ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Listopad | 01.11.2019

Mobilní planetárium


 

V pátek 1. 11. shlédli žáci 1. stupně v tělocvičně program v mobilním planetáriu.

Žáci 1. – 4. tříd se dozvěděli něco z astronomie pro děti. Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka. Které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné. Jak veliké je Slunce a jak daleko je od Země. Čím se liší hvězda od planety. Co to je Alfa Centauri a jaká jsou nejznámější souhvězdí.

Žáci 5. tříd studovali původ života. Co víme o vzniku Země a jejím zvláštním postavení mezi ostatními tělesy ve Sluneční soustavě. Cesta vývojem naší planety i okolního vesmíru, Darwin a teorie evoluce, objev existence rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na dně oceánu a souostroví Galapágy.

 

Výtvarná soutěž

 

Do výtvarné soutěže „Hledáme mladého grafika Pardubického kraje“ se zapojilo 5 žákyň 7.   9.  tříd. Úkolem bylo vytvořit výtvarné dílo na téma „Život v síti.“ Soutěžící se měli zamyslet nad tím, co nám přináší moderní technologie a svoji myšlenku graficky ztvárnit.

Do finálového kola se dostalo 20 nejlepších děl, mezi kterými byly hned dvě krásné práce našich žákyň a to Terezy Černé a Evy Kadlecové, které obsadily krásná 6. a 7. místa.

 

O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti

 

            Ve středu 11. listopadu 2019 zavítal mezi žáky 8. a 9. ročníku Tomáš Řehák, ředitel křesťanské organizace ABATOP, osvětový pracovník a také muž se srdcem na pravém místě.

            Žáky neobyčejně působivou formou seznámil s problematikou nemoci AIDS a její spojitostí se sexem. Nabádal k sexuální věrnosti, jeho cílem bylo přimět žáky k tomu, aby přistupovali k sexu s rozumem a aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní zdraví. Zprostředkoval jim také své zkušenosti s nemocnými, které pravidelně navštěvuje, pomáhá jim a pečuje o ně.

            Přednáška pana Řeháka se na školách setkává s kladným ohlasem a nejinak tomu bylo také
u nás. Za jeho práci a otevřené srdce mu patří velké poděkování.

 

 

Sametové dopoledne s pamětníkem


 

            V neděli 17. listopadu uplynulo třicet let od Sametové revoluce. Ten den padl v naší zemi komunistický režim a naše země se začala ubírat demokratickou cestou.

            My jsme si toto významné výročí připomněli v pátek 8. listopadu příjemným dopolednem s pamětníkem těchto událostí, panem Bedřichem Škraňkou. Pan Škraňka byl v době Listopadu dospělý pracující muž, který tyto události prožíval coby otec rodiny. Jeho emoce byly proto odlišné od pocitů vysokoškoláků, kteří pád režimu nastartovali.

            Vzpomínky našeho pamětníka byly tak zajímavé, že byl po ukončení svého vypravování zasypán sprškou otázek od dychtivých žáků. Nejvíce je zajímalo, jestli se do revolučních dnů aktivně zapojil, zda se nebál o svou rodinu a budoucnost, jestli měl radost, když se režim změnil, jaká byla hospodářská situace před Listopadem a po něm a jestli listopadové události splnily jeho očekávání.

            Tato beseda byla součástí projektu Příběhy bezpráví, který seznamuje žáky s našimi nedávnými dějinami a patří do širšího projektu Jeden svět – Měsíc filmu na školách. Do tohoto projektu jsme se zapojili druhým rokem.

            Ještě před samotným projektovým dnem žáci 9. ročníku vytvořili v prostorách školy pro mladší spolužáky výstavu věnovanou komunistickému režimu, kde se zaměřili na jednotlivé mezníky našich nedávných dějin – 25. únor 1948, budování komunistického režimu, reformní Pražské jaro, 21. srpen 1968, Chartu 77 a události roku 1989 ve světě i Československu. Součástí výstavy byly portréty jednotlivých aktérů dění, Alexandra Dubčeka, Václava Havla a dalších.

Žáci 8. a 9. ročníku také prostřednictvím anketních otázek zjišťovali u svých rodičů, příbuzných a známých jejich vnímání a vzpomínky Listopadu 1989. Konkrétně se ptali na toto:

"Co jste dělal a kde jste byl v průběhu Sametové revoluce? Kolik Vám tehdy bylo let? Jak jste se dozvídali o průběhu Sametové revoluce? Jak jste celkově vnímali Sametovou revoluci? Báli jste se něčeho? Splnila se Vaše očekávání? Co se za uplynulou dobu změnilo (k lepšímu / horšímu)?"

Odezva na anketu byla dobrá, sešlo se několik desítek odpovědí a všem, kteří se zapojili, chceme i touto cestou poděkovat.

            V pátek 8. listopadu žáci střídavě sledovali dokument, po kterém následovala beseda a otázky žáků. Postupně jsme viděli dokumenty "1989 – Z dopisů psaných přes železnou oponu", dokument, který se věnoval emigraci na životním příběhu konkrétního člověka. Dále "Největší přání 1989", sociologická sonda, která se snažila zmapovat přání a tužby mladých lidí v roce 1989. A jako poslední přišel "Z deníku Ivany A.", životní příběh mladé ženy, která v roce 1989 maturovala.

V průběhu projektového dne žáci vypracovávali pracovní listy, kam si poznamenávali své postřehy, pocity a emoce, které jsme vyhodnotili. Nejčastější názor, který se objevil, byla radost, že už žijí v nové době a nemusí řešit problémy, které tehdejší svět přinášel.

            Celou touto akcí a připomenutím Sametové revoluce jsme sledovali jediný cíl, vytvořit v žácích pocit odpovědnosti za nabytou svobodu a pocit hrdosti na to, že se podařilo svrhnout komunistický režim nekrvavou cestou.

 

O Zlaté kladívko

 

            V pátek 22. listopadu 2019 se žáci IX. třídy Martin Řezníček a Valerij Šufana zúčastnili
v prostorách Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto soutěže řemeslných dovedností O Zlaté kladívko.

            Soutěžící absolvovali tři praktické úkoly. V zednické dílně vyzdívali pilíř z pálených cihel,
v truhlářské vyráběli dřevěný svícen a v instalatérské ozdoby na vánoční stromeček.

            V konkurenci patnácti dvoučlenných týmů obsadili Martin s Valerijem 6. místo. Ze soutěže si odnesli pamětní list a jistě také dobrý pocit z odvedené práce.

 

 

Přebor základních škol v šachu družstev

 

            Dne 25. listopadu 2019 ve Fabrice Svitavy okresního kola v šachu družstev se za ZŠ Březová nad Svitavou zúčastnila dvě družstva v tomto složení:

1. družstvo:

Šufana Valerij – 9. třída

Suk Michal – 8. třída

Jukl Hynek – 7. třída

Volf Lukáš – 6. třída

2. družstvo:

Rulíšek Ondřej – 6. třída

Moravec Tadeáš – 7. třída

Řezníček Michal – 6. třída

Družstvo B se umístilo na celkově 4. místě a družstvo A na celkově 8. místě.

            Všem soutěžícím patří poděkování za reprezentaci školy a dobrý sportovní výkon.