).jpg


Já nic, já muzikant


 

Dne 28. února 2020 se v tělocvičně naší školy uskutečnilo hudební představení autora, herce, muzikanta a speciálního pedagoga Ivana Urbánka. Žáci se blíže seznámili s různými hudebními nástroji, protože orchestr nedorazil, a tak ho děti nahradily. Zahrály na housle, flétnu, heligon, triangl, ukulele a mnoho dalších. Děti si zopakovaly, co jsou noty, jak se skládá hudba, jak se diriguje atd. Samozřejmě si také všichni společně zazpívaly známé lidové písně.