ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Červen | 

Poznáváme své sousedy


 

            Ve středu 5. června 2019 proběhlo další setkání s žáky a učiteli naší partnerské školy Mittelschule Großweikersdorf. Tentokrát jsme rakouskou výpravu pozvali přímo k nám do školy a připravili si pro ně pestrý program. Kvůli dopravním omezením na cestě dorazili s menším zpožděním, přesto jsme vše zvládli a užili si společný den.

            Po krátkém občerstvení se v tělocvičně sešlo 32 dětí, několik učitelů a také hasičů z Großweikersdorfu, aby je naši žáci přivítali připraveným programem. Druháci předvedli country tanec, třeťáci představili různé druhy sportu, osmáci svou taneční show a na závěr jsme si všichni s páťáky a sedmáky zazpívali africkou píseň.

            Poté se rakouští i čeští žáci rozdělili na šest skupin, pro každou byla připravena speciální činnost. První skupina zůstala v  tělocvičně a zahrála si fotbal, druhá šla zdobit voňavé perníčky, třetí vyráběla obrázky technikou zažehlování voskovek, čtvrtá tvořila z barevných papírů a kolíčků zajímavé květiny, pátá si procvičovala angličtinu u seznamovacího dotazníku a u práce s mapou a šestá si vyrobila ozdobné bločky z papíru. Všechny výrobky si děti mohly odvézt na památku, kromě toho dostali všichni přítomní hosté předem vypálená srdce z hlíny a papírové záložky do knížky.

            Po obědě, který byl zajištěn pro naše rakouské přátele ve školní jídelně, jsme odjeli dvěma autobusy do Svitav, zaparkovali u stadionu a pěšky přes tento sportovní areál a Park Patriotů se vydali k Vodárenskému lesu. Tento přírodní areál je výjimečnou lokalitou tím, že se zde vyskytují podmáčená a bažinatá místa se svým svébytným přírodním společenstvem, v minulosti byl pro zásobování pitnou vodou. V současnosti je tu podél cest, mostků
a dřevěných chodníků vybudováno 8 informačních tabulí doplněných různými herními prvky, pomocí nichž jsme se česky i německy seznamovali s životem drobných živočichů a ptactva, s typickými dřevinami a rostlinami rostoucích v lesích Svitavska.

            Po návratu a občerstvení na stadionu nastala opět doba loučení. Po celý den se většina dětí snažila vzájemně komunikovat, zejména pomocí angličtiny se o sobě něco dozvědět. Před odjezdem jsme si slíbili, že další společné setkání proběhne už v září tohoto roku
v  Rakousku. 

            Projekt výměnného pobytu byl podpořen dotací z Programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok 2019 s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony.

 

 

Beseda s pracovníkem Úřadu práce


 

            6. června 2019 jsme přivítali milou návštěvu pracovníka Úřadu práce Svitavy, poradce pro volbu povolání, pana Lukáše Kudláčka.

            Žáci 8. ročníku si v rámci profesní orientace vyslechli rady, podle čeho volit budoucí studijní obor a následné povolání, situaci na trhu práce, problematiku celoživotního vzdělávání ap.

            Poté došlo na dotazy žáků. Zhruba hodinu a půl trvající setkání bylo pokračováním aktivit profesní orientace žáků. Na začátku nového školního roku nás bude čekat tradiční Burza SŠ a SOU ve Fabrice Svitavy.

            Touto cestou bychom ještě jednou chtěli poděkovat panu Kudláčkovi za poutavou přednášku a těšíme se na další setkání.

 

 

 

Atletický trojboj


pátek 7. 6. 2019 se na školním hřišti na Dlouhé konal již XIII. ročník „Atletického trojboje“, kterého se zúčastnili žáci naší základní školy, žáci ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová, ZŠ Radiměř a ZŠ Vítějeves. Závodilo se ve třech atletických disciplínách: v běhu na 50 nebo 60 m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem nebo granátem. Každou školu zastupovalo 16 nejlepších sportovců, vždy 2 chlapci a 2 dívky v jednotlivých kategoriích.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

MLADŠÍ ŽÁCI I.: 1.- 3. třída

            Karlíková Sabina, Ondrová Karolína, Bárta David a Kutlák Eduard. Obsadili 1. místo.

MLADŠÍ ŽÁCI II.:  4.– 5. třída

            Soldánová Lucie, Stočková Krisýna, Mezulánik Štěpán a Straka Jan. Obsadili 1. místo.

STARŠÍ ŽÁCI I.: 6. – 7. třída

            Černá Tereza, Kadlecová Eva, Dürr Matěj a Kroupa Dominik. Obsadili 2. místo.

STARŠÍ ŽÁCI II.: 8. – 9. třída

            Juránová Eliška, Neubauerová Klára, Pelíšek Daniel a Stejskal Pavel. Obsadili 1. místo.

            I letos se našim dařilo. V celkovém pořadí jsme obhájili 1. místo a získali putovní pohár, na 2. místě se umístila ZŠ Brněnec-Moravská Chrastová , na 3. místě ZŠ Vítějeves a na 4. místě ZŠ Radiměř. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a pochvala za jejich výkony.

 

            Umístění našich žáků:

MLADŠÍ ŽÁCI I.: 1. – 3. třída

1. místo – Sabina Karlíková, 2. místo – Eduard Kutlák, 4. místo – Karolína Ondrová, 6. místo – David Bárta

MLADŠÍ ŽÁCI II.:  4. – 5. třída

1. místo – Kristýna Stočková, 2. místo – Lucie Soldánová, 3. místo    Štěpán Mezulánik, 4. místo – Jan Straka

STARŠÍ ŽÁCI I.: 6. – 7. třída

            3. místo – Dominik Kroupa, 5. místo – Tereza Černá, 9. místo – Matěj Dürr,

            11. místo – Eva Kadlecová

STARŠÍ ŽÁCI II.: 8. – 9. třída

            1. místo – Eliška Juránová, 2. místo – Pavel Stejskal, 3. místo – Daniel

            Pelíšek, 8. místo – Klára Neubauerová

     

 

Život na středověkém hradu

 

            Dne 11. června 2019 žáci  2., 3., 4. a 5. třídy navštívili v rámci pokusného ověřování projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol zámek Kunštát.

Žáci byli rozděleni do několika skupinek, které si postupně prohlédly jednotlivé expozice zámku. Během programu, který byl pro ně připraven, vyplňovali výukové listy, názorně si ukázali středověké zbraně, erby, listiny, šlechtické oděvy, hradní kuchyni, rodokmen rodu šlechticů až do současné doby. Mohli si zakoupit a vytisknout pamětní minci.

            Zámek i jeho okolí bylo velmi pěkné, žáci byli s programem velmi spokojeni.

 

 

Výtvarná soutěž – „Ovoce a zelenina do škol“

            V tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do výtvarné soutěže v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

            Děti z 2. třídy byly úspěšné, 2. místo v kategorii jednotlivců získala Kateřina Říkovská. Výhra to byla velká a chutná. Kromě krásného diplomu přicestovala ozdobená krabice plná ovoce a krásných upomínkových předmětů. Vítězka měla z ceny obrovskou radost a o vitamíny se kolegiálně rozdělila se svými spolužáky.

 

 

Husitské muzeum v Táboře           
Ve středu 12. června 2019 vyrazila 6. a 7. třída ZŠ Březové nad Svitavou v rámci projektu návštěv paměťových institucí do Husitského muzea v Táboře. Po dlouhé a téměř strastiplné cestě, která kvůli velkému vedru a nekvalitním cestám mnohdy opravdu připomínala husitskou křížovou výpravu, dorazili žáci v dopoledních hodinách do Tábora. Byli rozděleni do dvou skupin po třídách. Nejprve je čekal lektorovaný program přímo v budově muzea. Interaktivní formou se seznámili nejprve se životem v době vrcholného středověku, se situací v církvi a s postavou Jana Husa. Pak obdrželi pracovní listy, se kterými procházeli muzejní expozice a plnili zajímavé úkoly. Museli zjistit, jak dlouho trvalo nabití husitské palné zbraně, jaké části mělo husitské opevnění, kde všude se konaly bitvy husitů s křižáky. Mohli si ale také vyzkoušet drátěnou košili a hlavně si zahráli na posádku husitského vozu, potěžkali si skutečné husitské zbraně a vyzkoušeli si ubránit husitský vůz před křižáckými rytíři.

            Ve druhé části exkurze navštívili podzemí pod Žižkovým náměstím v Táboře, do něhož se vstupuje přímo z Husitského muzea. Místy zde bylo opravdu chladno a vlhko, což dětem v horkém letním počasí vůbec nevadilo.

            Exkurze byla zakončena výborným obědem v restauraci Beseda na táborském náměstí. Díky návštěvě míst přímo spojených s husitstvím si žáci prakticky doplnili své znalosti
z hodin dějepisu. Exkurze se všem velice líbila.

 

Školní výlet 1. a 2. třídy


 

            Dne 12. června 2019 si žáci 1. a 2. třídy vyjeli na trochu netradiční výlet, a to do zábavného rodinného parku Bruno Family v Brně.

Děti si kromě spousty atrakcí (skluzavek, tobogánů, lanovek, lezecké stěny atd.) mohli zajezdit na autodromu či se stát kapitánem své lodičky.

            Součástí výletu byla i přednáška pana spisovatele dětských knih o slušném chování. Lze říci, že tento výlet byl nenásilným spojením zábavy a pohyby se vzděláním a výchovou.

            Chlapci a děvčata si domů odvezli nejenom spoustu zážitků, ale i suvenýrů, bez kterých by výlet nebyl tím správným výletem.

 

 

 

Památník Lidice


 

            Ve čtvrtek 20. června 2019 navštívili žáci 8. a 9. ročníku v rámci pokusného ověřování projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol Památník Lidice.

            Nejprve zavítali do Lidické galerie. V rámci programu Den, kdy se mi změnil život se stali členy dvou českých rodin a na „vlastní kůži“ zakusili jejich osud v době tzv. heydrichiády. Poté se přesunuli do muzea, kde zhlédli expozici A nevinní byli vinni, jež seznamuje návštěvníky se životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a obnovou. Na závěr se žáci odebrali na pietní území, místo, kde stála původní obec Lidice. Tragédii z 10. června 1942 zde připomíná především pomník 82 lidických dětí, které zahynuly v plynových vozech v Chelmnu, hrob lidických mužů nebo socha ženy chránící si obličej před plameny
u základů bývalého kostela.

 

Den s Městskou policií


        

            Ve čtvrtek 20. června 2019 strávili žáci naší školy část dopoledne s Městskou policií.

Na školním dvoře se vystřídaly třídy prvního stupně ZŠ. Zástupci Městské policie si pro ně připravili ukázky zásahu proti pachateli a předvedli některé donucovací prostředky.

            Druhý blok byl věnovaný dopravní bezpečnosti. Žáci se seznámili s dopravní signalizací a oživili si znalost dopravních značek.

            Ve třetím bloku všechny potěšila ukázka výcviku služebního psa.

            V závěru dopoledne měli diváci možnost prohlédnout si zblízka služební vůz Městské policie.

 

Strážnice


 

            Dne 25. června 2019 se 9. třída vydala na svoji poslední akci na základní škole. V rámci pokusného ověřování projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol navštívili žáci skanzen Strážnice.

            Zde je čekal program s názvem Detektivní případ Cyrila Čerešňáka. Žáci se převtělili do prvorepublikových četníků a pátrali po vrahovi Cyrila Čerešňáka. Svoje poznatky zapisovali do četnického zápisníku.

            Podezřelých bylo hodně, ale mladým četníkům se vraha podařilo odhalit.

           

           

Školní olympiáda


 

Další tradiční sportovní akcí byl již XXV. ročník Školní olympiády, která probíhala  ve dvou červnových dnech.

V úterý  18. 6.  2019 proběhlo ve sportovním  areálu  na  Dlouhé první klání. Zúčastnilo se 23 žáků 5. ročníku, 13 žáků 6. ročníku, 22 žáků 7. ročníku a 14 žáků 8. ročníku. Žáci 9. ročníku pomáhali rozhodčím.

            Soutěžilo se ve čtyřech atletických disciplínách - v běhu na 60 m a 200 m, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a v doplňkové disciplíně - v hodu na plechovky. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií: I. kategorie  V. – VI. třída, II. kategorie VII. – VIII. třída. Chlapci a dívky byli hodnoceni samostatně.

             Po absolvování všech disciplín se vybrané čtveřice každé třídy utkaly ve štafetovém běhu na 4x60 metrů. Doplňkovou disciplínou byly hody na plechovky, kde si nejlépe vedli žáci 6. třídy.

            Olympiáda proběhla za pěkného počasí bez úrazů, ve sportovním duchu.

            Zde jsou výsledky těch nejlepších:

 

5. - 6. třída - chlapci

Běh 60m

 

Běh 200m

1.

Straka Jan

  9,71 s

1.

Straka Jan

33,23 s

2.

Mezulánik Štěpán

  9,83 s

2.

Mezulánik Štěpán

33,39 s

3.

Reichl Tadeáš

10,13 s

3.

Reichl Tadeáš

34,32 s

Hod kriketovým míčkem

 

Skok daleký

1.

Mezulánik Štěpán

35 m

1.

Mezulánik Štěpán

3,59 m

2.

Reichl Tadeáš

31 m

2.

Komenda František

3,35 m

3.

Jukl Hynek

29 m

3.

Kaláb Sebastián

3,32 m

5. - 6. třída - dívky

Běh 60m

 

 

Běh 200m

1.

Stočková Kristýna

  9,62 s

1.

Stočková Kristýna

33,60 s

2.

Kišová Petra

  9,93 s

2.

Kišová Petra

35,31 s

3.

Soldánová Lucie

10,26 s

3.

Soldánová Lucie

35,42 s

Hod kriketovým míčkem

 

Skok daleký

1.

Stočková Kristýna

28,9 m

1.

Stočková Kristýna

3,60 m

2.

Cerháková Adéla

20,6 m

2.

Soldánová Lucie

3,50 m

3.

Soldánová Lucie

20,0 m

3.

Kadlecová Eva

3,27 m

                   

 

 

7. - 8. třída - chlapci

Běh 60m

 

Běh 200m

1.

Karlík Jakub

8,41 s

1.

Karlík Jakub

28,57 s

2.

Havlíček Adam

8,75 s

2.

Havlíček Adam

29,82 s

3.

Kalod Jiří

9,07 s

3.

Řezníček Martin

30,62 s

Hod kriketovým míčkem

 

Skok daleký

1.

Šmerda Gabriel

44,8 m

1.

Karlík Jakub

4,39 m

2.

Ševčík Vojtěch

39,8 m

2.

Kroupa Dominik

4,22 m

3.

Kroupa Dominik

39,2 m

3.

Havlíček Adam

3,96 m

               

 

7. - 8. třída - dívky 

Běh 60m

 

Běh 200m

1.

Ondrová Kateřina

10,01 s

1.

Černá Tereza

34,77 s

2.

Černá Tereza

10,18 s

2.

Ondrová Kateřina

35,70 s

3.

Polášková Karolína

10,41 s

3.

Černá Veronika

36,91 s

Hod kriketovým míčkem

Skok daleký

1.

Kopecká Simona

31,5 m

1.

Černá Tereza

3,33 m

2.

Černá Veronika

27,7 m

2.

Černá Veronika

3,30 m

3.

Černá Tereza

23,4 m

3.

Báčová Michaela

3,27 m

 

Ve středu 26. června 2019 pak proběhla na atletickém hřišti školní olympiáda žáků 1. – 4. třídy.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Všichni sportovci podávali skvělé výkony i přes velmi teplé počasí. Děkujeme všem účastníkům za zdárný průběh a vítězům blahopřejeme.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

BĚH 60m                                                               

1. -2. třída chlapci                                                   1. -2. třída děvčata  

1. místo:  Šebela Jakub, 10,8s                                 1. místo: Říkovská Kateřina, 12,2s

2. místo:  Schuster Jan, 11,8s                                  2. místo: Pavlíková Kateřina, 12,7s

3. místo:  Kaláb Jan, 11,9s                                       3. místo: Svobodová Tereza, 13,0s

 

3. -4. třída chlapci                                                   3. -4. třída děvčata

1. místo: Nedoma Jakub, 9,8s                                 1. místo: Karlíková Sabina, 10,0s

2. místo: Kutlák Eduard, 10,4s                               2. místo: Ondrová Karolína, 10,5s

3. místo: Nedoma Jan, 10,5s                                   3. místo: Dobešová Daniela, 11,1s

 

BĚH 200m

1. -2. třída chlapci                                                   1. -2. třída děvčata 

1. místo:  Šebela Jakub, 40,9s                                 1. místo: Říkovská Kateřina, 45,3s

2. místo:  Kaláb Jan, 41,6s                                      2. místo: Pavlíková Kateřina, 46,1s

3. místo:  Mezuláník Radek, 42,0s                          3. místo: Nováková Mariana, 48,0s

 

3. -4. t��ída chlapci                                                   3. -4. třída děvčata

1. místo: Kutlák Eduard, 35,0s                               1. místo: Karlíková Sabina, 35,6s

2. místo: Nedoma Jakub, 35,6s                               2. místo: Ondrová Karolína, 39,7s

3. místo: Nedoma Jan, 36,7s                                   3. místo: Řídká Veronika, 40,3s

 

SKOK DALEKÝ

1. -2. třída chlapci                                                   1. -2. třída děvčata

1. místo:  Šebela Jakub, 3,14m                                1. místo: Nováková Mariana, 2,84m

2. místo:  Kaláb Jan, 2,97m                                     2. místo: Říkovská Eliška, 2,59m

3. místo:  Mezuláník Matěj, 2,95m                          3. místo: Pokorná Štěpánka, 2,45m

 

3. -4. třída chlapci                                                   3. -4. třída děvčata

1. místo: Nedoma Jan, 3,50m                                  1. místo: Šudomová Veronika, 2,89m

2. místo: Nedoma Jakub, 3,48m                              2. místo: Řídká Veronika, 2,85m

3. místo: Kutlák Eduard, 3,49m                              3. místo: Karlíková Sabina, 2,82m

 

HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM

1. -2. třída chlapci                                                   1. -2. třída děvčata

1. místo:  Šebela Jakub, 25m                                   1. místo: Svobodová Tereza, 14m

2. místo:  Mezuláník Matěj, 23m                             2. místo: Faturová Eliška, 13m

3. místo:  Šudoma Jakub, 21m                                3. místo: Říkovská Kateřina, 11m

 

3. -4. třída chlapci                                                   3. -4. třída děvčata

1. místo: Hrdý Jan, 31m                                          1. místo: Slunéčková Michaela, 19m

2. místo: Kutlák Eduard, 27m                                 2. místo: Šudomová Veronika, 17m

3. místo: Bárta David, 25m                                     3. místo: Leksová Šárka, 14m